+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Milli ahlak ve milli birlik nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  Milli ahlak ve milli birlik nedir
  Milli ahlak ve milli birlik nedir

  Milli Ahlak, bir toplulukta yaşayan fertlerin ve grupların hayatını düzene koyan yaygın, genel davranış kurallarıdır. Milli terbiye milli ahlakı oluşturmak ve kazandırmak için yapılan milli eğitim ve öğretim faaliyetleri demektir. Kendimize özgü örf ve adetlerimiz, ahlak ve terbiye anlayışlarımız bizi diğer milletlerden ayıran özelliklerimizdir. Bu özelliklere uygun hareket etmek birlik ve beraberliğimizi korur. Her milletin kendisine mahsus örf ve adetleri, kendine göre milli özellikleri vardır. Hiçbir millet aynen diğer bir milletin taklitçisi olmamalıdır. Çünkü böyle bir millet ne taklit ettiği milletin aynısı olabilir ne de kendi milliyeti içinde kalabilir.

  Milli_Birlik.jpg

  Milli Birlik, milletin bütün olması, bu bütünlük içinde ayırıcı ve bölücü unsurlara asla yer verilmemesi demektir. Türk milletinin en değerli varlığı budur. Türk milletinin yaşaması, yücelmesi, gelişmesi, kalkınması söz konusu ettiğimiz bu milli birliğe bağlıdır. Milli birliği sağladığımız ölçüde Türk milleti sonsuza kadar devam edecektir. Milli birliğin sağlanmasında milletin ortak kültüre sahip olması, ortak ahlaka sahip olması, ortak duyguya sahip olması; bunları sezgisi ve akıl gücüyle hareket edilmesi önemlidir. 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  milli kelime anlamı olarak millet ile ilgili demek olarak düşünürsek ortak değer olmalı milletin tümünü kapsayacak değer olmalı bu değerler ahlaki olunca birleştiricilik ve bütünlük anlamında etkili olmalı
+ Yorum Gönder