+ Yorum Gönder
Türkiye Gezi Rehberi ve Türkiye'yi Tanıyalım Forumunda Siirt’in Kültürü Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mekanik Ariza
  Devamlı Üye

  Siirt’in Kültürü
  Siirt’in Kültürü


  Siirt adının Sami Dili’nden geldiği öne sürülmektedir. Bazı kaynaklarda bu adın, Keldani Dili’nden, kent anlamına gelen Keert (Kaa’at) sözcüğünden kaynaklandığı yazılıdır. Siirt sözcüğü, isim kaynaklarında; Esart, Sairt, Siirt, Siird gibi çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Süryani’ler kente Se’erd (yöresel söyleniş biçimiyle Sert) demişlerdir. XIX. yy’da Sert, Seerd, Sört, Sairt olarak kullanılmış, günümüzde de Siirt biçimiyle benimsenmiştir.

  Diğer bir kaynakta Siirt isminin, “Seert” anlamındaki “üç yer” manasına geldiği söylenir. Siirt adının nereden geldiği konusunda değişik görüşler vardır. Kadri PERK’in, Cenup Doğu Anadolu Tarihi’nde Siirt, Sert, Tigra, Mosert; Hüseyin CAHİT tarihi’nde Serad; Şemsettin SAMİ’nin Kamus’unda Tiğrakert olarak geçmektedir. Ayrıca eski Siirt’in birkaç sırtta kurulmasından dolayı Türkçe’de sırt kelimesinden türediği de iddia edilmektedir.

  Hernekadar Sami kokenli oldugu soylense de Ermenice Tiğrakert’in halk agzinda sirasiyla Sigrakert, Sigirt ve sonunda Turkce aksanla Siirt’e donusmus olmasi gerekir.
 2. Nesrin
  Devamlı Üye

  Siirt türkiyenin sahip olduğu illerden biridir. siirtin adının sami dilinden geldiği düşünülmektedir. siirte günümüzde gereken kültürel elbiseler giyilmemektedir ancak eruh ve pervari ilçelerinde bazı erkeklerde geleneksel kıyafetlere rastlayabilirsinir. siirt güneydoğu anadolu bölgesinde yer almaktadır bu yüzden o bölgede bulunan kültürün çoğu bu ilde de rastlanmaktadır.
+ Yorum Gönder


siirtin kültürü,  siirt in kültürü