+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Ülkemizdeki kıvrımlı kırıklı ve volkanik dağların isimleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Ülkemizdeki kıvrımlı kırıklı ve volkanik dağların isimleri
  Ülkemizdeki kıvrımlı kırıklı ve volkanik dağların isimleri

  a-Kıvrım Dağları:  Bu dağlar esnek tabakaların kıvrılarak yükselmesi sonucunda oluşmuşlardır. Türkiye’deki kıvrım dağlarını Alp-Himalaya kıvrım sistemi içinde düşünüyoruz.

  Türkiye’nin bulunduğu yerde Tethis Jeosenklinali vardı. Bu deniz küçülerek 3. zaman ortalarına kadar varlığını devam ettirmiştir. Bu jeosenklinal, etraftan dış kuvvetlerin getirdiği materyallerle dolmuş ve kalın tortul tabakalar oluşturmuş, daha sonra bu tortul tabakalar kıvrılarak yükselmiş, böylece Alp-Himalaya kıvrım sistemi oluşmuştur. Ülkemizdeki Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslarda, bu kuşak içersinde olup, kalker tabakalarının kıvrılmasıyla meydana gelmiştir.

  Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar, Van gölünün kuzeyinde birleşirler. Bunlar oluşumlarını 3. zaman sonlarında, bugünkü şekillerini de 4. zaman başlarında Anadolu’nun toptan yükselmesiyle kazanmışlardır.

  b-Kırık Dağları:

  Kıvrılma özelliğini kaybetmiş olan sert tabakalar kırılmaya uğrarlar. Böylece fay hatları oluşur. Fay hatları boyunca, bazı kısımlar çökerken, bazı kısımlarda, yüksekte kalırlar. Çöken kısımlara GRABEN, yükselen kısımlara HORST denir. Bunlara örnek Ege’deki Horst-Graben hattı örnek verilebilir. Kazdağı, Yunt Dağı, Bozdağlar, Aydın Dağları ve Menteşe Dağları horstlara örnektir.

  lkemizdeki-k-vr-ml-k-r-kl-ve-volkanik-da

  2) VOLKANİK DAĞLAR

  Volkanik dağlar, yerin derinliklerinde bulunan kızgın, erimiş ve basınç altındaki magmanın yeryüzüne çıkmasıyla oluşur. Ülkemizdeki volkanik faaliyetler III. Zamanda yoğun olarak görülmüştür. Bu faaliyetler sonucu kırıklar boyunca magma yeryüzüne akmış ve volkanik araziyi oluşturmuştur. Volkanik dağları şu şekilde sıralayabiliriz 2. Hakim
  Devamlı Üye

  Türkiye arazisi genç bir oluşuma sahip olmasından dolayı fazla volkan bulunmaktadır şuan günümüz de bu volkanların hiç biri aktif değildir sadece bir tanesi yarı aktiftir o da ateş değil duman püskürtmekte dir.
+ Yorum Gönder


kırıklı dağlar,  türkiyedeki kırık dağların isimleri ,  kırık dağlar,  volkanik dağlar,  türkiyedeki kırıklı dağların isimleri,  kirik daglar