+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Samsun'da Kültür ve Turizm Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Samsun'da Kültür ve Turizm
  Samsun'da Kültür ve Turizm


  Samsun.jpg


  Ilimizde 21 adet kütüphane bulunmaktadır. Bu kütüphanelerde toplam 181.168 kitap mevcuttur. Bu kütüphanelerin 19 tanesi halk kütüphanesi, 2 tanesi de çocuk kütüphanesidir. Ilimizde ayrıca Arkeoloji-Etnografya müzesi, Atatürk müzesi ve Gazi müzesi olmak üzere 3 adet müze mevcuttur. Ayrıca Kültür Bakanlığı Döner Sermaye Işletmeleri Merkez Müdürlüğüne bağlı olarak Kitap Satış Mağazası hizmet vermektedir
  Inşaatı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi, gösteri salonları, kütüphane ve galeri bölümleri ile idari bölümlerin tefrişi ve donatımı yapılarak hizmete açılmıştır.
  19 Mayıs 2001 günü hizmete açılan Atatürk Kültür Merkezi Ilimizin ve bölgemizin sanat ve kültür yaşamına yeni ufuklar açacak hem eğitim, hemde gösteri ve konferans hizmetlerine yönelik olarak önemli katkılarda bulunacaktır.
  Kültür Bakanlığına bağlı olarak; Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu, Il Kültür Müdürlüğü bünyesinde Türk Halk Müziği Korosu (Yetişkinler, Gençlik ve Çocuk korosu olarak çalışmalarını sürdürmektedir.), Türk Sanat Müziği Gençlik Korosu, Kültür Bakanlığı Çok Sesli Çocuk Korosu, Türk Halk Oyunları (Yetişkinler, Gençler ve Çocuk bölümlerinden oluşmaktadır.) etkinlikleri yürütülmektedir. Tiyatro etkinlikleri yapılmakta, ayrıca bağlama, gitar, ud, keman, org ve akordion kursları verilmektedir.
  Çeşitli Kültürel Veriler
  Konu ADET
  Kütüphane 20
  Kitap 180.808
  Okuyucu 519.499
  Gezici Kütüphane 1
  Sit Alanı 38
  Müze 3
  Müze Ziyaretçi 101.735
  Kültür Merkezi 1
  Tiyatro Merkezi 9
  Sinema 6
  Konservatuar -
  Matbaa 85
  Yayınlana Gazete 21
  Yayınlanan Dergi 18
  Cami 2.389
  Din Görevlisi 2.361
  Kuran Kursu 108
  Cocuk Kütüphanesi 2
  Halk Kütüphanesi 18
  Yayınlanan Gazete 21
  Yayınlanan Dergi 18
  Kaynak:Kültür Müdürlüğü
  Kültür-Folklor-El Sanatları
  Doğu ve Batı Karadeniz'in kesiştiği noktada kalan Samsun'un çok eski bir medeniyete sahip olması, XIX yy. ve XX yy. başlarında gelen göçlerle çok değişken bir yapıda bulunması, kültürel açıdan farklılıklar göstermektedir.
  Samsun'da evlenme, halk mutfağı, halk hekimliği, halk veterinerliği, sünnet düğünü adetleri, ninniler, yemekler, kışlık hazırlıklar ve yiyecekler, doğum, tekerlemeleri, ölüm, kani, gelin ağlatma, bilmece, atasözleri, efsaneler, masal, seyirlik oyunlar, inançlar, halk takvimi ve meterolojisi, halk mimarisi, el sanatları, halk oyunları, giyim-kuşam konusunda araştırmalar yapılmış, Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü arşivine kazandırmıştır.
  Taşınmaz Kültür Varlıkları
  Tümülüs-Höyük ve Antik Yerleşim alanları
  Cedit Mahallesi (Amisos) II. ve III. derece arkeolojik sit alanı.
  Kılıçdede Mahallesi'ndeki Dündartepe (Öksürük Tepe) I. ve II. derece arkeolojik sit alanı.
  Hasköy'deki Toptepe tümülüsleri (Belediye Evleri Mahallesi'nde Samsun-Çarşamba Karayolunun üstünde yer alan biri büyük, diğeri küçük iki tepeden oluşmaktadır) II. derece arkeolojik sit alanı.
  Ilkadım Beldesi'ndeki Baruthane tümülüsleri (Asfalt yolun solunda yer alan iki tepeden oluşmaktadır.) I. derece arkeolojik sit alanı.
  Büyük Kolpınar tümülüsü (Veteriner Müdürlüğü'nün üst tarafında yer almakta) I. derece sit alanı.
  Samsun'un batısındaki Küplüce köyünde yer alan Dedeüstü tepesi Demir Çağı Helenistik Roma ve Antik Çağı.
  Küplüce köyünde Bağtepe Ilk ve Orta Tunç Çağı.
  Ahulu köyündeki Göktepe Ilk ve Orta Tunç Çağı, Demir Çağı.
  Çatmaoluk ile Kulacadağ köyleri arasındaki Akalan Kalesi Demir Çağı.
  Başalan köyündeki Diklimtepe Ilk ve Orta Tunç Çağı.
  Alanlı köyündeki Kümbettepe Ilk ve Orta Tunç Çağı, ayrıca Helenistik ve Türk Islam Devirlerine ait çanak, çömlek buluntuları.
  Büyükoyumca köyündeki Sazak Helenistik Çağ yerleşmesi.

  Dini ve Kültürel Yapılar
  Büyük Camii, Ulu Camii, Hamidiye Camii gibi çeşitli adları da vardır. 9 Eylül 1884'te Batumlu Hacı Ali tarafından yaptırılmıştır, Sultan Abdülaziz'in annesi tarafından onarımı yapılmıştır. Büyük avlu içinde yer alan cami, kesme taştan yapılmış çifte minarelidir. Çifte minaresi tek şerefelidir. Samsun'un en büyük camisidir.
  Yalı Camii Buğday Pazarı'ndadır. 1312 yılında Sadık Bin Abdullah tarafından yaptırılmıştır.
  Pazar Camii Pazar Mahallesi'nde Hazinedar Zade Süleyman Paşa Vakıf ve hayratındandır. 14.yy. Ilhanlı yapısıdır.
  Kale Camii Kuyumcular çarşısındadır. M.S.1314'te Ilhanlı Valisi Emir Timurtaş Paşa adına yaptırılmıştır. Onarımlarla mescide dönüştürülmüştür.
  Isa Baba (Ese Baba) Camii ve Türbesi Cedit Mahallesi'ndedir. 15.yy. da yapılan ilk yapı özgün biçimi ile günümüze ulaşmıştır. Kare planlı küçük bir mescit ve türbeden oluşan yapı 1895'te onarılmış, 1975 - 1976'daki son onarımda ise cami ve türbeye dönüştürülmüştür.
  Şeyh Seyyid Kudbettin Cami ve Türbesi Caminin yapıldığı tarih belli değildir. Şeyh Kudbettin tarafından yaptırılmıştır. Camii ile türbe bitişiktir. Dikdörtgen planlı camii, ahşap çatıyla örtülüdür. Şeyh Seyyid Kudbettin büyük Islam alimi ve mücahidlerindendir. Abdulkadir-i Geylani (M.1078 - 1166) hazretlerinin torunu olup babası Muhyiddin'dir. Eski tarihle 722 yılı Sefer ayının 15'i günü (M.1322) ölmüş ve buraya gömülmüştür.
  Kılıçdede Camii ve Türbesi Kılıçdede Cami, Kılıçdede Mahallesi'nde eski caminin yıkılmasından sonra yapılmış yeni bir camidir.
  Türbe; caminin mihrap tarafındaki bahçede ağaçlar arasında üstü açık, etrafı beton ve mozaikle çevrilmiş büyük bir mezardır. Kılıçdede'nin Şeyh Seyyid Kudbettin ve Isa Baba ile beraber geldikleri 1078 - 1116 tarihleri arasında Selçuklu savaşlarında buludukları ve şehit oldukları söylenmektedir. Mezarın baş tarafında "Fatih Kılıçdede burada medfundur" yazılıdır. Halk tarafından ziyaret edilen murat yerlerindendir.
  Italyan Katolik Kilisesi Ulugazi Mahallesi'nde yer almaktadır. 1846 yılında yapılmıştır. Bina kargir olarak iki katlı inşa edilmiştir.
  Süleyman Paşa Medresesi Saathane yakınındadır. Binanın vakıf tarihi 1813'tür. At nalı şekline bir plana sahip, yığma tuğladan inşa edilmiş iki katlı bir yapıdır. 2. Asel
  Bayan Üye

  Samsun Evlerinin Mimari Özellikleri
  Genellikle zemin üzeri iki katlı olan binaların dış cephesi yığma tuğladan (bazı büyük yapılar taştan) iç bölmeleri bağdadi olarak yapılmıştır. Ikinci katta bir çıkma mevcuttur. Çıkma, bazı yapılarda iki adet (bazen dört) ahşap veya taş direkle taşınmakta, bazı yapılarda demir çubuklarla desteklenmektedir. Kırma çatısı alaturka kiremitle örtülü, saçak altları ahşaptır. Iç mekanda ortada bir sofra yer almakta, diğer odalar bu sofaya açılmaktadır. Taban ve tavan ahşap malzemelidir.
  Halk Müziği;Samsun Halk müziğinde farklı tavırlar görülmektedir. Yörede Doğu Karadeniz, Orta Anadolu ezgi ve sazları kaynaşmıştır. Bağlama ile Karadeniz kemençesi bir aradadır.
  Halk Müziği Çalgıları;Davul, zurna, kaval, bağlama, cura, kemençe'dir. Yörenin en ünlü türküsü "Çarşamba'yı sel aldı. Bir yar sevdim el aldı." dır.

  El Sanatları
  Samsun ilinde el sanatları da, azımsanamayacak konumdadır. Ancak ülkemizde olduğu gibi ilimizde de, el sanatları gelişen teknoloji ve endüstriye mağlup olmuş, böylece geleneksel kültür unsurumuz olan el sanatlarımızın bir kısmı kaybolmuş, yozlaşmış veya değişikliğe uğramıştır. Bütün olumsuzluklara rağmen, varolma savaşı veren el sanatlarımızdan halı, kilim, bez dokumacılığı, taş işçiliği, oya, kunduracılık, bakır işlemeciliği, hasır dokumacılığı, zembil örücülüğü, çorap, kuşak dokumacılığı, ağaç oymacılığı vb. gibi el sanatlarımızın yöremizde tespiti yapılmış bulunmaktadır. Günümüzde de bazı köylerde, yaygın olmamakla birlikte, hala kullanım amacıyla veya ihtiyaç gayesiyle üretimi yapılmaktadır.

  Tiyatro
  Geleneksel tiyatro anlayışından (kukla, karagöz ve ortaoyunu) batılı anlamda tiyatro'ya geçişi değişik zamanlarda görmek ve değerlendirmek mümkündür. Samsun'da tiyatro çalışmaları II. Meşrutiyet ve Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında yetişen tiyatrocuların, gezici grupların veya büyük illere Istanbul'dan gönderilen usta tiyatrocuların önderliğinde açıla şube ve buna bağlı olarak da yerel tiyatroların açılmasıyla görülmektedir. Ayrıca 1930'lu yıllarda tüm yurtta faaliyet gösteren Halk Evlerinin faaliyetleri arasında tiyatro çalışmalarına yer verildiği tespitler arasındadır.
  Bütün bunların yanında 1960'lı yıllardan itibaren Istanbul takviyeli tiyatro çalışmaları hız kazanmış, yerel tiyatro kuruluşları, Tatbikat Sahnesi, Oda Tiyatrosu adı altında faaliyetlere devam etmiştir.

  Müzeler
  Atatürk Müzesi;Samsun eski fuar alanı içinde 19 Mayıs Galerisi olarak inşa edilmiş bulunan Atatürk Müzesi, 1 Temmuz 1968 Pazartesi günü ziyarete açılmıştır. Tamamen taş ve renkli mermerlerle inşa edilen müze binası, anıtsal ve etkili bir görünüme sahiptir. Ön cephesindeki basamaklar ve bir friz halinde Kurtuluş Savaşını temsil eden kabartmalar binaya hareket kazandırmaktadır. Müzede Atatürk'e ait eserler teşhir edilmektedir.
  Arkeoloji ve Etnografya Müzesi ;1981 yılında Vilayet Eski Müzesi eserlerinin kullanılmasıyla oluşturulan Müze, Samsun'da eski fuar alanında 19 Mayıs 1981 günü ziyarete açılmıştır. Müze, orta salon ve simetrik olarak yapılmış iki yan salondan ibarettir. Orta salonda Amisos kentinde ortaya çıkartılan mozaik teşhir edilmektedir. Bu salondaki en göz alıcı eser olan mozaik taban üzerinde, çeşitli mitolojik sahneler simetrik olarak işlenmiştir.
  Orta salonun sağ tarafında yer alan salonda Samsun ve çevresinde ele geçen kalkolitik, Ilk Tunç, Hitit, Helenistik ve Roma dönemlerine ait eserler kronolojik olarak sergilenmektedir. Diğer yan salonda ise Samsun yöresinden müzeye intikal etmiş olan etnoğrafik nitelik eserler; bindallılar, peşkirler, cepkenler, para ve saat keseleri, el yazması Kur'anlar, süs eşyaları, silahlar, mutfak eşyaları, halı, kilim vb. eşyalar teşhir edilmektedir. Müze bahçesinde Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait eserler sergilenmektedir.
  Gazi Müzesi; Kale Mahallesi'nde, Mecidiye Caddesi üzerinde yer almaktadır. Iki katlı bölmeler bağdadi olarak yapılmıştır.
  Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a geldiği zaman Mıntıka Palas olarak bilinen bu binada kalmıştır.
  20 - 24 Eylül 1924'teki Samsun seyhatlerinde Ulu Önder'e Samsun halkınca hediye edilmiştir. Yine 16 Eylül 1928 ve 22 Kasım 1930'da Ulu Önder Atatürk Samsun'a gelişlerinde, Samsun halkı tarafından kendilerine bağışlanan bu binada konaklamışlardır. Bugün müze olarak kullanılan bina da, bir konser salonu ve Atatürk ile ilgili kitapların derlendiği bir özel ihtisas kütüphanesi bulunmaktadır.

  Tarihi ve Kültürel Değerler
  Anıtlar
  Atatürk Anıtı: 1928-1938 yılları arasında Avusturyalı Heykeltıraş Heinz Kreppel tarafından yapılmıştır. 19 Mayıs 1919’un anısına yaptırılan bu anıtın kaidesinin dört bir tarafında Milli Mücadeleyi vurgulayan figürler mevcuttur. Ilimizin amblemi haline gelen bu anıt Dünyada ikincidir.
  Ilkadım Anıtı: 1981-1982 yılları arasında Heykeltıraş Hakkı Atamalı tarafından yapılmıştır. Atatürk’ün doğumunun 100.yılında Samsun halkı tarafından yaptırılan bu anıtın öndeki üçlü figürü, Atatürk ve beraberindekilerin Samsun’a ilk ayak basışlarını simgelerken Kurtuluş Mücadelesinin buradan başlatıldığını ifade etmektedir.
  Camiler
  Büyük Cami: Batumlu Hacı Ali Efendi tarafından 9 eylül 1884 tarihinde yaptırılmıştır. Sultan Abdulaziz’ in annesi tarafından onarıldığı için Valide Camii de denir. Cami kesme taştan yapılmış olup, iki minarelidir. Büyük ana kubbe çevresinde küçük kubbeler şeklinde imar edilmiştir. Kubbe kasnağı dışarıdan sekizgen, içten dairevi olup, bitki ve geometrik şekillerle süslüdür.
  Pazar Camii: 14. Yüzyılda Ilhanlılar tarafından yapılmış olan cami 1819 yılında da onarım görmüştür. Dikdörtgen şeklinde imar edilen caminin üzeri ahşap çatı ile örtülüdür. Mihrabı üç yüzlü ve mihrap nişi kavislidir.
  Yalı Camii: 1312 yılında Sadık Bin Abdullah tarafından yaptırılmıştır. Sekizgen bir kasnak üzerine oturan tronoplu bir kubbeye sahip olan caminin kubbesi kiremit ile örtülü, içi ve dışı taş ve tuğla ile örülüdür. Küçük bir minareye sahiptir.

  Türbeler
  Isa Baba Türbesi: Anadolu’nun fethi sırasında şehit olan Isa Baba ve diğer Türk mücahitlerin mezarlarını ve küçük bir mescidi ihtiva eden kare şeklinde bir türbedir. 1815 yılında Haznedarzade Süleyman Paşa’nın torunu Memduh Bey tarafından onarılmıştır.
  Şeyh Seyyid Kutbittin Türbesi: Büyük islam alimi Abdulkadir Geylani Hazretlerinin torunu Şeyh Seyyid Kutbittin’in bulunduğu bu türbe ve yanındaki mescidin 700 yıllık bir geçmişi olduğu tahmin edilmektedir. Kütahya çinileriyle süslenmiş bu eser yöre halkının ilgi duyduğu dini ziyaret yerlerindendir.
  Kılıçdede Türbesi:Kılıçdede ‘nin Seyyid Kutbittin ve Isababa ile beraber Samsun’a geldikleri 1078 ile 116 yılları arasında Selçuklu Savaşlarında bulundukları söylenmektedir. Savaşta şehit düştükleri yerde de türbeleri bulunmaktadır.
  Kiliseler
  Italyan Katolik Kilisesi: 1885 yılında yaptırılan kilise bir rahip ile çalışmalarını sürdürmekte olup, ziyarete açıktır.
  Sivil Mimari Örnekler
  Taşhan: Sivil Osmanlı mimarisinin güzel bir örneği olan bu eser, 17. Yy. sonlarına doğru inşa edilmiş olan han iki katlıdır.
  Bedestan:Genç Osmanlı devrine ait olan bu eser, bugün Bitpazarı adı ile anılan antika ve eski eşyaların satıldığı yerdir.
  Eski belediye Binası: Eski Belediye Başkanlarından Merhum Gebilizade Necip Bey tarafından 1913-1914 yılları arasında yaptırılan binanın dış yüzü Ünye taşı ile kaplanmış ve yontma ve süsleme sanatının güzel bir örneğini teşkil etmektedir. Üçüncü katın balkonunun kenarında eski yazı güzel bir mermer kitabe mevcuttur.
  TURIZM
  Ilimizin Turizmdeki Yeri

  Samsun Anadolu'nun Karadeniz'e açılan en önemli kapısı; Avrupa - Asya transit yolu üzerinde işlek bir kavşak noktası, Türkiye'nin en büyük akarsuları Kızılırmak ve Yeşilırmak'ın arasında verimli delta toprakları üzerinde kurulmuş önemli bir tarım merkezi, denizi, ormanları, yaylaları ile bir doğa cennetidir.
  Tabiat örtüsünün elverişli olması, Kızılırmak ve Yeşilırmak deltaları arasında bulunuşu Ilimizi turizm açısından değerli kılmakta, Asya-Avrupa transit yolu üzerinde bulunması, hava,deniz,demir ve karayolu ile Türkiye ‘nin her tarafına bağlantısının olması turizm açısından önemli bir konaklama merkezi konumuna gelmesini sağlamaktadır.
  Samsun’un merkezinde olduğu gibi ilçe ve köylerinde de gezilip görülmeye değer çok sayıda tarihi ve turistik yerler mevcut olup, yaz aylarında denizden ve kumdan yararlanılabildiği gibi kış aylarında da av turizmi yapmaya müsaittir.
  Samsun ve çevresinin tarihi ve eski yerlerinin tesbiti buralarda yapılan arkeolojik kazılar neticesi ortaya çıkarılmıştır. Bugün limanın üst tarafındaki platoda Karasamsun denilen mevkide yıkılmış sütunlar bulunmaktadır.
  Dündar tepede yapılan kazılarda, kalkolitik ve bakırçağı eserleri bulunmuştur. Bulunan bu eserler Arkeoloji Müzesindedir. Samsun dolaylarında birçok mezar kalıntılarına rastlanmıştır. Paleotik devrine ait Samsun’un 15 km doğusunda bulunan Tekkeköy Mağaraları görülmeye değer tarihi kalıntılar arasındadır.
  Kavak ilçesinin Kaledoruğunda, Vezirköprü Ilçesinin Oymaağaç Köyünde Bakırçağ ve Hitit yerleşmeleri; Bafra ve Alaçam arasındaki ikiztepe, hoşkademtepe, Dedetepe ve Gökçeboğaz höyüklerinde Bronz Hitit kültürünün mevcudiyeti ile Hititlerin Karadeniz sahiline indikleri, Samsun’un 18 km güneybatısında Atalan Kalesinde Alman arkeolog Markidi’nin yaptığı kazılarda Frigler’ in de Karadeniz’e indikleri görülmüştür.
 3. Asel
  Bayan Üye
  Tekkeköy’ün mağaraları, Kavak’ın Kaledoruğu Höyüğü, Vezirköprü’nün Oymaağaç Köyü, Bafra’nın Ikiztepe Ören yeri ve Kızılırmak Vadisi, Havza’nın Lerdüge Tümülüsleri, Terme’nin Saray Köyü, Samsun’da; Katolik döneminin eski Tunç Çağı ve Bakır Çağı’nın, Hititler döneminin, Helenistik Çağın, Roma’nın, Bizansın, Selçuklu’nun ve de Osmanlı’nın izlerini günümüze kadar taşımış yerleridir.
  Bafra’ya 35 km uzaklıkta olan Kızılırmak vadisinde Paflagonya Kaya Mezarları (MÖ.7.yy) vardır. Burada Roma, Bizans ve Osmanlı devrine ait kalıntılar Asar Kalesinde mevcuttur.
  Yakakent'ten Terme'ye kadar uzanan sahil bandı üzerinde çok güzel kuma sahip geniş doğal plajlar denize girmek için idealdir. Yakakent Çamgölü mevkiinde Çam ormanlarıyla kaplı yemyeşil tepeler masmavi sulara iner. Eşsiz güzellikteki sahili ve denizle iç içe bir yaşamın sürüldüğü şirin kıyı kasabası Yakakent'de gün batımı ise görülmeye değer güzelliktedir.
  Sahil bandı üzerinde Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerimizin topraklarının bir bölümünü kaplayan Kızılırmak Deltası sulak alanı flora ve faunası ile ülkemizin eko-turizm alanında en ilginç köşelerinden biridir. Deltada, 19 Mayıs ilçesi, Yörükler mevkiinde ilkbaharda tabanı tamamen suyla kaplanan yaprak döker ağaçlardan oluşmuş Galeriç ormanı yaban hayatı açısından oldukça ilgi çekicidir.
  Samsun, termal turizm açısından da önemli merkezlere sahiptir. Havza ve Ladik Kaplıcaları 2000 yılından beri bilinen sağlık merkezleridir. Havza 25 Mayıs Termal tesisleri Turizm Bakanlığınca termal Turizm Merkezi olarak ilan edilmiştir. Ladik'teki Hamamayağı kaplıcası ise ülkemizdeki birinci derecede önemli ve öncelikli kaplıca merkezlerindendir. Radyoaktif özellik gösteren Ladik kaplıca suları organizma üzerinde uyarıcı etki yapar. Bu nedenle bu suya "gençlik suyu" adı verilir. Havza ve Ladik'deki kaplıca sularının başta romatizmal hastalıklar olmak üzere, kadın hastalıkları, sinirsel hastalıklar, eklem hastalıkları ve kireçlenme gibi hastalıkların tedavisinde olumlu etki yaptıkları tıbbi olarak kanıtlanmıştır.

  Samsun'un yaylaları da diğer Karadeniz yaylaları gibi; yeşil, temiz havayı ve sessizliği özleyenlere kucak açmaya hazırdır. Samsun'dan yaylalara ulaşmak oldukça kolaydır. Yaylaların yolları özel aracınızla bile rahatlıkla gideceğiniz durumdadır. Ladik-Akdağ yaylaları, Vezirköprü - Kunduz dağı yaylaları yazın başka kışın başka görülmeye değer güzellikleri barındırırlar. Kunduz yaylalarının orman dokusu ile iç içe oluşları ve ormanların Altınkaya Baraj Gölüyle birleşmesi bölgeye bambaşka bir güzellik kazandırmaktadır. Burası yayla turizminin yanı sıra doğa yürüyüşleri, su sporları, balık avcılğı, motor gezileri, kamp yapmak için son derece elverişli alanlara sahiptir. Bölgedeki Orman Işletme Tesisi ise yaz kış gelenlerin dinlenme ve konaklama ihtiyacını karşılamaktadır. Ancak tesislerde önceden rezervasyon yaptırmak gereklidir. 1997’den itibaren Ladik-Akdağ Yayla Şenlikleri düzenlenmeye başlanmıştır.
  Samsun doğal güzelliklerinin yanı sıra da tarihi alanlarıyla da dikkat çekicidir. Paleolitik dönemlerde yerleşim yeri olarak kullanılmış, Tekkeköy mağara-kale yerleşmeleri; M.I. 5000 yıllarından beri sürekli yerleşim yeri olarak kullanılagelmiş Bafra Ikiztepe ve bugün bile surlarını, galerilerini, merdivenlerini görebileceğimiz 3000 yıl öncesinden gelen Kızılırmak vadisindeki Asarkale; Paflagonlara ait kaya mezarları, Amazonların yaptığı ileri sürülen Garpu kalesi görülmeye değerdir.
  Samsun'da Anadolu Ahşap mimarisinin en güzel örneklerini görebilirsiniz. Çarşamba'da ki Göğceli Cami bunların en ilginç olanıdır. Yapımında hiç çivi kullanılmamış olan yapı kesin yapım tarihi bilinmemekle birlikte yaklaşık 800 yıldır sapa sağlam ayakta kalmıştır.
  Şenlikler-Festivaller
  Uluslararası Halk Dansları Festivali : Samsun Milli Fuarı bünyesinde 23-29 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmektedir. 1986’dan beri her yıl çeşitli ülkelerden ve yurtiçinden davet edilen halk oyunları ekiplerinin katılmasıyla yapılmaktadır. Kültür alışverişinin ve dostluk bağlarının kuvvetlenmesinde ve tanıtımda etkili olmaktadır.

  Hıdırellez : Türk ulusunun mevsimlik bayramları arasında yer alan Hıdırellez, her yıl ülkemizde olduğu gibi ilimizde de mayıs ayının 6'sında kutlanır. Halkımızın inançlarında, duygu ve düşüncelerinde ve dolayısıyla geleneklerinde, örf ve adetlerinde bolluk ve bereket günlerinin başlangıcı sayılır.
  Karpuz Festivali : Bafra ilçesinde 1987 yılından beri düzenlenmektedir. Ağustos ayının son haftasında, iki gün süreyle çeşitli eğlence, müsabaka ve etkinliklerle kutlanır.
  Bengü Karakucak Güreşleri : Bafra ilçesi Bengü köyünde düzenlenmektedir 1994 yılında başlatılmış olan şenlikler 10 temmuzda bir gün yapılmaktadır.
  Altın Fındık Yağlı Pehlivan Güreşleri : Terme ilçesinin Köybucağı kasabasında 1986 yılında başlayan şenlikler her yıl 9 Eylül günü düzenlenir.
  Yaşar Doğu Şenlikleri : Kavak ilçesinde daha çok güreş ağırlıklı olarak eylül ayında düzenlenmektedir.
  Geleneksel Karakucak Güreşleri ve At Yarışları : Asarcık ilçesinde Eylül ayının son günleri ve Pazar günleri düzenlenmektedir.
  Yeşilırmak Kültür ve Sanat Şenliği : Çarşamba ilçesinde 1994 yılından beri 20-23 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.
  Altın Pirinç Festivali : Terme ilçesinde düzenlenmektedir. 1991 yılından beri yapılan festival, yörenin ünlü Kocaman pirinci adına Haziran ayının 3. ve 4. günleri yapılmaktadır.
  Neyzen Tevfik Kültür Şenliği : 24 Mart 1879'da Kolay'da doğan ünlü hiciv ustası Neyzen Tevfik adına düzenlenmekte olup, ekim ayında kutlanmaktadır.
  Göller Bölgesi Güreşleri: Ayvacık ilçesinde yaz aylarında düzenlenmektedir
  Hüseyin Dede Şenlikleri : Alaçam ilçesinde 7 Mayıs'ta kutlanmaktadır.
  prülü Mehmet Paşa Kültür, Sanat ve Spor Festivali : Vezirköprü’de Eylül ayının ilk cuma günü başlayıp festival 10 gün sürmektedir.
  Karadeniz Kısa Film Festivali : Merkez ilçede ilk defa 1996 yılında düzenlenmiştir. Uluslararası nitelikte olup, 23-31 Mart tarihleri arasında her yıl düzenlenmesi amaçlanmıştır.
  Deniz Oyunları Festivali : Yakakent ilçesinde düzenlenmektedir. Ilk başlangıç tarihi 1995 yılıdır. 22-23 Temmuz tarihleri arasında yapılmaktadır.
  Ladik Yayla Şenliği : Temmuz ayının ilk haftasındadır. 1996 yılından beri yapılmaktadır.
  Sele-Sepet Top Kandil Şenlikleri : Bafra’da Ramazan ayı içerisinde düzenlenen şenlik başlangıç tarihi bilinmemekle beraber yöre halkının her sene düzenlediği bir şenliktir.
  Kunduz Yayla Şenlikleri : Vezirköprü Göl Belediyesi’nin düzenlediği şenlikler Ağustos ayı içerisinde kutlanmaktadır. Başlangıç tarihi 1993 yılıdır.
  Amazon Festivali : 1-3 Ağustos tarihleri arasında Terme Gölyazı Belediyesince 2000 yılından itibaren düzenlenmektedir.

  Doğal Sit Alanları
  Kızılırmak Deltası (Balık Gölleri)
  Ilçe sınırları içerisinde bulunan Kızılırmak'ın binlerce yıl Anadolu'dan sürükleyip getirdiği sedimenlerle oluşturduğu bereketli deltasında aynı zamanda ülkemizin en önemli sulak alan eko sistemlerinden biri olan Bafra Balık Gölleri de bulunur. Kızılırmak deltası, barındırdığı canlı türlerinin çeşitliliği; canlılar için zengin yaşam alanları bulundurması ve halen bozulmamış olan doğal yapısı ile ülkemizin uluslararası öneme sahip ender sulak alanlarından biridir. Bafra'dan geçen Samsun - Sinop karayolunun kuzeyinde kalan alanda, 56.000 ha. genişliğinde delta ovası uzanır. Deltanın doğu sahilinde gökler, sazlık alanlar, kumullar, su basar çayırlar ile birlikte yaklaşık 13.000 hektar sulak alan vardır. Batı yakasında da yaklaşık 1.500 hektar genişliğinde Karaboğaz gölü ve çevre sazlıkları bulunur. Deltadaki kuş türlerinin çeşitliliği ve sayıları eko sistemin canlılar için ne denli zengin ve sağlıklı olduğunu gösterir. Kızılırmak deltasında bu güne kadar 146'sı bölgede üreyen 310 kuş türü saptanmıştır. Delta, göçmen su kuşları için de, son derece önemli bir kışlama alanıdır. Kış ortası su kuşu sayım sonuçlarına göre deltada yaklaşık 100.000 su kuşu (kaz, kuğu, ördek, karameke ve yağmurcunlar) kışlamaktadır. Karadeniz'i vephe göçü ile aşan küçük ötücüler ve su kuşlarının yanı sıra yırtıcılar, leylekler, turnalar ve balıklar için de, delta son derece önemli bir, beslenme ve konaklama alanıdır.Yöre, deniz-yazlık turizmi için sadece yaz mevsiminde yaklaşık 2 aylık imkan sunarken, kuş gözlemciliği ve doğa turizmi için, dört mevsim boyunca çok önemli bir potansiyele sahiptir. Dolayısıyla ile bölgede "Eko-Turizm" olanakları son derece fazladır.
  Simenit Gölleri
  Terme tarafından denize akan bir çayın, arazinin çok düz olmasından dolayı denize dökülmeden önce geniş bir alana yayıldığı, iç içe göller oluşturduğu görülmektedir.
  Hacı Osman Ormanı
  Ilimiz Çarşamba Ilçesi Gelemen Çiftliği bitişiğinde yer alan Hacı Osman Ormanı, Orman Işletme Müdürlüğü Mülkiyetinde ve koruması altındadır. 120 hektar olan alanın 80 hektarı orman, 40 hektarı açık alandır. Orman alanı dişbudak, meşe, gürgen ve akçaağaç türlerinden oluşmaktadır.
  Gezi ve Mesire Yerleri
  Atakum
  Hava Alanı
  Orman Fidanlığı
  Kurupelit Incesu
  Kocadağ Mesire Alanı
  Hasköy
  Çakırlar Korusu
  Top Tepe Meşe Kültür Parkı
  Doğu Park
  Plajlar ve Kamp Yerleri
  Karayolları Tesisleri
  DSI Tesisleri
  Bayındırlık ve Iskan Müdürlüğü Tesisleri
  Köy Hizmetleri 12.Bölge Müdürlüğü Tesisleri
  Beden Terbiyesi Il Müdürlüğü Tesisleri
  Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tesisleri
  DDY Kampı
  Kızılay Dinlenme Kampı
  Çamlık Kampı
  Kanarya Kampı
  Kamping 87
  Turistik Işletme Belgeli Tesisler
+ Yorum Gönder