+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Çanakkale savaşı sırasında halkın durumu Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Asel
  Bayan Üye

  Çanakkale savaşı sırasında halkın durumu
  Çanakkale savaşı sırasında halkın durumu

  Çanakkale savaşı sırasında halkın durumu hakında bilgi

  çanakkale savaşı sırasında halkın durumu.jpg


  İtilaf Devletleri, 3 Kasım 1914’te başlattıkları deniz harekâtının son taarruzunda 18 Mart
  1915’te kesin bir yenilgiye uğradıktan sonra bu şekilde denizden başarılı olamayacaklarını
  anlamışlardı. Öncelikle bir kara harekâtıyla boğazı koruyan tabyaları ortadan kaldırmaya ve Marmara
  Denizi’ne geçerek İstanbul’u düşürmeye karar verdiler.
  Henüz 34 yaşında genç bir subayken kendi arzusu ve ısrarıyla Sofya Ateşemiliteriği’nden
  alınarak savaşa Kaymakam (Kurmay Yarbay) rütbesiyle katılmış ve Gelibolu bölgesinde bulunan 3.
  Kolordu emrinde kurulmakta olan 19. Tümen Komutanlığı’na atanmıştır. Bu tümen 25 Şubat 1915’ten
  itibaren Ece Limanı- Seddülbahir kıyılarının savunmasıyla görevlendirilmiş daha sonra gelen bir
  emirle 5. Ordu’nun ihtiyatı yapılmıştır.
  Savaşta bulunan veya bulunmayan herkesin övgüsünü kazanan büyük asker ve Türkiye
  Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal hakkında Çanakkale savaşıyla ilgili olarak herkesin ittifakla
  söylediği bir cümle vardır: “25 Nisan 1915’te (kara savaşlarının başladığı çıkartma günü) her iki
  taraftan hata yapan birçok kişi vardı. Tek hata yapmayan ise Mustafa Kemal’di”.
  Nitekim Mustafa Kemal’in de aralarında bulunduğu bazı Türk subayları düşmanın karaya ayak
  bastırılmadan kıyıda karşılanması gerektiğini düşünmekteydi. Ona göre çıkartma harekâtı Kabatepe -
  Arıburnu hattında gerçekleşecekti. Buna karşılık Liman von Sanders’in başkanlığındaki komuta heyeti
  ise düşmanın karaya çıktıktan sonra derinliklere çekilerek yok edilm esini planlamıştı.
  Düşman taarruzu, M. Kemal Bey’in de düşündüğü gibi başlamış ve zayıf kıyı birliklerince
  karşılanmıştı. O, ordudan emir gelinceye kadar geçecek zamanın aleyhimize olacağını görerek,
  sorumluluğu almış ve askerlerini harekete geçirmişti. Kocaçimen Tepesi’ne vardığında kıyı
  gözetlemesinde görevliyken cephaneleri bittiğinden dolayı çekilen ve düşman tarafından takip edilen
  bir bölüğe rastladı. Mustafa Kemal o sahneyi şöyle anlatmaktadır:
  -Niçin kaçıyorsunuz? Dedim
  - Efendim düşman, dediler.
  -Nerede?
  -İşte, diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Gerçekten de düşmanın bir avcı hattı 261 rakımlı

  tepeye yaklaşmış ve serbestçe ileriye doğru yürüyordu.Şimdi vaziyeti bir düşünün ben kuvvetlerimi
  bırakmışım, efrat on dakika istirahat etsin diye… Düşman da bu tepeye gelmiş… Demek ki düşman
  bana benim askerlerimden daha yakın; ve düşman benim bulunduğum yere gelse kuvvetlerim pek fena
  bir vaziyete duçar olacak. O zaman, artık bunu bilmiyorum, bir muhakemei mantıkıye midir, yoksa
  sevki tabiiyle midir? bilmiyorum; kaçan efrada:
  -Düşmandan kaçılmaz, dedim.
  - Cephanemiz kalmadı, dediler.
  - Cephaneniz yoksa, süngünüz var, dedim.
  2
  Ve bağırarak bunlara süngü tak, dedim. Yere yatırdım. Bu efrat yere yatınca düşman askerleri
  de yere yattı. Kazandığımız an bu andır…”
  Bu durum karşısında düşman tereddüt geçirmiş ve geçen zaman içinde meşhur 57. Alaya
  mensup askerler Conkbayırı’na yetişerek muharebeye katılmıştır. Bu ilk karşılama sonucunda
  düşmana Çanakkale Boğazı’nı kontrol edebilecek imkânları yakalama fırsatını da vermeyerek
  Çanakkale savunmasının temelini atmıştır.
  8 Mayıs 1915 günü Arıburnu Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla verdiği emirde:
  -Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman
  zarfında yerimize başka kuvvetler kaim olabilir” diyerek o günkü başarıyı ruhundaki irade kudretiyle
  sağlamıştı.
  Mustafa Kemal’in bu savaşlardaki durumunu çabuk kavramak, çabuk karar vermek, kararını
  enerjiyle uygulamak ve www.alasayvan.net/ sorumluluktan çekinmemek suretiyle gösterdiği hasletler kendisinin büyük
  komutan vasıflarına sahip olduğunu ispatlamaktadır.
  1 Haziran 1915’te Albaylığa terfi eden Mustafa Kemal, savaşın ilerleyen safhalarında
  Anafartalar’da görev almış, 8-9 Ağustos tarihlerinde Anafartalar Grubu Komutanlığı gibi ağır bir
  sorumluluğu üstlenerek düşmanın bu bölgeye yaptığı taarruzları aynı cesaretle durdurmayı başarmıştır.
  Mustafa Kemal bu tehlikeli görevi nasıl bir düşünceyle kabul ettiğini şu cümlelerle özetlemektedir:
  -Vakıa böyle bir mesuliyeti deruhte etmek, basit bir keyfiyet değildir. Fakat ben, vatanım
  mahvolduktan sonra yaşamamaya karar verdiğim için kemali iftiharla bu mesuliyeti deruhte ettim.
  Nitekim O, 10 Ağustos’ta tanyeri ağarırken düşmanın üzerine yapılacak bir taarruzu bizzat
  yönetmek için hazırladığı asker saflarının en önüne geçmişti. Saldırı sırasında düşman silah
  kullanmaya fırsat bulamadan tamamıyla imha edildi. Bu sırada Mustafa Kemal’e de bir şarapnel isabet
  etmiş, fakat sağ cebinde bulunan saati kendisini yaralanmaktan belki de bir ölümden kurtarmıştır.
  Böylece Mustafa Kemal, Conkbayırı’na yerleşmek isteyen düşmanı geri atmış ve Çanakkale’yi ikinci
  kez kurtarmıştı.
  İlerleyen aylarda da Çanakkale’de muharebeler olanca şiddetiyle devam etmesine rağmen iki
  tarafta kesin bir sonuç alamıyordu. Çatışmalar siper muharebelerine dönmüş buna cephenin olumsuz
  iklim ve sağlık koşulları da eklenince www.alasayvan.net/ özellikle düşmanda bir yılgınlık hali başlamıştı. Bunu gayet iyi
  sezen Mustafa Kemal, düşmanın bir geri çekilmeye fırsat bırakılmadan ezilmesi için taarruz
  yapılmasını üstlerinden istemiş ancak kendisine olumsuz yanıt verilince o da 10 Aralık 1915’te
  Çanakkale’deki görevinden ayrılmak zorunda kalmıştır.
  Yeni kurulacak Cumhuriyet, liderini bu savaşta bulmuştur. Belki Çanakkale savaşı olmasaydı
  Mustafa Kemal Atatürk’te olmayacaktı. Çanakkale’ye Anadolu’nun her yerinden yüzbinlerce asker
  gelmişti. Bu askerler orada bulunduğu sırada Kaymakam (Yarbay) Mustafa Kemal Bey’in verdiği
  doğru kararlar ve adeta ölüme karşı meydan okuyuşuyla gerçek bir lider olduğunu görmüşlerdi. İlk
  önce düşmanın karaya asker çıkaracağı yeri doğru olarak tespit etmiş, daha sonra verdiği isabetli ve
  cesur kararlarla savaşın gidişatı üzerinde ekili olmuştu. O saldırı anında askerinin önünde olarak örnek
  3
  bir komutan olmuştu. Hatta bir taarruz hazırlığı sırasında askerin isteksiz olduğunu görünce,
  kendisinin tepeye çıkarak kırbacıyla işaret verince hücuma kalkınma sı emrini vermişti. Görgü tanıkları
  orada vurulmamasını Allah’ın bir yardımı olarak değerlendirmişlerdi. Elbette bunlara tanık olan
  askerler memleketlerine döndüklerinde gördüklerini herkese anlattılar. Milli Mücadele’nin başında
  Mustafa Kemal Paşa, Anadolu’ya çıktığında www.alasayvan.net/ artık herkes tarafından Anafartalar kahramanı olarak
  tanınıyordu. O, İngilizleri bir kez yenmişti, dolayısıyla yine yenebilirdi. Mustafa Kemal Paşa, gerek
  Erzurum gerekse Sivas kongrelerinde bu yüzden hiç yadırganmadan kabul görmüş, büyük M illet
  Meclisi’nin açılışında da siyasi bir lider olarak Türk halkının önüne geçmiştir. Mustafa Kemal
  Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde ne kadar önemi varsa, onun hayatında da Çanakkale
  Savaşları’nın o kadar büyük yeri vardır.
  Yrd.Doç.Dr. Hasan Mert 2. Acil

  Çanakkale savaşı sırasında halkın durumu isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder


çanakkale savaşı sırasında halkın durumu,  çanakkale savaşında halkın durumu,  çanakkale savaşı,  canakkale savasi sirasinda devletin durumu