+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Bazı Madenlerde Türkiye’nin Görünür Rezervleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. FERAY
  Devamlı Üye

  Bazı Madenlerde Türkiye’nin Görünür Rezervleri
  Bazı Madenlerde Türkiye’nin Görünür Rezervleri


  Maden Görünür Rezerv ( Ton ) Maden Görünür Rezerv ( Ton )
  Altın 405 Krom 25.931.373
  Antimuan 106.306 Kurşun 860.387
  Asbest 29.646.379 Kuvars Kumu 1.307.414.250
  Asfaltit 74.370.000 Kuvarsit 2.270.287.821
  Bakır 2.279.000 Kükürt 626.000
  Barit 35.001.304 Linyit 7.964.982.000
  Bentonit 250.543.000 Lületaşı 1.483.000 ( sandık )
  Bitümlü Şist 1.641.381.000 Manganez 4.560.000
  Boksit 87.375.000 Manyezit 111.368.020
  Bor 1.805.709.953 Mermer 5.161.000.000 m³
  Cıva 3.820 Perlit 5.690.027.600
  Çinko 2.294.479 Ponza 1.479.556.876 m³
  Demir 149.925.000 Sodyum Sülfat 16.536.000
  Dolomit 15.887.160.000 Stronsiyum 665.082
  Feldspat 239.305.000 Talk 482.736
  Fosfat 70.500.000 Taşkömürü 975.000.000
  Flüorit 2.538.000 Toryum 380.000
  Grafit 90.000 Trona 233.317.000
  Gümüş 6.062 Uranyum 9.137
  Kaolin 89.063.000 Volfram 36.719
  Kaya Tuzu 5.733.708.017 Zeolit 19.923.750
  Kil 354.362.650 Zımpara 3.725.082
 2. Mrtçlk
  Devamlı Üye

  Ülkemiz bor mineralleri bakımından oldukça zengindir.Bunun yanında demir,linyit,krom da çok çıkarılmaktadır.Lüle taşı da Eskişehir civarında çıkartılmaktadır.Bazı madenler ise sadece süs eşyası olarak işlenmektedir.
+ Yorum Gönder