+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Güzel Şehrimiz Tokatın Bütün İlçeleri Hakkında Gerekli Bilgileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Güzel Şehrimiz Tokatın Bütün İlçeleri Hakkında Gerekli Bilgileri
  Tokatın İlçeleri Hakkında Gerekli Bilgiler


  Tokat ilinin ilçeleri: Almus, Artova, Başçiftlik, Erbaa, Niksar, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Turhal, Yeşilyurt ve Zile’dir.

  Almus: İlçe, Almus Baraj Gölü ile mükemmel bir görüntüye ulaşmış, yeşil ve mavinin kaynaştığı cennetten bir köşe görünümünü kazanmıştır. Almus Baraj Gölünün su sporlarına uygun bir alan olması, barajda yapılabilecek olta balıkçılığı, başta Dumanlı Yaylalar zinciri ve Çatak Yaylası olmak üzere yayla turizmi için ideal yapıya sahip olan Almus doğal bir turizm cennetidir.

  Erbaa: Horoztepe Ören Yeri, Kale Köyünde bulunan Boğazkesen Kalesi, Yer Köprü en önemli tarihi yerleridir. Ayrıca Fidi Köyünde bulunan Silahtar Ömer Paşa Camii ahşap mimarinin en önemli örneklerinden biri sayılır.

  Niksar: Tokat merkezine 60 Km. uzaklıktadır.

  Niksar tamamı ile bir ören şehir konumundadır. Hitit döneminden başlayan tarihi boyunca üzerinde barındırdığı tüm uygarlıklardan kalan eserler Niksar’a daha da ilginç bir yöre haline getirmiştir. Danişmend Devletine başşehirlik yapan ilçede önemli ölçüde Selçuklu, Danişmend ve Osmanlı eserleri mevcuttur. Leylekli Köprü, Çöreğibüyük Camii, Ulu Camii, Niksar Kalesi, Kırkkızlar Türbesi, Danişmend Melik Ahmet Gazi Türbesi bu eserlerden bazılarıdır.

  Ayrıca dünyanın en hafif suyu olan Niksar Ayvaz Suyu da ilçenin tanıtımına önemli bir katkı sağlamaktadır.

  Pazar: Tokat’a 25 Km. uzaklıktadır. İlçe sınırları içerisinde bulunan Ballıca Mağarası ilçe turizmine önemli bir canlılık getirmiştir. Bunun yanında Selçuklu dönemlerinden kalma Pazar Köprüsü, Mahperi Hatun Kervansarayı gibi tarihi eserler ilçeye önem kazandırmaktadır.

  Sulusaray: İl merkezine 68 Km. uzaklıktadır. Günümüzde Sulusaray bir açık alan müzesi görünümündedir. Burada bulunan antik yerleşim yerinin adı Sebestapolis’dir. Sulusaray’ın MÖ. 3000 yılında Eski Tunç MÖ 2000 yılında Hitit, MÖ 1000 yılında Frigler zamanında iskan edilmiş olduğu, kazılarda ortaya çıkan pişmiş toprak eserlerle tespit edilmiş olup çıkan bu eserler Tokat müzesinde sergilenmektedir. Antik kentte sur duvarları, bir kilise kalıntısı, bir hamam ve ayrıca tabanı mozaiklerle kaplı sağlık merkezinin varlığı tespit edilmiştir.

  Sulusaray ilçesinde bulunan kaplıca tesisleri iç turizm açısından ilçede önemli bir hareketlilik sağlamaktadır.

  Turhal: Turhal, Orta Karadeniz Bölgesinde yer alır. İlçenin etrafı dağlarla çevrilidir, şehrin ortasında Turhal kalesi yer almaktadır. Kalenin üzerinde eski bir şatodan kalma iki burç ve bir de yeraltı geçidi bulunmaktadır.

  İlçede Turhal kalesinin yanında Kesikbaş Camii, Ulu Camii, Kova Camii, Ahi Yusuf Baba, Şeyh Şehabettin, Nurullah Efendi Türbeleri bulunmaktadır.

  Zile: Hitit, Frig, Pers, Roma ve Bizans kültürlerinin yaşadığı Zile’de bugün Hititlere, Friglere, Perslere, Roma ve Bizanslılara, İlhanlı Danişmend, Selçuklu ve Osmanlılara ait tarihi eserleri görmek mümkündür. Bu eserler içerisinde Zile Kalesi, kalenin doğu yönündeki kayaların oyulmasıyla yapılan ve Roma döneminden kaldığı anlaşılan Tiyatro, Kalenin Kuzey Doğu tarafında bulunan Kaya Mezarı, Çay Pınarı, İmam Melikiddin Türbesi, Şeyh Musa Fakih Türbesi, Ulu Camii, Elbaşoğlu Camii, Çifte Hamam, Yeni Hamam, Masat Höyük, Hisar Kale, Anzavur Mağaraları, Hacı Boz Köprüsü, Koç Taşı ve Kuru Çaydaki manastır harabeleri görülmeye değer tarihi eserler arasındadır.

  Roma İmparatoru J. Sezar Zile’de yaptığı tarihi savaştan sonra başarısını ünlü ” Veni, Vidi, Vici” (Geldim, Gördüm, Yendim.) şeklindeki mesajını Dünyaya buradan duyurmuştur. Bu sözünün yazıldığı taş halen Zile Kalesinde bulunmaktadır.

  Reşadiye:

  Orta Karadeniz Bölgesi’nde, Tokat İline bağlı bir ilçe olan Reşadiye, doğusunda Koyulhisar ve Mesudiye, batısında Niksar ve Başçiftlik, kuzeyinde Aybastı ve Gölköy, güneyinde de Almus ve Doğanşar ilçeleri ile çevrilidir. Reşadiye Orta Karadeniz Bölgesiyle, İç Anadolu Bölgesi arasında bir geçiş alanı oluşturur. Tokat’ın doğusunda yer alan Reşadiye’nin toprakları dağlık ve engebelidir. İlçe topraklarını engebelendiren dağların büyük çoğunluğu sıradağlar grubu içersinde olup, bölgede Kütlesel dağlar da bulunmaktadır. Bu dağlar genç ve dinamik olan Alp sıradağ sisteminin bir devamıdır.

  İlçe topraklarının kuzeyinde Canik Dağlarının doğu uzantıları, orta kesiminde Köse Dağları, güneyinde de diğerlerinden daha yüksek olan Asmalıdağ (2.416 m.) bulunmaktadır. Çamlıkaya sınırları içersinde yer alan Erdem Baba Tepesi (2.183 m.), Küçük Erdem Tepesi (2.113 m.), Kabak Tepe (2.037 m.) , Çal Tepesi (2.022), Mektep Tepesi (2.002 m.), Tömbül Tepesi (2.000 m.), Lalelik Tepesi (1.922 m.) ve Güneş Dağı (1.700 m.) ilçedeki diğer yükseltilerdir. İlçedeki dağlar akarsu vadileri ile derin biçimde bölünmüş olup, birbirlerine paralel, kuzey-batı, güney-doğu doğrultusunda uzanırlar. Çoruh-Kelkit Vadi oluğunun batısı ilçeyi ikiye böler. Bu vadi ilçe merkezi yakınında genişleyerek ovaya dönüşür.

  Zinav Gölüİlçe topraklarını Kelkit Nehri ile Yeşilırmak’ın başlangıcı olan Tozanlı Çayı sulamaktadır. Kelkit Çayı ile Tozanlı Çayına karışan kısa boylu dere ve çaylar bulunmaktadır. Bunlar kuzey-güney doğrultusunda ve birbirine paralel olarak akarlar. Yeşilırmak’ın kolu olan Tozanlı Çayı, Almus Barajını beslemektedir. Bu akarsuların debi ve rejimleri düzensizdir. İklim özelliklerine paralel olarak azalır ve çoğalırlar. Delice Çayı, Tombalak Deresi, Köy deresi ve Reşit Deresi bunların başlıcalarıdır. İlçede Çukurgöl (Zinav Gölü), Göllüköy, Gödölöş Gölü, Kurt Gölü, Gındıralı Göl, Mehmetbey Gölü, Sülük Gölü gibi küçük ölçüde göller bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 1.162 km2 olup, 2000 Yılı Genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre; toplam nüfusu 20.295’tir.

  Reşadiye, III. ve IV. jeolojik zamanda oluşmuş, yer yer oturmasını tamamlamamış bir Fay Hattı üzerinde yer alır. Birinci derece deprem kuşağı üzerindedir.

  Reşadiye’nin Karadeniz Bölgesiyle İç Anadolu Bölgesi arasında bir geçiş alanında olmasından ötürü değişkenlik gösteren bir iklimi bulunmaktadır. Orta Karadeniz Bölümü’nde olmasına rağmen yer yer İç Anadolu’nun Karasal İklimi özellikleri de görülmektedir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve sert geçer. En fazla yağış ilkbaharda görülür. En düşük yağış ise yaz aylarındadır. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki ortalama yağış miktarı 100-150 mm civarındadır.

  İlçenin ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Yetiştirilen tarımsal ürünlerin başında; buğday, arpa, şeker pancarı gelmektedir. Az miktarda elma, baklagilleri mısır, armut, şeftali yetiştirilir. Hayvancılıkta büyük ve küçükbaş olmak üzere en çok koyun sığır ve manda yetiştirilip, arıcılık da yapılmaktadır.

  İlçe topraklarında bentonit yatakları ile maden suyu kaynakları bulunmaktadır.

  Reşadiye’nin İlkçağ tarihi ile ilgili yeterli bilgi bulunmamaktadır. İlk yerleşimin Hititler ile başladığı sanılmaktadır. Yöre, MÖ.XV. ve VIII.yüzyıllar arasında Kaşkaların istilasına uğramıştır. Daha sonra Frigler buraya hakim olmuş, onları Medler ve Persler izlemiştir. Anadolu’da Pers hakimiyetine son veren Büyük İskender yöreyi egemenliği altına almıştır. İskender’in ölümünden sonra Pontuslular yöreye hakim olmuş, MÖ.I.yüzyılda da Roma ve Trabzon Tum İmparatorluğunun egemenliğine girmiştir. Fatih Sultan Mehmet’in Trabzon Rum İmparatorluğunu ortadan kaldırmasından sonra Tokat ile birlikte yöre de Osmanlı topraklarına dahil olmuştur.

  Osmanlı döneminde Eskefser ismi ile tanınan Reşadiye, XX.yüzyılın başında Sivas vilayetinin Tokat sancağına bağlı bir kaza idi. Belediyesi 1907’de kurulmuştur. Sultan V.Mehmet’in (Mehmet Reşat) tahta çıktığı 1909 yılında Ona izafeten buraya Reşadiye ismi verilmiştir. Cumhuriyet döneminde de ilçe konumunu sürdürmüştür.

  İlçede günümüze gelebilen tarihi eser bulunmamaktadır. Bununla birlikte Reşadiye ilçesinde bir çok mağara bulunmaktadır. Bunların başlıcaları; Çamlıkaya Köyü’nde Kokurdan Mağarası, Baydarlı’da Güngerit ve Tilkidibi Mağarası, Demircili Köy’de Kızıl Mağara, Cimetekke-Kavaklıdere arasında; Deliklikaya Mağarası, Nebişeyh-Kapaklı Köyü arasında Kayadibi Mağarası, Büşürüm Köyü’nde Abudeliği Mağarasıdır. 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Tokat ülkemizin Karadeniz bölgesinde yer alan bir şehirdir. Hititler tarafından yapıldığı düşünülen bu şehir sırasıyla bir çok Medeniyete ev sahipliği yapmıştır ve Malazgirt Zaferinden sonra Selçukluların eline geçmiştir. Tarihi Tokat Kalesi büyük ilgi görmektedir.
+ Yorum Gönder


tokatın en gelişmiş ilçesi