+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Türkiyede bulunan elektrik santralleri nerededir ? Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Türkiyede bulunan elektrik santralleri nerededir ?
  Türkiyede bulunan elektrik santralleri  Türkiye’de elektrik enerjisi, ilk kez 1902 yılında Tarsus’ta kurulan bir hidroelektrik santral ile üretilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır O dönemde, Tarsus Belediyesi’nde çalışan Avusturyalı Dörfler tarafından, Berdan Nehri Bentbaşı mevkiinde kurulan hidroelektrik santralından, sudeğirmeni milinin transmisyon kayışı ile 2 kW’lık bir dinamoyu bağlanmasıyla, 15 Eylül 1902 tarihinde Tarsus’a elektrik sağlandı Üretilen elektrik enerjisi ile önce Tarsus’un sokakları aydınlatıldı Elektrikle aydınlanan ilk konutlar ise Müftüzade Sadık Paşa (Sadık Eliyeşil) ile Sorgu Hakimi Yakup Efendinin evleri oldu

  1914 yılında ilk kayda değer elektrik üretim tesisi olarak Silahtarağa Termik Santralı hizmete girmiştir 14 Şubat 1914′te açılan bu tesis, ekonomik ömrünü tamamladığı 1983 yılına kadar hizmet vermiştir

  1930′lu yıllara kadar Türkiye’deki elektrik çalışmaları, genelde yabancı işletmelerin elinde olan küçük yerel santraller ve onların beslediği birbirlerinden ayrı yerel dağıtım şebekelerinin işletilmesi şeklinde olmuştur 1939 yılında yabancı şirketlere verilmiş olan bu imtiyazlar devletleştirilerek genellikle dağıtım hizmetleri belediyelere devredilmiştir Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulduğu 1923 yılında, kurulu güç 33 MW ve yıllık üretim 45 milyon KWh iken; 1935 yılına gelindiğinde, kurulu güç 1262 MW, üretim ise 213 milyon kWh, elektriklenmiş il sayısı ise 43′tür 1933 yılında 2301 sayılı Kanun ile İller Bankası kuruldu

  1935 yılında, 2805 sayılı Kanun ile kurulan Etibank�ın 3 ana işlevinden biri elektrik işletmeciliği olarak düzenlenmiştir Yine aynı yıl, 2804 sayılı Kanun ile Maden Tetkik Arama (MTA), 2819 sayılı Kanun ile Elektrik İşleri Etüd İdaresi (EİEİ) kurulmuşlardır 1954 yılında Devlet Su İşleri (DSİ) kurulana kadar hidroelektrik tesis dahil tüm üretim ve dağıtım Etibank önderliğinde bu kuruluşların katkılarıyla yürütülmüş, küçük kapasiteli dizel ve hidrolik santraller ve birçok sanayi kuruluşunun ve belediyelerin işlettiği dizel santraller ile şehirlerin elektrik ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır

  1948 yılında, Silahtarağa Termik Santralı�ndan o güne en büyük tesis olan Zonguldak’daki Çatalağzı Termik Santralı devreye girmiş ve 1952 yılında 154 kV’luk bir Enerji nakil hattı ile İstanbul’a elektrik takviyesi yapılmıştır Bu Enerji nakil hattı, ulusal enerji sisteminin de (Enterkonnekte sistem) başlangıcını oluşturmuştur

  1950′li yıllarda, Türkiye’nin kurulu gücü 4078 MW, yıllık üretim ise 500 milyon kWh’a ulaşmıştır 1956 yılında 3 önemli tesis ulusal elektrik sistemine bağlanmıştır Bunlar; Adana yakınlarında Seyhan Barajı ve HES, Ankara yakınlarındaki Sarıyar barajı ve HES ile Kütahya yakınlarındaki Tunçbilek Termik Santralı’dır

  1956 yılında, Sarıyar Barajı ilk iki ünitesi toplam 80 MW güç ile hizmete girmesinden tam 14 yıl önce, 1942 yılında ABD de hizmete giren Grand Coulee Barajı 24 generatörlü 6180 MW gücünde idi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük elektirk projesi Atatürk Barajı 2400 MW gücündedir

  1958 yılında Nazilli yakınlarında Kemer Barajı ve HES, 1959 yılında Kırşehir yakınlarında Hirfanlı Barajı ve HES, 1960 yılında Manisa yakınlarında Demirköprü Barajı ve HES o yıllarda kurulan hidroelektrik tesislerdir

  1970 yılında 1312 sayılı yasa ile Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kurulmuş, Belediyeler ve İller Bankası dışında bütünlük sağlanmış, bazı istisnalar dışında üretim, iletim ve dağıtım tesislerinin yapım ve işletilmesi ile elektrik sektörünün planlanması tekel statüsüyle TEK’e verilmiştir Bu tarihte de kurulu güç 22349 MW, üretim ise 8 milyar 623 milyon kWh seviyelerine yükselmiş, ilk 380 kV “Enerji Nakil Hattı” sisteme dahil edilmiştir 1970 yılında elektriklenmiş köy sayısı % 7′ye ulaşmıştı 1972 yılında, Türkiye�nin o güne kadar ki en büyük baraj ve HES’i olan Eskişehir yakınlarındaki 300 MW gücündeki Gökçekaya Barajı ve HES ile yine en büyük termik santral projesi olan Seyitömer Termik Santralı devreye alınmıştır 1975 yılında Fırat Nehri üzerindeki inşaa edilen Keban Barajı, 1330 MW’lık kapasitesi ile o yıla kadar kurulan tüm barajlı santralerin toplamından daha büyük kurulu güce sahipti 2. Gülşen
  Devamlı Üye

  Ülkemizde ilk elektrik 1902 yılında Tarsusta kurulan ilk hidroelektrik santrali ile üretilmiş ve kullanılmıştır. 15 Eylül 1902 yılında ilk defa Tarsusta elektrik kullanılmaya ve Tarsus sokakları aydınlatılmaya başlandı.
+ Yorum Gönder


türkiyedeki elektrik santralleri nerelerdedir,  türkiyede bulunan elektrik santralleri,  ülkemizde elektrik santralleri nerelerdedir