+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Çarşamba Çayı Nerede Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Çarşamba Çayı Nerede Hakkında Bilgi
  Çarşamba Çayı


  Çarşamba Çayı, Akdeniz Bölgesi’nde doğan ve İç Anadolu Bölgesi’nde Konya kapalı havzasında sona eren akarsudur. Beyşe*hir Gölünün güneydoğusundan doğal bir gideğen olarak çıkan çay, menderesler oluş*turarak kuzeyden Suğla Gölüne akar. Doğal akışını yitirmemesi için kanal içine alınmış olan çayın bu bölümü Beyşehir Kanalı Çayı adıyla anılır. Burada çeşitli volkanik kayaçların ayrışması ile yaklaşık 10-30 m kalınlığında alüvyon oluşturmuştur


  Suğla Gölünün doğu kıyısından gene doğal bir gideğenle çıkan çay, sulama amacıyla inşa edilen ve 1962′de işletmeye açılan Apa Barajı’na kadar gene Beyşehir Kanalı Çayı adıyla anılır. Apa’dan sonra Çarşamba Çayı adını alır. Çumra yöresinde kollara ayrıla*rak, Karakaya yöresindeki bataklıklarda sona erer. Toplam uzunluğu 105 km’dir. Karların erimesi ve yağışların artmasıyla baharda kabaran suları yaz sonu ile sonba*harda azalır. Çumra Sulama Projesi, Kon*ya’nın birçok ilçesini içine alan yaklaşık 16.000 km2‘lik bir alanı kapsar.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Çarşamba çayı Konya ilinde bulunan bir akarsudur. Bu çayın suları Suğla gölüne ulaşır. Çarşamba çayı Konya ilinin tarımsal faaliyetlerinde önemli rol oynamaktadır.
+ Yorum Gönder


çarşamba çayı nerede