+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda İnönü Devri Basın İstibdadı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  İnönü Devri Basın İstibdadı
  İnönü Devri Basın İstibdadı hakkında bilgi


  Gazeteci yazar Ziyad Ebuzziya'nın 1940-47 yılları arasın da çıkarmış olduğu Tasvir efkar" Tasvir " gazetelerinin ve devrin tek parti idaresi tarafın onaltı defa kapatıldığını

  Bunların çoğunda sadece görülen lüzum üzerine" veya"kapatılmıştır" sözleriyle yetinilip kapatma sebebi bildirilme tenezzülü ve cesareti göstermeyip, ekseriyetle de bu kararların telefonla bildirildiğini . . .

  Yine Ziyad Ebuzziya'nın Tasvir-i Efkar gazetesi, devrin milli şefi İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü'nün Ankara' da bir okuldan çıkarken çekilen resminin gazetenin üçüncü sayfasına konulmasının hakaret sayılarak on gün kapatıldığını

  Yine bu yıllarda, zamanın Matbuat Umum Müdürü Selim Sarper in,. Bir gazetenin şeref yerinin sağ üst köşe mi? Sol üst köşe mi?" olduğunu tartışarak, İnönü'nün resmini ve hakkında çıkacak haberlerin buraya konulmasını, aksi takdirde gazetelerin kapatılacağını ihtar ettiğini 2. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İnönü Devri Basın İstibdadın-n-devri-bas-n-stibdad-1.jpg

  n-n-devri-bas-n-stibdad-2.jpg

  n-n-devri-bas-n-stibdad-3.jpg

  n-n-devri-bas-n-stibdad-4.jpg
+ Yorum Gönder