+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Bilim müzesi hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Bilim müzesi hakkında bilgi
  Bilim müzesi hakkında

  Müze Nedir?
  Kültürel ya da tarihsel değeri olan nesnelerin toplanarak sergilendiği yerlere müze adı verilir Müzeler, toplumların bilim ve sanat ürünleri ile yer altı ve yer üstü zenginliklerini sergilemek amacıyla oluşturulmuş kurumlardır Yüzyıllar boyunca toprak altında saklı kalmış tarihî eserlerin gün ışığına çıkarılarak sergilenmesi, toplumu oluşturan bireylerin geçmişi daha iyi tanımalarına olanak sağlar

  Ayrıca müzeler, toplumu aydınlatmak amacıyla insan soyunun gelişimi, doğa olaylarının oluşumu ve teknolojinin geçirdiği değişim gibi konularda araştırmalar yapan bilimsel merkezlerdir

  Müzenin Amacı
  Müzeler, tarihin eski dönemlerinde yaşamış toplumları bilim ve sanat açısından inceleyerek, hem günümüzü hem de geleceği aydınlatmak amacını taşıyan kurumlardır

  Müzelerde bulunan nesnelerin anlam ve önemi müze içinde ve dışında yazılı ve sözlü olarak, ayrıca rehber eşliğinde yapılan gezilerle açıklanır Böylece, ziyaretçilerin müzede yer alan eserler hakkında ayrıntılı bilgi edinmeleri sağlanır Sergiledikleri geçmişe ait eserlerle, ülkelerin ulusal değerlerinin oluşmasına önemli katkılarda bulunan müzeler, aynı zamanda etkin katılım ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan eğitim kurumlarıdır

  Müze Türleri Nelerdir?
  Müzeler bilim, sanat, folklor ve antika eşyalar gibi çeşitli konularda toplanmış eserleri bir arada sunabileceği gibi doğa tarihi, etnografya ve havacılık gibi sadece tek bir konuyu içeren eserleri de sergileyebilir Müze türlerini şu şekilde sınıflara ayırabiliriz:
  Arkeoloji Müzeleri:
  Arkeologların yaptıkları kazılar sonucunda ortaya çıkarılan buluntuların sergilendiği müzelerdir
  Örneğin; İzmir Arkeoloji Müzesi
  Etnografya Müzeleri:
  Geçmiş uygarlıklara ait gelenek, görenek, giysi ve gündelik hayat ile ilgili çeşitli eserlerin sergilendiği müzelerdir
  Örneğin; Ankara Etnografya Müzesi
  Tarih Müzeleri:
  Bir ülkenin, bir toplumun ya da bir kişinin tarihsel gelişimini, sistemli bir biçimde inceleyen ve açıklayan müzelerdir Tarih müzeleri, yazılı ve görsel belgeleri bir araya getirerek hem ziyaretçilerin hem de araştırmacıların hizmetine sunmaktadır
  Örneğin; Selçuk-Efes Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi
  Güzel Sanatlar Müzeleri:
  Resim, müzik ve heykel gibi güzel sanat dallarında ortaya konulan yapıtların sergilendiği müzelerdir
  Örneğin; İstanbul Arkeoloji Müzesi
  Açık Hava Müzeleri:
  Tiyatro, arena, agora gibi kapalı bir mekânda sergilenmesi mümkün olmayan yapıtlar, açık hava müzelerinde sergilenmektedir
  Örneğin; TCDD Açık Hava Buharlı Lokomotif Müzesi
  Bilim Müzeleri:
  Bilim ve teknolojinin tarih boyunca geçirdiği değişim, bilim müzelerinde sergilenmektedir
  Örneğin; Atatürk Eğitim Müzesi
  Askerî Müzeler:
  Çeşitli dönemlere ait askerî malzeme ve silâhların sergilendiği müzelerdir
  Örneğin; Ankara Kurtuluş Savaşı Müzesi (1 TBMM Binası)
  Özel Müzeler:
  Kişi veya kuruluşlar tarafından, çeşitli konularda bir araya getirilmiş eserlerin yer aldığı müzelerdir
  Örneğin; Vehbi Koç Vakfı Sadberk Hanım Müzesi 2. Eleman
  Devamlı Üye

  Müzeler tarihsel ve kültürel eserleri sergilemek amacı ile açılmaktadır. İnsanlar eski uygarlıklardan kalma eserleri müzeleri gezerek görmekte eski insanlar konusunda belli bilgiler edinmektedir. Bilim müzeleri ise daha çok eğitim amacı ile açılmaktadır.
+ Yorum Gönder


bilim müzesi nedir,  bilim müzeleri hakkında bilgi,  bilim müzesi hakkında bilgi,  bilim müzeleri nedir,  bilim müzesi hakkında bilgiler,  bilim müzesi ile ilgili yazılar