+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Tarihte türk adıyla kurulan ilk devlet Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tarihte türk adıyla kurulan ilk devlet
  Tarihte türk adıyla kurulan ilk devlet

  Tarihte türk adıyla kurulan ilk devlet hangisidir  Cevap: Göktürk


  Türk adı bugün kullandığımız şekli ile ilk kez Göktürkler dönemine ait Orhun Yazıtları'nda geçmektedir.
  "Türk" adıyla kurulmuş ilk ve Türk adını resmi devlet ismi şekliyle kullanan ilk Türk devletidir.

  Göktürk.jpg
  Devletin kurucusu ilk önderi Bumin Kağan'dır.
  Bumin Kağan'ın kardeşi İstemi Kağan ülkenin batı kanadını yönetirdi.

  Göktürkler komşuları olan Çin, Sasani (İran) ve Bizans İmparatorluğu ile askeri, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurdular.

  Devleti "Kağan" unvanlı hükümdar yönetirdi.

  Kağan'da Bilgelik, Alplık ve Erdemlilik özellikleri aranırdı.

  İl denilen ülkeyi bilgili, kahraman, özü sözü doğru, erdemli devlet başkanı yönetirdi.

  Kağan'ın vazifeleri arasında savaş gücüyle devleti kurma ve düzene koyma,
  yeni alınan yerlere iskân, töre yani kanunları düzenlemek,
  halkı doyurup giydirmek vardı.

  Ülke geniş bölge teşkilatı gereğince Doğu ve Batı olmak üzere ikili devlet sistemine göre idâre edilirdi.

  Kağan ve kağanın eşi Kağatun'nın dışında toplam 28 unvan vardı.
  Önceleri sayısı bir olan Yabgu’ya, toprağı genişledikçe ihtiyaç çoğalmıştır.

  Şehzadelere Tegin veya Tigin adı verilirdi.

  Tiginler, genel valilik, başkomutanlık gibi önemli memuriyetleri yaparlardı.

  Göktürklerin başkenti Ötüken’dir.

  İlk Türk abidelerinde yazılara altıncı yüzyılda rastlanmıştır. Bunlar kısa metinlerdir.

  Elde kalan Bengü Anıtları, Orhun Yazıtları veya 'Türük Bengü Taşları' da denen üç büyük yazıttır.
  Taşların üzeri oyulmak suretiyle yazılmıştır.
  Bu yazıtlar; Göktürk Kağan'ı Bilge Kağan, Kül Tigin ve Vezir Bilge Tonyukuk adlarına yazılıp, dikilmiştir.

 2. Ömer
  Devamlı Üye

  tarihte kurulan ilk türk devleti gök türklerle birlikte Orhon belgelerinde geçmektedir.o zamandan beri türk ismi kullanılmaktadır.
+ Yorum Gönder