+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Basklar kimdir nereden gelmiştir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Basklar kimdir nereden gelmiştir
  Basklar kimdir nereden gelmiştir


  Basklar kimdir nereden gelmiştir.jpg

  BASKLAR, Fransa'nın güneyi ile İspanya'nın kuzeyinde yaşıyan ve Hint-Avrupai olmadığı Fransızca LAROUSSE Ansiklopedisi'nce dahi kabul edilen BİR TÜRK boyudur.

  Büyük tarihçi, arkeolog ve dil uzmanı Hamit Zübeyir Koşay, BASK dilinin TÜRKÇE ile bağlantısını gösteren makaleler yazmıştır. (37) Birinde şöyle der:

  "BASKLAR ile TÜRKLER M.S. 3. asırda birbirlerinden ayrılmışlardır. BASKLAR'ın menşei meselesinin çözümü, İSKİTLER'in menşei meselesi ile yakından bağlantılıdırMesudi Nuruci El-Zehep'te İspanya'nın kuzeyinde Araplar www.alasayvan.net ile mücadele eden kavimlerden bir bölümünün İSKİTLER olduğunu kaydeder."

  Bütün bu değerlendirmeleri borçlu olduğumuz Adile Ayda, "TÜRKLER'in İlk Ataları" kitabında şöyle diyor:

  "Nasıl YAKUTLAR kendilerine SOKO diyorsa, BASKLAR da kendilerine EU-SKO der."

  Burada hemen bir "O" harfinin düşmüş olduğu ve kelimenin aslının EU-SOKO olduğu ve SAKALAR'ın bir boyunu ifade ettiği görülür. Yani BASKLAR, İSKİT diye bildiğimiz SAKA TÜRKLERİ'nden başkası değildir!..

  Bu bizi şaşırtmamalıdır!.. www.alasayvan.net CENGİZ İMPARATORLUĞU'nun Pasifik Okyanusu'ndan Baltık Denizi'ne, Akdeniz'den Hint Okyanusu'na uzandığı ve etkisini hala MOĞOLİSTAN, TATARİSTAN ve KIRIM' da hissettirdiği düşünülürse; Milat'tan önceki SAKA TÜRKLERİ'nin etkisini,göçler yoluyla Çin'den ANADOLU'ya, İtalya'ya ve İspanya'ya kadar hissetirmesini tabii karşılamak gerekir.

  Konu burada da bitmez Adile Ayda Encyclopedia Britannica'dan PELASKLAR konusunda şu alıntıyı yapar:

  "Filologlar tarafından PELASG-SKOİ etimolojisinin linguistik açıdan mümkün olduğu ileri sürülmüştür."

  Yunanca çoğul eki olan Oİ atılınca geriye PELAG-SK kalır. Bu da onların PELA-SAKA olduğunu gösterir Tıpkı EU-SAKA olan BASKLAR gibi, PELASKLAR da bir SAKA BOYUDUR!ETRÜSKLER'in TUR-SAKA olduğunu daha önce söylemiştik.

  Bunların hepsi bize şu gerçeği www.alasayvan.net göstermektedir: İlk TÜRK boylarından olan PELA-SAKALAR doğudan gelip Batı Anadolu'yu hakimiyetlerine almış, oradan adalara, Yunanistan'a atlamış, TRUVA'yı kurmuş ve Hellenler'e karşı savunmuş, nihayet İtalya'ya iki koldan göçederek Roma'yı, ayrıca TROYEN şehrini kurmuştur. Bilindiği gibi, bu kelime ile İngilizce TROYAN kelimesi THRRYEN-TURHAN kelimesine, bizim kullandığımız TRUVA kelimesinden daha yakındır.

  Neticede, gerek Yunan gerekse Roma Medeniyeti, temelini, PELASKLAR'ın büyük rol oynadığı İYON MEDENİYETİ'ne borçludur. Ama SAKA TÜRKLERİ orada da kalmamışlar, büyük bir ihtimalle İtalya'ya geldikleri gibi, denizden www.alasayvan.net İspanya'nın kuzeyine geçmişler ve Fransa'nın güneyine yayılmışlardır. Hiç bir zaman bölge halklarıyla kaynaşamıyan, özelliklerini koruyan bu halk, Rıza Nur'a göre de BASEK TÜRKLERİ ile aynı soydandır 2. Acil

  Basklar kimdir nereden gelmiştir isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder