+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Kalecik Ilçesi Bilgileri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Kalecik Ilçesi Bilgileri
  Kalecik Ilçesi Bilgileri  Iç Anadolu Bölgesi'nde Ankara (il) Iline bağlı ilçe olan Kalecik'in doğusunda Sulakyurt, güneyinde Kırıkkale ve Elmadağ, batısında Çubuk, kuzeyinde de Çankırı bulunmaktadır. Ankara'nın kuzeydoğusunda yer alan ilçe, batı ve güneydeki dağlık ve engebeli kesimler ile güney-kuzey doğrultusunda Kızılırmak Vadisinden oluşmaktadır.

  1.Nüfusu

  Ilçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 24738'dir. Bunun 11965'si ilçe merkezinde, 12773'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.

  2.Tarihi

  Kalecik ve çevresi, tarihi M. I. 4000 yıllarına kadar uzanan, çok eski bir yerleşim bölgesidir.
  M. I. 4000 yıllarında Ön Hititlerin bu bölgede yaşadığına dair bazı kalıntılar bulunmuştur.
  Daha sonraları bölge, Büyük Iskender'in ve bilahare Doğu Roma Imparatorluğunun hâkimiyetine girmiştir.
  1071 Malazgirt Savaşı ile Türklerin Anadolu' ya yerleşmeye başlamalarından sonra 1075 yılında Kalecik Kalesi, Selçuklu Türkleri tarafından zapt edilmiş ve onların hâkimiyetine geçmiştir.
  Selçuklu Devletinin yıkılmasından sonra yörede Isfendiyar Oğullarının hüküm sürdüğü anlaşılmaktadır.
  Yıldırım Bayezid zamanında Ankara ile birlikte Kalecik Kalesi de Osmanlılar tarafından zapt edilmiştir. Timur'un çekilmesinden sonra tekrar Isfendiyar Oğulları yörede yeniden kısa bir hâkimiyet kurmuşlar, sonra tekrar Osmanlıların hakimiyetine geçmiştir.
  Kalecik, Osmanlı döneminde uzun yıllar Çankırı sancağına bağlı bir kaza olmuştur.
  Anadolu tarihi coğrafyası üzerinde araştırmaları bulunan W.Ramsay Kalecik'in çevresinde Acıtorızıacum isimli bir kentten söz etmiştir. Ayrıca araştırmalarında W.Ramsam, Kalecik'i Eçelriga olarak tanımlamıştır.
  Ayrıca yakın tarihimizde Kurtuluş Savaşında nokta hizmeti vermek, Kuvay-i Milliye güçlerine lojistik destek sağlamak bakımından hizmet etmiştir.
  1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk Kastamonu yolculuğu sırasında bölgeyi ziyaret etmiştir.

  3. Ilçe Ekonomisi

  Ilçenin ekonomisi tarıma dayalıdır.
  * Bağcılık
  * Şekerpancarı
  * Buğday
  * Arpa
  * Elma
  * Armut yetiştirilir
  * Kayısı
  * Ekmek Ayvası
  * Kiraz
  Hayvancılık ikinci plandadır.
  Ilçe topraklarında bentonit ve mermer yatakları krom cevheri bulunmaktadır.

  4. Kalecik Ilçesindeki Tarihi Eserler

  Ilçe merkezinde hakim bir tepede bulunan Kalecik Kalesi Romalılardan kalma olup, Osmanlılar zamanında onarım görmüştür. Kalecik Osmanlılar döneminde oldukça gelişmiş bir kasaba olarak bilinmektedir. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde adı zikredilen yerlerden birisidir. O tarihlerde Ahilik yörede yaygınlık kazanmıştır; tabakçılık, bakırcılık ve kumaş dokumacılığı dönemin gelişmiş el sanatlarındandır.

  Has bey, Hamdi, Saray, Tabakhane camileri ile Kazancı Baba Türbesi ve Kızılırmak üzerindeki Develi oğlu Köprüsü belli başlı tarihi eserleridir.
  Kalecik te doğal kale olmalıda ilk yerleşim nedenlerinden biridir ve bölgenin güneşi tam alması ve geceyle gündüz ısı değişiklik üzümüne dünyanın en lezzetli aromasını verir kalecik karası gerçek dünya birincisidir ancak her attığımız adım lobilere takıldığı gibi kalecik karası lobiden geçememişt 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  rakımı 725 olan Kalecik, İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara'ya bağlı bir ilçedir.1200 km2 alana sahip olan Kalecik ve çevresi, tarihi MÖ 4000 yıllarına kadar uzanan, çok eski bir yerleşim bölgesidir.
+ Yorum Gönder