+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Türkiye Çok Kültürlü Bir Coğrafya Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  Türkiye Çok Kültürlü Bir Coğrafya
  Türkiye Çok Kültürlü Bir Coğrafya

  Tarihin bilinen veya bilinmeyen dönemlerinde yontulup dikilmiş yazılı anıtlarından başlayarak, uzun yıllar boyunca kaydedilmiş belgelerden, eserlerden anlaşıldığına göre, çok geniş bir coğrafyaya yayılmış bulunan Türk kökenli topluluklar, kendi içlerinden çıkan, adları hatırlanan veya hatırlanmayan halk şairlerine, masal anaları ile atalarına, oyun çıkaran insanlarına, çalıp söyleyen kopuzcularına vb.ne en eski tarihlerden bugüne kadar büyük bir ilgi ve sevgi göstermiştir.
  Bu ilgi ve sevginin yüzyıllar boyu sürmesi, bu yaratıcı ve sanatkâr ruhlu insanların, halkın gözü kulağı ve en önemlisi de "dili" olmasındandır. Dilek, istek, umut, özlem, coşku, keder, dert vb. duygu ve düşüncelerinin kolaylıkla anlayabileceği bir dille, bazen basit bir ölçüyle, akılda kolay tutulabilecek uyaklarla ve sanatlı bir biçimde dile getirildiğini gören halkımız, gerek adı belli kişisel eserlere, gerek yaratıcısı zamanla unutulup anonim duruma giren ve bir folklor ürünü olarak görünen metinlere büyük bir bağlılık göstermiş, ya atadan oğula, nineden kıza aktarma biçimiyle, ya da el yazması cönk ve mecmualara kaydetmek yoluyla bu güzel ömekleri unutulmaktan kurtarma yoluna gitmiştir.
  Edebî ürünlerin zenginliğini sergileyen bu eserlerin dışında maddî ve manevî kültür öğelerinin de zenginliği, renkliliği ve özgünlüğü Türk halk kültürünün, sadece Türkiye sınırları içinde değil, Türk soylu bütün toplulukların Türkiye dışında da aynı değerdeki eserlerle büyük bir kültür evreni, kültür okyanusu yarattığını ortaya koymaktadır.


  Prof. Dr. Nevzat Gözaydın 2. Acil

  Türkiye Çok Kültürlü Bir Coğrafya isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder