+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Türkiye ile ilgili kısa bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Türkiye ile ilgili kısa bilgiler
  Türkiye ile ilgili Türkiyeyi anlatan tanıtım yazıları yayınlayabilir misiniz 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Türkiye hakkında kısa bilgiler

  Türkiye içinde dört iklimi, binlerce yıllık tarihi barındıran, Asya ve Avrupa'nın birleşme noktasında yer alan bir ülkedir.


  Anadolu coğrafyadaki konumu nedeniyle tarihi yapılandıran birçok medeniyetin beşiği olmuştur.

  Türkiye'nin yüzölçümü 814.578 kilometrekaredir. Avrupa ve Asya kıtası Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile birbirlerinden ayrılmaktadır. Türkiye'de dört iklimi birden yaşamak mümkündür. Etrafı Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz ile sarılmış olan Türkiye'nin deniz kıyılarının uzunluğu 8333 km dir.

  Türkiye "medeniyetin beşiği" diye adlandırılmaktadır ve ziyaret eden turistler bunun ne anlama geldiğini hemen hissederler. Dünyanın ilk bilinen yerleşkesi Çatalhöyük Milattan Önce 6500 yılına dayanmaktadır. Çatakhöyük'ten bu yana, çok zengin bir kültürler, Hititler, İyonlar, Bizanslar, Selçuklar, Farslar, Makedonyalılar, Osmanlılar Türkiye'de yaşamışlar ve izler bırakmışlardır. Türkiye'nin her köşesine yayılmış antik kentler ve tarihi eserler bunun önemli bir göstergesidir.

  Türkiye'nin ayrıca çok etkili bir yakın tarihi vardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş döneminde, Mustafa Kemal I. Dünya Savaşı sonundaki yenilgiyi bir zafere çevirmiştir. Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923'de kurulmuş, büyük bir ekonomik gelişme ve modernizasyon yaşanmıştır. Türkiye bugün de Atatürk'un "Yurtta Barış, Dünya'da barış" ilkesine göre hareket etmektedir, gelişmekte ve değişmektedir.

  Türk dili Ural- Altay dil grubuna dahildir. Latin alfabe kullanılarak yazılı ve dünyada yaklaşık 150 milyon kişi tarafından konuşulmaktadır.

  Türkiye nüfusunun yaklaşık %99'u Müslümandır. Ancak, Türkiye'de din ve inanç özgürlüğü vardır. 4 Mart 1924'de Halifelik ve Şeriat Kanunları kaldırılmıştır ve 1937'de Laiklik Anayasa'nın bir maddesi haline gelmiştir.
  Laik Türkiye'de bütün din işleri merkezi hükümet tarafından, Başbakanlığa bağlı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından organize edilmektedir.

  Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik parlamenter sistem ile yönetilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçimle belirlenir ve hükümet Bakanlar Kurulu ve Başbakandan oluşur. Türkiye OECD ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Organizasyonu'nun kurucu üyelerindendir, ve NATO, Avrupa Konseyi, İslam Konferansları Birliği'nin üyesidir.

  Türk mutfağı dünyada en beğenilen mutfaklarından biridir. Yemeklerin çeşitliliği, pişirme yöntemleri, masa düzenlemesi ile gelen zenginlik ile mükemmel lezzetler yaratılmıştır.

+ Yorum Gönder