+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Türk tarih kurumu soy ağacı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Türk tarih kurumu soy ağacı
  Türkiye’de Soyağacı

  Ne yazık ki Türk toplumunda nesep tutma, soy ağacı yazma geleneği yok denecek gibidir. Bunun en önemli sebebi doğu toplumlarında yazılı değil sözlü geleneğin hâkim olmasıdır. Diğer yandan imparatorluk çökerken oluşan kaos da böyle lükslere de imkan bırakmamıştır. Ayrıca göçler, savaşlar ve salgın hastalıklar da nesiller arası kopukluklara sebep olmuş kültürel aktarımı kesintiye uğratmıştır. Mamafih Osmanlı toplumunda kişinin nesebine değil ahlak ve kültürüne önem verilmesi de bu neviden adetleri 2. hatta 3. plana atmıştır.

  Türk tarih kurumu soy ağacı1.jpg
  Kemal Karpat’a göre imparatorluğun çöküşü ile Anadolu’ya göç eden Türk ve Müslüman nüfus 9 milyon civarındadır, J.McCarthy ise bu rakamı 7 milyon olarak verir. Böylesine büyük bir hareketlilik ve göç’ün yaşandığı coğrafyada muhacirlerin şecerelerini tutabilmesi ise pek de kolay değildir.

  Her şey bir yana 1928’den önce kayıtlar eski harflerle tutulduğundan araştırma yapacak kişinin mutlaka Osmanlıca bilmesi yahut bilen birisinin refakatinde çalışmasını yürütmesi gerekmektedir.

  Soy ağacı çıkarmak ilk bakışta faydasız ya da zaman kaybı gibi görünse de araştırmacılığı arttırmak, okuma ve bilgi edinme kabiliyetini geliştirmek, kültürel ve soysal yanı arttırmak ve akrabalarla yakın münasebet kurmak gibi daha pek çok faydası vardır. 2. Hakim
  Devamlı Üye

  türk tarih kurumu soy ağacı hakkında kessin bir gerekçe yoktur çünkü türk tarihi uzun dönemlere ayrılan ve çok eskilerden gelen bir uygarlıktır.
+ Yorum Gönder


ingilizce soy ağacı,  soy ağacı ingilizce,  okuma ağacı,  İNGİLİCCE SOY AĞAC