+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Selimiye İngiliz Mezarlığı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Selimiye İngiliz Mezarlığı
  Selimiye İngiliz Mezarlığı

  Eklenti 6044  Çarlık Rusya’sının Osmanlı Devletinde yaşayan Ortodoksları kendi himayesi altına almak istemesi üzerine 4 Ekim 1853 tarihinde patlak veren Kırım Savaşı,İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’nin müttefiki sıfatıyla harbe www.alasayvan.net iştirak etmesiyle yaklaşık 2,5 yıl devam etmiş, 30 Mart 1856 tarihinde taraflar arasında imzalanan Paris Barış Antlaşmasıyla sona ermiştir.Osmanlı Devleti açısından değerlendirildiğinde askeri açıdan kazanılan bir zaferden çok Avrupa Devletleri karşısında diplomasi alanında alınmış ağır bir mağlubiyet olma özelliğini taşıyan bu kanlı savaşın, acı hatırlarını barındıran en önemli yerlerden biride İstanbul-Üsküdar’da bulunan Haydarpaşa Mezarlığıdır.  Savaş sırasında Osmanlı Devleti tarafından İngiliz Ordusuna tahsis edilen Haydarpaşa Askeri Hastanesinde[1] ve daha sonra cepheden gelen yaralı sayısının artmasıyla aynı amaçla kullanılan Selimiye Kışlasında[2] yaşamını yitiren Müttefik Askerlerinin gömüldüğü mezarlığa, ileriki yıllarda üst düzey bürokratların,sivillerin,bunların yanında I. ve II. Dünya Savaşları sırasında ölen İngiliz Ordusuna mensup askerlerin de defnedildiği bilinmektedir.152 yıllık bir geçmişe sahip olan ve günümüzde “ İngiliz Mezarlığı” olarak ta bilinen bu mekanda,Kırım Savaşı sırasında boğazları korumak için Osmanlı Ordusuyla birlikte Ruslara karşı mücadele ederken yaşamını yitiren İngiliz Askerleriyle,bu savaştan ellidokuz yıl sonra meydana gelen Çanakkale Savaşlarında,bir zamanlar koruyuculuğunu yaptığı bu boğazları işgal edip, müttefiki olan Çarlık Rusya’sına yardım etmek isterken esir düşen İngiliz Askerleri koyun koyuna yatmaktadır.  Geçmişte yaşadığı hareketli günlerin aksine bugün derin bir sessizliğe gömülen Haydarpaşa Mezarlığı, bağrında misafir ettiği sonsuzluk yolcularıyla birlikte tanıklık ettiği tarihi sürece ilgi duyan meraklıları beklemektedir.Haydarpaşa Askeri Hastanesinin denize bakan tarafında bulunan ve iki bölümden oluşan mezarlığın otuz dönüm genişliğinde olduğu bilinmektedir.[3]İki giriş kapısı bulunan mezarlığa Askeri Hastane ile Haydarpaşa Lisesi arasındaki dar yoldan ve Haydarpaşa Tren İstasyonu yakınındaki diğer yoldan ulaşılabilir.  a)Kırım Savaşı Harp Ölüleri Bölümü (1.Bölüm)  Askeri Hastanenin yan tarafındaki yolu müteakiben varılan ve içinde bakıcı evininde bulunduğu hazire,mezarlığın ilk www.alasayvan.net sakinlerinin ebedi istirahatgâhı olan birinci bölümüdür.1853/1856 Osmanlı-Rus Savaşında yaşamlarını yitiren askerlerin ve daha sonraki yıllarda ölen sivillerin gömülü bulunduğu bu mekanda, en fazla İngiltere Kraliçesi Victoria’nın Britanya İmparatorluğu adına 1857 yılında yaptırdığı Kırım Savaşı Anıtı(Crimean War Memorial) dikkat çeker.  Savaş yıllarında Haydarpaşa Askeri Hastanesinde ve Selimiye Kışlasında tedavi gördüğü sırada yaşamını yitiren ve buraya gömülen 5500 er ve 80 subayın anısına dikilen bu anıt, mezarlığın en görkemli yapısıdır.[4]İrlanda’nın dünyaca www.alasayvan.net ünlü Aberdeen granitinden yapılan ve iki bölümünden oluşan anıtın yerden yüksekliği 28 metredir.Kraliçe Victoria Anıtı olarak ta bilinen bu abide dikkatli bakıldığında hem denizden hem de mezarlığın alt kısmında bulunan Haydarpaşa Garından rahatça görülebilir. Planı Baron Marocetti tarafından çizilen anıtın ilk bölümünü oluşturan 2,5 metre genişliğinde ve 7 metre yüksekliğindeki alt kısmın her köşesine zaferi simgeleyen melek tasvirleri yapılmış, İngilizce, Fransızca, Arapça ve İtalyanca hazırlanan ve bu tasvirlerin arasına yerleştirilen kitabelere şunlar yazılmıştır.  “ Bu anıt,1854,1855,1856 yılları arasında Rusya’ya karşı yapılan savaşta ülkeleri için yaşamlarını yitiren İngiliz Deniz ve Kara Kuvvetlerine mensup erlerin ve subayların anısına 1857 yılında Kraliçe Victoria ve Halkı tarafından yaptırılmıştır.”  O dönemi anlatan eserlerden birinde Askeri Hastanede(General Hospital) ve İngilizler tarafından The Barrack Hospital adı verilen Selimiye Kışlasında kimi zaman günde elli altmış kişinin hayata gözlerini yumduğu ve bunların akşam saat dört sularında mezarlığa açılan çukurlara topluca defnedildiği anlatılır ve buradaki müstakil mezarların az olması bu şekilde açıklanır.Yine aynı eserde subayların denize bakan tarafa teker teker gömüldüğü başlarına işaret olarak tahta plakalar konulduğu belirtilir.[5]O yıllarda hat safhaya ulaşan bakımsızlık nedeniyle civardaki her iki hastane de baş gösteren kolera salgını www.alasayvan.net sonucu hayatını kaybeden yüzlerce askerin defnedildiği Haydarpaşa Mezarlığına,savaş sırasında İstanbul’da kurulan diğer hastanelerde yaşamını yitiren ve bu hastanelerin yakınlarına defnedilen öteki askerlerin kemikleri de sonradan nakledilmiştir[6].Harp Ölülerinin dışında hastanede çalışan bazı sağlık görevlilerinin gömülü olduğu bu bölümde yer alan az sayıdaki müstakil mezarlar arasında bir tanesi özellikle dikkat çekicidir.  Hazire’nin denize bakan yüzündeki bu kabir tarihimizde Hurşit Paşa adıyla bilinen Macar Halk Kahramanı Guyon RICHARD’a aittir.Aslen İngiliz olan ve soylu bir Macar kadınıyla evlendikten sonra Macar tebaasına dahil olan bu zat, 1849’da Macaristan İhtilaline karışarak Osmanlı Topraklarına sığınmış ve devlet tarafından kendisine Macar Ordusunda taşımış olduğu “Tuğgeneral” rütbesi verilmiştir.1856 yılında ölen Hurşit Paşa törenle Haydarpaşa Mezarlığına gömülmüştür.Ölümünün 100.yıldönümünde Macar Halk Cumhuriyeti tarafından Haydarpaşa Mezarlığına konulan kitabede ise şu ifadelere yer verilmiştir;[7]


  “İstiklâl Mücahidi Guyon Richard’ın 100. ölüm yıldönümünü hatırlatmak için Macar Halk Cumhuriyeti tarafından vazedilmiştir.1856-1956”.


  [1]1845 yılında Sultan Abdülmecit(1839-1861) tarafından inşa edilen Haydarpaşa Askeri Hastanesi,Kırım Harbi sırasında cepheden dönen yaralı İngiliz askerlerine tahsis edildi.O dönemi anlatan İngilizce eserlerde “General Hospital” adıyla anılan yapı, Sultan II.Abdülhamit(1876-1909) döneminde modern bir ameliyathaneye kavuştu.1868-1898 yıllarında askeri hekimler için bir uygulama okuluna dönüştürülen hastane, günümüzde “G.A.T.A Haydarpaşa Eğitim Hastanesi” adıyla hizmet vermektedir.

  [2] Türkiye’nin en büyük kışlası olan Selimiye Kışlası,25 Ağustos 1800 tarihinde Nizamı Cedit askerleri için Sultan III.Selim(1761-1808) tarafından ahşap bir bina olarak inşa edildi..Mimarı Sultan III.Selimin hassa mimarlığında bulunan Meşhur Ermeni Mimar Krikor Amira Balyan’dır.17 Kasım 1808 tarihinde Alemdar Mustafa Paşa Vakıası sırasında bir grup isyancı tarafından basılan kışla, bu esnada çıkan bir yangın sonucu yandı.Sultan II.Mahmut(1785-1839) tarafından yapılan bugünkü bina 1828 yılında görkemli bir törenle hizmete www.alasayvan.net açıldı.İnşasından beş yıl sonra tamir edilen kışlanın sol bölümü 1848 yılında yandı ve Sultan Abdülmecit’in(1823-1861) emriyle yanan bölümler restore edildi.1853/1856 Kırım Savaşı sırasında İstanbul’a gelen İngiliz Birliklerine tahsis edilen ve o dönemi anlatan İngilizce eserlerde “The Barrack Hospital” adıyla anılan kışla,buradaki İngiliz Alaylarının cepheye sevk edilmesiyle boşaldı ve ihtiyaç nedeniyle hastaneye çevrildi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları sırasında yeniden askeri birliklere tahsis edilen Selimiye Kışlası,1959/1963 yılları arasında evvela tütün deposu daha sonrada askeri ortaokul olarak hizmet verdi.Selimiye Kışlası 1963 yılından beri “Birinci Ordu Komutanlığı ” olarak kullanılmaktadır. 2. Acil

  Selimiye İngiliz Mezarlığı isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder