+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Türk Tarih Kurumunun yönetim yapısı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türk Tarih Kurumunun yönetim yapısı
  Türk Tarih Kurumunun yönetim yapısını merak edenler için açıklamalı yazı..

  Türk Tarih Kurumu 1983 yılından bu yana kamu kurumu niteliğinde görevini yürütmektedir. 1982 yılında kabul edilen Anayasa’nın 134. maddesinde belirtildiği gibi Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlanarak, Anayasal bir kurum olmuştur.

  t-rk-tarih-kurumunun.jpg

  Türk Tarih Kurumu’nun merkezi Ankara olup, taşra teşkilatı yoktur.
  Kurum, Başkan, Bilim Kurulu, Yürütme Kurulu, Başkan Yardımcısı ile Kurum Sekreteri yönetiminde ana ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşmaktadır. Teşkilat Şemamızda gösterilmiştir. Türk Tarih Kurumu faaliyetlerini, Bilim Kurulu ile bu kurulun kararları uyarınca Başkanlığın bilimsel, idari ve mali işlerini yürüten, bu görevin gerektirdiği uygulamaya yönelik kararlar almakla yükümlü Yürütme Kurulu ile gerçekleştirir. Türk Tarih Kurumunun 40 asli üyesi vardır. Asli üyeler 6 yıllığın seçilirler. Bu asli üyeler, bilim ve uygulama kolları, yürütme kurulu ve komisyonlarda görev alırlar. Ancak aslî üyelerimizin görev süreleri 8.11.2001 tarihinde sona ermiş ve 2876 sayılı kanunun 519 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen bazı hükümlerinin, Anayasa Mahkemesince 25.11.1993 tarih ve E.1993/51, K.1993/53 sayılı kararı ile iptal edilmesi üzerine yeni üye seçilememiştir. Bu yasal boşluğun giderilmesi amacıyla hazırlanan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 22.5.2005’te TBMM’ne sunulmuştur 2. Zahra
  Üye

  Türk Tarih Kurumu, Mustafa Kemal Atatürkün emri ile kurulmuş olan ve Türklerin hakiki tarihi araştırıp yazan ve yayınlayan bir Kurum olmasını istemiştir. Türk Tarih Kurumu araştırdığı ve incelediği bilgileri halkla paylaşmak için çoğu zaman seminerler düzenlemektedir.
+ Yorum Gönder


türk dil kurumu ve atatürk,  atatürk ve türk dili,  atatürk ve dil,  türk dil ve tarih kurumlarının kurulması,  türk dil kurumu,  atatürk türk dil kurumu