+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda İrade-i milliye gazetesi kaç yılında kurulmuştur Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  İrade-i milliye gazetesi kaç yılında kurulmuştur
  İrade-i milliye gazetesi kaç yılında kurulmuştur

  İrade-i Milliye, İtilaf Devletleri’nin işgallerine karşı 1919'da Anadolu’da başlayan kurtuluş hareketinin ilk yayın organı olarak Sivas’ta çıkarılan gazete.

  Gazetenin çıkarılmasına Sivas Kongresi’nde karar verilmişti. İlk sayısı 3 gün sonra çıkarılan gazetede niçin bağımsızlık savaşına girişildiği ve son durumun ne olduğu halka ve dünya kamuoyuna aktarılmış olduğu için bu yayın, Kurtuluş Savaşı ve Türkiye tarihi açısından büyük önem taşır. Ayrıca Damat Ferit Paşa kabinesinin düşürülüp Ali Rıza Paşa başkanlığında yeni bir kabinenin kurulması; Osmanlı Meclis-i Mebusanı için seçimlerin yapılması; Meclis-i Mebusan’a milli mücadele taraftarı kimselerin girmesinde rol oynamış bir yayın organıdır[1]

  İrade-i Milliye, Heyet-i Temsiliye'nin Sivas'ta bulunduğu günlerde 16 sayı çıkarılmış; heyetin Sivas'tan ayrılıp Ankara'ya gitmesinden sonra bir yerel gazete hüviyetine bürünmüş; yayın hayatına 1922’nin sonuna kadar devam etmiştir. [2]. Heyet-i Temsiliye'nin Ankara'ya gidişinden sonra, milli mücadelenin yayın organı olma görevini “Hakimiyet-i Milliye” gazetesi üstlenmiştir.

  Milli Mücadele’nin esaslarını anlatmak, milli mücadele karşıtı propagandalara yanıt vermek üzere bir gazete çıkarılması Sivas Kongresi’nin 11 Eylül 1919’da gerçekleşen sekizinci oturumunda kararlaştırıldı. Gazeteye mesul müdür bulma görevi kongrenin Sivas delegesi Rasim Bey (Başar)’e verildi. İttihat ve Terakki ile ilgisi olmayan birini bulması Bey’den özellikle istendi[3] Rasim Bey, o sırada 22 yaşında bir genç olan Demircizade Selahaddin'i (Ulusalerk) Mesul Müdür olarak belirledi. Heyet-i Temsiliye üyesi Mazhar Müfit Bey yazı işleri müdürü oldu. Gazete, Vilayet Matbaası’nda basıldı.


  Gazetenin başlığında haftada iki gün yayınlanır ifadesi yer alıyordu[3] ancak başlangıçta hafta bir gün çıkarıldı [4]. Zaman içinde haftada iki kere ve daha sonra günlük olarak çıkarılmıştır.[1]

  Kimi kaynaklara göre gazetenin adı bizzat Mustafa Kemal Paşa tarafından konuldu ancak bu adının konuluşu hakkında kesin bilgi yoktur.[1] Gazetenin başlık altında "Metâlib ve Âmâl-i Milliyenin Müdafiîdir" (Milletin arzu ve isteklerinin savunucusudur) ibaresi yer almıştır 2. AYPARE
  Devamlı Üye

  Sivas Kongresi toplanmadan önce delegeler bir araya gelerek ülke içindeki hareketlerden halkı haberdar edecek bir gazete çıkarılmasına karar vermişlerdir ve bu gazete de İradei Milliye gazetesi olmuştur ilk baskısı İl Basımevinde yapıldı.
+ Yorum Gönder