+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Efes Antik Kenti Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Efes Antik Kenti Hakkında Bilgi
  Efes’te bulunan Ephesos Hakkında


  Efes: Batı Anadolu’da eski ion şehri.

  Efes İlkçağ’da batı uygarlığının en önemli merkezlerindendi. Bugün, Türkiye’nin başlıca turizm merkezlerinden biri oldu. Her yıl Efes harabelerini ve Efes’teki tarihî eserler hazinesini görmek için dünyanın dört bir yanından binlerce insan geliyor.


  Efes Antik Kenti.jpg.


  Efes’te bulunan başlıca eserler Efes Tiyatrosu: M.S. II. yy.da Romalılarca yapılmıştır. 24 000 kişi alacak büyüklüktedir.

  Hadrianus Tapınağı: İmparator Hadrianus’un Efes’te konaklaması şerefine yapılmıştır. IV. yy.da onarıldı. Büyük bir kısmı bugüne kaldı. Artemis Heykeli: Efeslilerin inancına göre tanrıça Artemis kentin koruyucusudur, kente bolluk ve bereket sağlar. Heykelin başında kenti temsil eden bir taç, göğsünde bereket ve bolluk simgesi olarak birçok meme, eteklerinde kutsal hayvan kabartmaları vardır. Ayrıca elinde asa, iki yanında birer geyik vardı, bu parçalar şimdi yoktur. Celsus Kütüphanesi: M.S. II. yy.da yapılmıştı. Cephesi 16 metredir. Giriş yerinde Latince yazıtlar vardır.

  Ephesos

  M.Ö. X. yy .da İonlar tarafından kurulduğu sanılan ve Ephesos adını taşıyan kent, şimdiki Selçuk ilçesinin 3 km batısında. Panayır (Prion) Dağı’nın yamacındadır. Ege Denizi o zamanlar bu kenti sınırlıyordu, Küçük Menderes Irmağı da burada denize dökülüyordu. Bütün Batı Anadolu gibi Efes de İlkçağ’da Lidyalılarm, İranlıların, Makedonyalıların ve Romalıların egemenliği altında yaşadı. En parlak dönemi Romalıların egemenliği sırasındadır. M.S. II. yy.da şehir dört buçuk km2′lik bir alanı kaplıyor ve nüfusu 300 000 kişiyi buluyordu. Daha sonraki yüzyıllarda Küçük Menderes’in denizi doldurması sonucunda Efes’in kıyıları bataklık oldu, sivrisinek ve sıtma yatağı haline geldi. Sıtmadan kırılan halk kenti terk ederek başka yerlere gitti ve Efes harabeye döndü. Bugün Efes harabelerinden denize kadar uzanan ova eskiden denizdi.

  Yeniden Günışığına Çıkış

  Yüzyıllarca toprak altında kalan Efes harabeleri XIX. yy .ın sonlarına doğru ingiliz arkeologu J. Wood tarafından kazıldı, önce Artemis Tapınağı ortaya çıkarıldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında ara verilen kazılara savaştan sonra Avusturya Arkeoloji Enstitüsü’nce devam edildi. Jimnazyum, liman hamamları, Arkadiana Caddesi, Mermer Cadde, Serapis Tapınağı, Odeon gibi kalıntılar, birçok heykel ve biblo ortaya çıkarıldı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 19551958 yıllarında yürütülen kazı çalışmaları sonunda daha birçok yapının kalıntıları bulundu: heykeller, sütunlar, mozaikli kaldırımlar, dükkânlar, Hadrianus Tapınağı, Trajanus Çeşmesi, vb
 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  iyonyanın 12 şehrinden biridir Efes, Anadolu'nun batı kıyısında, bugünkü İzmir ilinin Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulunan, daha sonra önemli bir Roma kenti olan antik bir Yunan kentidir
+ Yorum Gönder