+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda 12 hayvanlı nevruz takvimi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  12 hayvanlı nevruz takvimi
  12 hayvanlı nevruz takvimi

  12 hayvanlı nevruz takvimi hakında ilgi

  onikihayvanlitfcrktakvirt3.jpg

  Edouard Chavannes’in “Le Cycle turc des Douze Animaux - 12 Hayvanlı Türk Takvimi” adlı araştırmasında, Asya’da kullanılan 12 Hayvanlı takvim Türklere ait bir takvim sistemi olduğunu ve Çinlilerin bu takvimi Türklerden aldığını bularak “12 Hayvanlı Türk Takvimi” adını koymuştur.

  Bu takvim 12 yılın 5 katı olan 60 yıllık devreleri ile Gök Türkler’de, Uygur Türkleri’nde, Tuna-Bulgar Türkleri’nde, İtil Bulgar Türkleri’nde ve daha önceleri de büyük ihtimalle Hun Türkleri’nde kullanılmış olup, Türkler arasında çok yaygın bir sistem olmuştur. Gök Türk yazıtları, Uygur kitap ve hukuk belgeleri, Tuna Bulgarları’nın yazıtları, Bulgar Hakanları Listesi bu takvimle tarihlendirilmiştir. Hatta, Manas Destanı’ndaki bazı olaylar bile On İki Hayvanlı Türk Takvimi ile tarihlendirilmiştir. Türk Takvimi’nde bir gün 12 bölüme ayrılır, her bölüme ‘Çağ’ adı verilirdi.Bir çağ iki saat, dolayısıyla bir gün de 24 saat idi. Herbir çağ ise sekiz ‘Keh’ten ibaretti. Yılbaşı olarak gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı 21 mart, Nevruz günü alınırdı. Bu eski Türk takvimi, her biri bir hayvan adı ile anılan “ 12 yıllık” devre esasına dayanıyordu.

  Yıllar

  Yıl Eski dil – Günümüzde
  1. Sıçan – Fare
  2. Ud – Sığır Öküz
  3. Bars – Pars
  4. Tavışgan – Tavşan
  5. Lu – Ejderha
  6. Ilan – Yılan
  7. Yunt – At
  8. Koy – Koyun
  9. Biçin – Maymun
  10. Tabuk – Tavuk
  11. İt – Köpek

  12. Tonguz – Domuz

  On İki Hayvanlı Yılların Devri Vasıfları
  I – Sıçan Yılı : Karışıklık, kargaşılık ve kan dökme çok olur; Hırsızlar, yol kesiciler çoğalır, halk yerdeki böceklerden zarar görür; bazı yerlerde rahatlık ve huzur olur; valilere ve divan ehline noksanlık ve ziyan yüz gösterir. Bu yılda yağmur orta halli olur.

  II – Sığır Yılı : Sığırlar döğüşgen olmasından bu yıl harp çoğalır. Dert ve baş ağrıları çoğalır, kış soğuk geçer, mevsim kendi tabiatına az uyar, havalar değişik olur, soğuktan meyvelere afet erişir, etrafı alemde fitne ve karışıklık çok olur, insanlarda, bey ve sultanlarda keder çoğalır.

  III – Pars Yılı : Hükümdarlar birbirine şüpheli nazarla bakarlar ve makam kavgasına girişirler; ahid bozuculuk ederler. Yemiş az olur. Hayvanlara afet az gelir. Kış kısa ve soğuk olur; göze ve ırmakların suyu çok olur.

  IV – Tavşan Yılı : Nimet ve feragat çok olur; bazı yerlerde hastalık, ölüm, bilhassa kadın ve çocuklarda çok olur. Hükümdarlar adalet ve insafa meylederler, eğer zulüm vaki olursa adalet sebebi ile olur. Yağmur, çeşme ve ırmak suları bol olur. Meyve her nimet çok olur.

  V – Ejder Yılı : Timsahın suda yaşaması dolayısıyla bu yıl çok yağmur yağar ve bolluk olur. Savaş ve kan dökücülük çok olur. Mahsul bol olur.

  VI – Yılan Yılı : Bu yıl meyve çok az olur, yıl kurak kış soğuk ve uzun olur. Yılan, sıçan ve karınca bazı yerlerde çoğalır. Hükümdarlar, beyler arasında düşmanlık olur. Halk arasında hile artar, türlü hastalıklar meydana çıkar. Bazı yerlerde veba olur.

  VII – At Yılı : Bu yıl karışıklık, fitne ile gelir, cenk ve savaş zuhur eder. Yaz hoş, hububat çok olur; dört ayaklılara hastalık ve helak erişir. Kış gayet yumuşak ve uzun olur; meyvelere afet erişir.

  VIII – Koyun Yılı : Bu yılda nimetler bollaşır; insanlar iyilik ve hayra yönelirler; yağmur çok yağar, gerçi fitne ve karışıklık çıkarsa da çabukça sükun bulur ve asayiş yerine gelir.

  IX – Maymun Yılı : Çok muharebe ve mücadele olur, reaya ve göçebelerin malı çok olur; büyükler ve eşraf birbirleriyle mevki kavgasına düşerler. Hırsızlar ve fitneciler galebe ederler ve halka mazarrat yaparlar; bu yılda, meyvelere afet erişir. At, deve gibi büyük hayvanlarda çok telefat olur.

  X – Tavuk Yılı : Hastalık çok olur, bazı yerlerde zelzele tahribat yapar, alış veriş kesilir, eşya bahalanır, bazı, yerlerde büyük harpler olur. Hububat az olur. Hayvanat çoğalır.

  XI – Köpek Yılı : Fitne, karışıklık ve kan dökücülük, at ve katır ölümü olur, hayvanların kıymeti artar; hırsızlar ve yol kesiciler çoğalır, kış gayet soğuk geçer, çok hastalık olur.

  XII – Domuz Yılı : Hükümdarlar arasında mühalefet olur; reaya üzerine emir ve nehiyleri geçer. Tehlikeli hastalıklar çoğalır. Hırsız ve yol kesiciler artar. Meyveler bollaşır.

  Aylar
  Bir yılda 12 ay vardı. Aylar birinçay (birinci ay) , ikinçay (ikinci ay), üçünçay (üçüncü ay), dördünçay (dördüncü ay), beşinçay (beşinci ay), altınçay (altıncı ay), yedinçay (yedinci ay), sekizinçay (sekizinci ay), dokuzunçay (dokuzuncu ay), onunçay (onuncu ay), onbirinçay (onbirinci ay) ve onikinçay (onikinci ay) diye adlandırılmıştır.

  Mevsimler
  Eski isim Günümüzde
  Oğlak ay: İlkbahar
  Uluğ Oğlak ay: Yaz
  Uluğ ay: Sonbahar
  Ay: Kış

  Günler
  Türklerde gün isimlerinin yabancı kökenli olmasının sebebi bazı tarihçilere göre; göçebelik sebebiyle Türklerde gün kavramının gelişmemesidir. Türk Takvimi‘nde bir gün 12 bölüme ayrılır, her bölüme Çağ adı verilirdi. Bir çağ iki saat, dolayısıyla bir gün de 24 saatdi. Herbir çağ ise sekiz Kehten ibaretti. Yılbaşı olarak gece-gündüz eşitliğinin yaşandığı 21 Mart, Nevruz günü alınırdı. 2. Ziyaretçi

  Evet. Tüm bu takvimi binlerce yıl yıldızları takip edip te, bir türlü gün isimlerini "göçebe olduklarından" adlandıramamışlar. Tüh bak. Görüyor musun beceriksizliği. Biliyorum bu yazıyı yazanın bir kabahati yok ama biraz mantık iyi olurdu. Atalarımız çinde bugün dahi kullanılan takvimi bulmuşlar ve gün isimlerini göçebelikten dolayı bulamamışlar. Bu mantıksız değil mi? Türkler göçebe bir halk değildi. DEĞİLİZ
  Türkler sadece çabuk topraklara yayılırlardı. Bir yazıyı icad etmek 3 bin yıl alıyor. Sadece bir yazıdan bahs ediyoruz. Ve bu adamlar bunu da aşmış ve astroloji hesaplamışlar. Uyanma vakti Bizim geçmişimiz göçebelikle değil, medeniyetle damgalıdır. Bugün Çinin Şian bölgesindeki piramitlerin, özellikle beyaz piramit, tarihin en eski ve en yüksek piramitidir. Mısırdaki keops piramiti 169 metreyken beyaz piramit 300 metre yüksekliğindedi. Ve mimarları UYGURdur. Çin hükümeti bu piramitleri saklamak için üstüne ağaçlar çalı cırpı örtmüştür. Onların tarihi olmuş olsaydı bu, saklarlar mıydı? Piramit yapmak kolay bir iş değildir Ve çok uzun sürer. Bu göçebelikle mümkün değildir.
 3. Ziyaretçi
  Tarih Tükler'le başlar, Türk milleti ile'de devam edecektir.
+ Yorum Gönder


12 hayvan takvimi,  12 hayvanlı türk takvimi,  12 hayvan türk takvimi,  hayvan takvimi,  12 hayvan türk takvimindeki hayvanlar,  on iki hayvan türk takvimi