+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Yatağan ve Hasanşeyh Köyleri Hakkında Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Yatağan ve Hasanşeyh Köyleri Hakkında
  Yatağan ve Hasanşeyh Köyleri  Konya’nın Kızılören (Kızılviran) bucağına bağlı Yatağan köyünün güneybatısında Erengüruh Dağı vardır, Köye yarım saatlik mesafede olup ağaçtan ve bitki örtüsünden mahrumdur. Dağın adı eren ve güruh kelimelerinden meydana gelmektedir. Çevre halkının anlattığına göre bu adın alınmasının şöyle bir hikâyesi vardır:

  Aralarında Mevlâna Celâleddin-i Rûmî’nin de bulunduğu birkaç kişiden meydana gelen bir erenler güruhu Horasan taraflarından yola çıkarlar. Bu erenler kâh yürüyerek, kâh uçarak Konya çevresine kadar gelirler. Mola vermek düşüncesiyle Yatağan köyünün hemen yakınındaki tepeye konarlar. Burada bir müdet ibadet ve tâat ile meşgul olduktan sonra, havalanarak yollarına devam, ederler. Havalanmalarından bir müdet sonra, içlerinden en yaşlı olanı, Şeyh Ahmet Mürsel, arkadaşlarına dönerek:

  «Yatayım mı?» diye sorar. Onlar da cevaben:

  «Yat ağam.»

  derler. Bu cevap üzerine Şeyh Ahmet Mürsel yere iner ve o köye yerleşir.

  Ayni güruhtan diğer bir zat, Şeyh Hasan, Yatağan köyüne bir sat mesafedeki bir köye iner, oraya yerleşir.

  Kâfiledeki diğer zatlardan Seyyid Hârun-ı Velt bugünkü Seydişehir ilçesine; Mevlâna Celâleddln-i Rûmî ise Konya’ya inerler, oraya yerleşirler,

  Dağın adı, erenlerin güruh halinde gelip konmalarından ileri geliyor. Yatağan ise, Şeyh Ahmet Mürsel’e arkadaşlarının verdiği Yat ağam cevabının değiştirilmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu erenin adıgeçen köyde türbesi vardır. Bilhasa çocuğu olmayanlar tarafından ziyâret edilir. Şeyh Hasan’m indiği köyün adı ise, Hasanşeyh, veya bölgedeki söyleyişle Hasanşıh olarak kalır.
 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  Hasanşeyh köyü Konya’nın batısında Konya-Beyşehir-Konya-Seydişehir’e 40 km. Beyşehir’e ise yaklaşık 70 km’dir, Köy adını, yaşadığı tarihi saptanmayan ve türbesi köyün içinde bulunan Şeyh Hasan’dan almaktadır
+ Yorum Gönder