+ Yorum Gönder
Bölge bölge Türkiye ve Türkiye Rehberi Forumunda Yurdumuzun yedi coğrafi bölgeye ayrılmasının nedenleri nelerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Yurdumuzun yedi coğrafi bölgeye ayrılmasının nedenleri nelerdir
  Kısaca yurdumuzun yedi coğrafi bölgeye ayrılmasının nedenleri nelerdir, Coğrafi şartlara göre mi iklim şartlarına göre mi toprak yapısına göre mi neye göre ayrıldı? 2. Ebru
  Devamlı Üye


  Yurdumuzun Yedi Coğrafi Bölgeye Ayrılması

  Türkiye'nin coğrafi bölgeleri, 6 Haziran - 21 Haziran 1941 tarihleri arasında Ankara'da toplanan Birinci Coğrafya Kongresi tarafından belirlenmiştir. Kongre ilk, orta ve lise müfredat programları ile ders kitapları, coğrafya terimleri ve coğrafî isimlerin yazılması, Türkiye Coğrafyası'nın ana hatları ve yerlerin adlandırılması üzerinde çalışmalar yapmak amacıyla toplanmıştı. Bu çalışmanın sonucunda Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrilmiş olması, dağların Anadolu'nun iç kesimlerini kıyılardan ayırması, iklim, ulaşım ve bitki örtüsü gibi kriterler dikkate alınarak Türkiye'nin coğrafi bölgeleri belirlenmiştir.

  Türkiye'nin coğrafi bölgeleri, 6 Haziran - 21 Haziran 1941 tarihleri arasında Ankara'da toplanan Birinci Coğrafya Kongresi tarafından belirlenmiştir. Kongre ilk, orta ve lise müfredat programları ile ders kitapları, coğrafya terimleri ve coğrafî isimlerin yazılması, Türkiye Coğrafyası'nın ana hatları ve yerlerin adlandırılması üzerinde çalışmalar yapmak amacıyla toplanmıştı. Bu çalışmanın sonucunda Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrilmiş olması, dağların Anadolu'nun iç kesimlerini kıyılardan ayırması, iklim, ulaşım ve bitki örtüsü gibi kriterler dikkate alınarak Türkiye'nin coğrafi bölgeleri belirlenmiştir.

  1 Coğrafi bölgeleri oluşturan etkenler
  2 Bölgeler ve bölümler
  3 Bölgelerin isimlendirilmesi
  4 Bölgelerde nüfus
  5 Bölgelerin özelliklerinden bazıları
  6 Kaynakça
  7 Dış bağlantılar


  turkiye bolge haritasi.jpg

  Coğrafi bölgeleri oluşturan etkenler

  Coğrafi bölgeler ve coğrafi bölgelerin sınırları belirlenirken şu etkenler dikkate alınmıştır;

  Doğal etkenler Konum

  Yeryüzü şekilleri
  İklim
  Bitki örtüsü

  Beşeri etkenler Nüfus
  Yerleşme

  Ekonomik etkenler Tarım ve hayvancılık

  Sanayi ve madencilik
  Ticaret
  Turizm

  Bölgeler ve bölümler

  Doğal, beşerî ve ekonomik özellikler yönünden sınırları içinde benzerlik gösteren geniş alanlara bölge denir. Sınırları içinde benzerlikleri olan ancak bölgenin diğer yerlerinden farklı olan küçük alanlara ise bölüm denir. Birinci Coğrafya Kongresinde Türkiye coğrafi 7 bölgeye ve 21 bölüme ayrılmıştır.

  Akdeniz Bölgesi:

  Adana Bölümü, Antalya Bölümü Doğu Anadolu Bölgesi:
  Yukarı Fırat Bölümü, Erzurum-Kars Bölümü, Yukarı Murat-Van Bölümü, Hakkâri Bölümü Ege Bölgesi:
  Ege Bölümü, İç Batı Anadolu Bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi:
  Orta Fırat Bölümü, Dicle Bölümü İç Anadolu Bölgesi:
  Konya Bölümü, Yukarı Sakarya Bölümü, Orta Kızılırmak Bölümü, Yukarı Kızılırmak Bölümü Marmara Bölgesi:
  Yıldız Bölümü, Ergene Bölümü, Çatalca - Kocaeli Bölümü, Güney Marmara Bölümü Karadeniz Bölgesi:
  Batı Karadeniz Bölümü, Orta Karadeniz Bölümü, Doğu Karadeniz Bölümü
  Bölgelerin isimlendirilmesi

  Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden dördüne komşu olduğu denizin adı verilmiştir (Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi). Diğer üç bölge de Anadolu bütünü içindeki konumlarına göre adlandırılmışlardır (İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi). Türkiyenin yön isimlendirmesinde Doğu şark, Batı Garp, Güney Cenup, Kuzey Yıldız olarak adlandırılır.

  Bölgelerde nüfus

  Türkiye’deki coğrafi bölgeler arasında nüfus miktarı ve yoğunluğu yönünden önemli farklar bulunmaktadır. Bu farklarin oluşmasında fiziki faktörler (iklim özellikleri, yerşekilleri, toprak özellikleri) ve beşeri faktörler (sanayileşme, tarım, yeraltı kaynakları, turizm, ulaşım) önemli rol oynarlar. Nüfusun en yoğun olduğu bölge Marmara Bölgesi en seyrek olduğu bölge de Doğu Anadolu Bölgesidir. Marmara'nın kalabalık bir nüfusa sahip olmasında İstanbul önemli bir rol oynar.

  Bölgelerin özelliklerinden bazıları

  Türkiye'nin coğrafi bölgelerinin karakteristik özelliklerinden bazıları şöyle sıralanabilir:
  Alanı en büyük bölge: Doğu Anadolu Bölgesi
  Alanı en küçük bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  En yüksek bölge: Doğu Anadolu Bölgesi
  En alçak bölge: Marmara Bölgesi
  En uzun kıyılara sahip bölge: Ege Bölgesi
  En fazla yağış alan bölge: Karadeniz Bölgesi
  Yazın en sıcak bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  Kışın en ılık bölge: Akdeniz Bölgesi
  En soğuk bölge: Doğu Anadolu Bölgesi
  Orman varlığı en zengin bölge: Karadeniz Bölgesi
  Orman varlığı en fakir bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  Güneşlenme süresi en kısa bölge: Karadeniz Bölgesi
  Güneşlenme süresi en uzun bölge: Güneydoğu Anadolu Bölgesi
  Heyelanın en çok görüldüğü bölge: Karadeniz Bölgesi
  Volkanizmanın en etkin olduğu bölge: Doğu Anadolu Bölgesi
  Seracılığıın en fazla geliştiği bölge: Akdeniz Bölgesi
  Nüfusu en kalabalık bölge: Marmara Bölgesi
  Nüfusu en az olan bölge: Doğu Anadolu Bölgesi
  İklim çeşitliliği en fazla olan bölge: Marmara Bölgesi
  Enerji tüketimi en fazla olan bölge: Marmara bölgesi
  Maden zenginlikleri en fazla olan bölge: Doğu Anadolu Bölgesi

 3. Zeyneb
  Bayan Üye
  Ülkemizdeki 7 bölge de siyasi olarak değil, coğrafi olarak ayrılmış bölgelerdir. Yani bu bölgelerin oluşturulmasında iklimler göz önünde bulundurulmuştur.

  Türkiye Coğrafi Bölgeler Haritası  turkiyenin bolgeleri.gif
+ Yorum Gönder


yurdumuzun bölgelere ayrılmasının sebebi nedir,  yurdumuzun bolgelere ayrilmasinin sebebi nedir,  ülkemiz neden farklı bölümlere ayrılmıştır,  yedi coğrafi bölge,  türkiye bölgeler haritası,  harita