+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda İstanbul'un Fethi Tarihin Akışını Nasıl Etkilemiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizliyara
  FoRuMaciL Security

  İstanbul'un Fethi Tarihin Akışını Nasıl Etkilemiştir
  İstanbul'un Fethi Tarihin Akışını Nasıl Etkilemiştir?

  TÜRK TARİHİ AÇISINDAN SONUÇLARI:


  1.Anadolu ve Rumeli’deki toprakların bütünlüğü sağlandı.
  2.Balkan fetihlerinde engel ortadan kalktı.
  3.Başkent Edirne’den İstanbul’a taşındı.
  4.Bu olaydan sonra II. Mehmet’e fetheden anlamına gelen “fatih” unvanı verildi.
  5.Osmanlı devleti yükselme dönemine girdi.
  6.Boğaz ticareti, deniz ticareti gelişti.
  7.coğrafi keşifler hızlandı.
  8.Osmanlı’nın İslam dünyasındaki itibarı arttı.
  9.Osmanlı imparatorluk karakteri kazandı.
  10.Ticaret yollarından önemli bir merkeze sahip oldu.

  DÜNYA TARİHİ AÇISINDAN SONUÇLARI:  1.Bizans (Doğu Roma) yıkıldı.
  2.Orta çağ kapandı. Yeniçağ başladı.
  3.İstanbul’dan İtalya ya kaçan Bizanslı bilginler orada Rönesanssı başlattılar.
  NOT: Rönesans: Edebiyat, sanat, bilim ve düşünce alanındaki gelişmeler.
  4.Deniz ticaretinin Osmanlı’ya geçmesiyle Avrupalılar yeni ticaret yolları aramaya başladılar. Bu olay da coğrafi keşiflerin başlamasına zemin hazırladı.
  5.Fatih, patrikhanelerin açık kalmasını emretti.(Ortodoksların koruyuculuğunu üslenmiştir.)Fatih, böylece başka dinlere saygı gösterdiğini de ortaya koyar. Aynı zamanda bununla birlikte haçlı birliğini de bozmak istiyordu. 2. Ezlem
  Üye

  İstanbul'un fethi, hem Türk tarihini hem de dünya tarihi etkilemiştir. Birçok kez kuşatılıp alınamayan İstanbul Osmanlı tarafından işgal edilmiştir. Bu olay ile Yeniçağ başlamıştır.
+ Yorum Gönder


coğrafi keşiflerin istanbulun fethine etkisi