+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Türkiye coğrafyası Forumunda Anadolu'nun coğrafi konumu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. ELMAS
  Bayan Üye

  Anadolu'nun coğrafi konumu
  Anadolu'nun coğrafi konumu nedir özet

  Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden biridir.

  Bölge, Ana-dolu'nun doğu kesiminde önemli bir alan kapladığından bu adla anılır

  Doğuda Ağrı Dağı'ndan batıda Uzunyayla'ya, kuzeyde Doğu Karadeniz Sıradağlarının iç sıralarından güneyde Güneydoğu Toroslar'a kadar uzanır.

  Bir üçgeni andıran bölge, coğrafi bölgelerimiz arasında en büyüğüdür. 163 000 km²'lik yüzölçümüyle Türkiye'nin yüzde 21 'ini kaplar Kars, Ağrı, Van, Hakkâri, Muş, Bingöl, Elazığ ve Tunceli illerinin tümü bölge sınırları içindedir.

  Bitlis ve Malatya illerinin bazı küçük bölümleri Güneydoğu Anadolu Böl-gesi'ne, Erzurum ve Erzincan illerinin bazı bölümleri de Karadeniz Bölgesi'ne taşar Merkezleri komşu illerde yer alan Siirt, Di-yarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kay-seri ve Sivas illerinin de bazı bölümleri Doğu Anadolu Bölgesi sınırları içinde kalır. 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  Anadolu'nun coğrafi konumu; anadolu deyince çok büyük bir alan akla geliyor türkiyede iki bölge var birincisi anadolu diğeri trakya denen küçük bir bölgedir . anadolunun coğrafi konumu genellikle çok değişkenlik gösteren bölge yapısı vardır .
+ Yorum Gönder