+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları
  Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları

  Topraklarımızdan faydalanma oranı daha çok iklim ve yer şekilleri özelliklerine bağlıdır. Ülkemizde yüksek dağlık kesimler geniş alan kaplar. Dik yamaçlar çoktur. Buralarda topraktan faydalanma çok kısıtlıdır. Buna göre ülkemiz arazisinin % 36 ‘sı ekili-dikili alan, % 32’si çayır ve otlak, % 26 ‘sı orman ve % 6’sı diğer alanlar (yerleşim birimleri , tarıma elverişsiz çıplak kayalıklar gibi) dır.

  Not: Tarımdaki makinalaşmanın etkisiyle çayır ve otlakların alanı daralırken, tarım alanlarımız genişlemektedir.

  Bölge Yüzölçümüne Göre Ekili Dikili Alanların Oranları

  1. Marmara Bölgesi: %30

  2. İç Anadolu Bölgesi: %27

  3. Ege Bölgesi: %24

  4. G.Doğu Anadolu Bölgesi: %20

  5. Akdeniz Bölgesi: %18

  6. Karadeniz Bölgesi: %16

  7. Doğu Anadolu Bölgesi: %10 2. Hakim
  Devamlı Üye

  türkiye topraklarından yararlanma oranı yüzde yetmiştir topraklarının çoğunluğu tarıma elverişli topraklar ve dağlık alanlar oluşturmaktadır.
+ Yorum Gönder