+ Yorum Gönder
Türkiye Gezi Rehberi ve Türkiye'yi Tanıyalım Forumunda Afyon İline Ait Türküler Ve Hikayeler ve Açıklamaları İle İlgili Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Afyon İline Ait Türküler Ve Hikayeler ve Açıklamaları İle İlgili Bilgiler
  Afyon İline Ait Türküler

  Osmanlı devrinde Afyonkarahisar (Karahisar-ı Sahip), Bursa iline bağlı bir sancak iken şehir merkezi, Karahisar kalesi etrafına yani kale ile Hıdırlık arasına toplanmıştır. Aynı zamanda şehir doğuya doğru gelişmektedir.
  Şimdiki Kadınana İlkokulunun bulunduğu semt şehrin büyük mezarlığı idi. Bu mezarlığın ortasında patika yol bulunmaktadır. Halkın çoğu, işyerine veya evlerine giderken çoğu kez bu iki mezar arasındaki yoldan geçerlerdi. İki mezar arasında zaman zaman hadise olduğu için, ikindiden sonra bu yoldan geçen pek olmazdı.
  O zamanlar Afyonkarahisar’da her mahallenin güvenliğini sağlayan efeler de bulunurdu. Semt halkının ırz ve namusunu korumak amacıyla, bellerinde silahlık, koltuk atlarında “yatıgan” ya da “kulaklı” adı verilen boyu uzun bıçaklar taşırlardı.
  İki efe kavgaya tutuştuklarında birbirlerine karşı bıçağın sırtını vurmak suretiyle kendilerini savunurlardı. Kesinlikle bıçağı saplayarak karşısındakini yaralayıp öldürmezlerdi.
  Afyonkarahisar defterdarlığından emekli 80 yaşında olan Hacı Mustafa Sağdıç, iki mezar arasında Kazım adlı efenin öldürülmesiyle ilgili olarak şunları söylüyor:
  “Babam ve yaşlılardan edindiğim bilgiye göre; tahminen 1918 yılında bahsi geçen mezar arasında her nedense Kazım efe ile arkadaşı olan diğer efenin arası açılır ve iki mezar arasında karşılaşırlar, kavgaya tutuşurlar.
  Türkünün sözlerinde adı geçen kaytan bıyıklı Kazım efe, Afyonkarahisar’da mertliği ve gözükaralığı ile tanınan ve sevilen bir kimsedir. Diğer efe ile kavgaya tutuştuğunda, Kazım efe yediği bıçak darbelerinin etkisi ile (diğer efe yatıganının sırtını değil yüzünü vurmuş Kazım efeye) gücünü kaybeder ve aldığı yaraların etkisiyle oraya yıkılır ve bir müddet sonra da ölür”
  Bu olay üzerine Kazım efeye yakılan bu ağıt, aradan yıllar yılı geçmesine rağmen Afyonkarahisar’da halen “Kazım Türküsü” olarak çığırılmaktadır.

  Türkünün Sözleri

  Mezar arasında harman olur mu
  Gama yarasına derman olur mu
  Gamayı vuranda iman olur mu

  Aslanım Kazım’ım yerde yatıyor
  Gaytan bıyıkları gana batıyor

  Mezar arasından atlayamadım
  Döküldü cephanem toplayamadım
  Bir tek düşmanımı haklayamadım
  Gama yarasını saklayamadım

  Aslanım Kazım’ım yerde yatıyor
  Gaytan bıyıkları gana batıyor

  Mezar arasında ganlı gasaplar
  İnsan ahbabına gama mı saplar
  Cenazem geçiyor bakın ahbaplar

  Aslanım Kazım’ım yerde yatıyor
  Gaytan bıyıkları gana batıyor

  Mezarımın daşı gıbleye garşı
  Üstünün toprağı gözümün yaşı
  Benim gözel oğlum efenin başı

  Aslanım Kazım’ım yerde yatıyor
  Gaytan bıyıkları gana batıyor

  Afyonkarahisar’ın eski gelenek ve göreneklerine göre iki gencin evlenmeleri görücü usulüyle yapılmaktaydı. Yeni evlenen gelin evde bulunan eşini, anne ve babasının tutum ve davranışını haliyle bilemez.
  Evlenen yeni bir gelin hamile kalınca aşerme devresine girer. Kendisinde bazı yiyeceklere karşı aşırı istek belirir, canı çeker. Hatta bu arzusu mevsiminde bulunmayan yiyecekleri dahi içerir ve onu yiyemediği sürece huzursuz olur. Bu durumu bilen etrafındakiler, hamile olanın hemen isteğini yerine getirmeye özen gösterirler.
  Bundan tahminen doksan yıl önce ilimizde Zeliha adındaki bir kız davranışlarıyla çevresine kendini sevdirmiş. Halk ağzıyla Zehle diye hitap edilirmiş kendisine.
  Evlenme çağına gelen Zehle’yi anne ve babası görücü usulüyle evlendirirler. Dediğimiz gibi gelin evdekileri kısa sürede tanıyamaz. Disiplinli, asabi bir kayınvalidesi olduğunun farkında değildir gelin.
  Bir gün kaynanası kendilerine ait bağlarından asma yaprağı getirerek büyük bir ustalıkla sardığı ve pişirdiği yaprak sarmasını dolaba koyar ve bağa gider. Yaprak sarması akşam olunca birlikte yenilecektir
  Aşerme devresinde olan Zehle gelin çok lezzetli olan yaprak dolmasını evin içerisinde gide gele akşama varmadan bitirir. Tencerenin içinde birkaç tane daha kalmış dolmayı yerken üzerine kaynanası geliverir. Mutfakta gelinin dolmayı yediğini ve bitirdiğini görünce aniden sinirlenir, eline geçirdiği mısır sopası ile Zehle gelini dövmeye başlar.
  Kaynana sopasına dayanamayan gelinin acıyla bağırmasına komşuları koşup geldiklerinde gelin kız bayılmış ve kanlar içinde yerde yatmaktadır.
  Kaynanasının elinden gelini kurtarırlar ve yakınlarının yardımıyla odasına götürürler. Gerekli ilkyardım için kocakarı ilaçlarıyla tedaviye girişirler ama iş işten geçmiş, Zehle aldığı sopa bereleriyle düşük yapmış ve aşırı kan kaybından ötürü de ölmüştür.
  Bu acıklı olay karşısında genç geline bu ağıt yakılmıştır.

  Türkünün Sözleri

  Biricik biricik tükenmez sandım
  Anama babama duyulmaz sandım
  Üç günlük gelini dövülmez sandım

  Hep mi yedin Zehle gelin dolmayı
  Bir incecik mayhoş ile sarmayı

  Kapının önünde hasır yayılı
  Hasırın üstünde Zehle’m bayılı
  Arkasından kaynanası bağırı

  Hep mi yedin Zehle gelin dolmayı
  Bir incecik mayhoş ile sarmayı

  Kaynatası almış keçi budunu
  Kaynanası almış mısır odunu
  Duymadın mı kaynananın adını

  Hep mi yedin Zehle gelin dolmayı
  Bir incecik mayhoş ile sarmayı

  Yoğurdu var al mavili çanakta
  Benleri var al kırmızı yanakta
  Anam babam mahkemede konakta

  Hep mi yedin Zehle gelin dolmayı
  Bir incecik mayhoş ile sarmayı

  Bağımızın yaprakları göğ idi
  Zehle gelin bu vakitler sağ idi
  Evimizde bir topacık gül idi

  Hep mi yedin Zehle gelin dolmayı
  Bir incecik mayhoş ile sarmayı

  Dolma kazanında elim kırıldı
  Duyan duydu duymayanlar inandı
  Arzuhalim İstanbul’a dayandı

  Hep mi yedin Zehle gelin dolmayı
  Bir incecik mayhoş ile sarmayı
 2. Acil

  Afyon İline Ait Türküler Ve Hikayeler ve Açıklamaları İle İlgili Bilgiler isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


afyon türküleri ve hikayeleri,  afyonun türküleri ve hikayeleri,  afyon yöresine ait türküler,  afyon hikayesi ,  afyon yöresi türkü hikayeleri,  afyon yoresine ait turku