+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda 1940 sonrası türk ekonomisi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Harbi @ kız
  Bayan Üye

  1940 sonrası türk ekonomisi
  1940 sonrası türk ekonomisi, 1940 sonrası ekonomi savaştan çıkılan bir dönem olduğu için ülke sıkıntıya girmiş ve dış ticaretler yok denilecek kadar azalmıştır .

  Savaşın başlaması ile birlikte ekonomik kalkınma planının uygulamaya konulamaması, devletin savaş nedeniyle savunmaya büyük bir kaynak aktarmak zorunda olması,kamu yatırımılarında çok büyük ölçüde kısıntıya gidilmesi,dış ticaretin giderek durma noktasına gelmesi, kaynak yaratmak amacıyla yeni vergilerin uygulamaya konulması ve savaş tehlikesi nedeniyle çok sayıda yetişmiş iş gücünün askere alınmasından dolayı tarımsal üretimde meydana gelen düşüşler gibi bir çok etken 1940'lı yıllarda ekonomiyi olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Ayrıca savaş yıllarında spekülasyon ve karaborsa gibi yollardan olağanüstü kârlar elde eden bir sermaye kesimi ortaya çıkmıştı.

  Savaş sonrasındaki gelişmeler ve özellikle1950'li yıllardan sonraki dönüşümler bugün ki Türkiye'nin içinde bulunduğu toplumsal ve ekonomik konumu anlayabilmek için özel bir önem taşımaktadır.

  turk-ekonomisi.jpg

  3. 1950-1960 Dönemi: DP'li Yıllar ve Türkiye'de Yeni Bir Ekonomi Politika Uygulaması

  1946 yılında tek parti döneminin sona ermesi ve 1950 yılında Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi ile birlikte Türkiye ekonomik ve politik olarak yeni bir gelişme dönemine girmiştir. Savaş sonrasında Türkiye ekonomisi yeniden büyüme sürecine girdiğini söyleyebiliriz. Bunda özellikle 1923-1950 yılları arasında sürekli olarak özendirilmeye ve teşvik edilmeye çalışılan özel girişimciler artık belirli bir sermaye birikimine ulaşmış olması önemli bir rol oynamıştır.Ayrıca, İkinci Dünya savaşı sonra- sında soğuk savaş döneminin başlaması ile birlikte ABD Avrupa ekonomilerinin hızla gelişmesi için 'Marshall Planı' çerçevesinde mali yardımlarda bulunmuş ve Türkiye'de bu yardımlardan belirli bir oranda pay almıştır. Bu yardımlarla Türkiye özellikle tarımsal üretimi artırmaya yönelik tarımsal araç-gereç ithalatında bulunmuş ve bu sayede tarımsal üretim hızla artmaya başlamıştır. 2. Acil

  1940 sonrası türk ekonomisi isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder