+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda ilkçağ deniz ve kara ticaretinde gelişen devletler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  ilkçağ deniz ve kara ticaretinde gelişen devletler
  İlkçağ deniz ve kara ticaretinde gelişen devletler hakkında yaptığım çalışmayı sizinle paylaşiyorum..
  DEVLET YÖNETİMİ:
  • İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan bütün devletler krallıkla yönetiliyordu.
  • Hititler’de kraliçelerde geniş yetkilere sahipti.
  • Hititler’de Tavananna ünvanı verilen ana kraliçe, kral olmadığı zaman devleti kral adına yönetirdi.
  • Hititler’de Pankuş adı verilen meclis vardı.Bu mecliste önemli devlet meseleleri görüşülürdü.Bu meclis gerektiğinde kral ve kraliçeyi yargılardı.Hatta mahkum bile edebilirdi.
  • İyonlarda şehir devletleri yönetimi önce krallar sonra soylular, daha sonra demokratik hükümetler tarafından yönetilmiştir.

  DİN VE İNANIŞ:
  • İlk Çağ’da Anadolu’da kurulan devletlerin hepside çok tanrılı dine inanıyorlardı.(Politeizm)
  • Hititler’de tanrı sayısı çok fazla olduğundan Hititlerin ülkesine “Bin Tanrı İli” denirdi.
  • İnanışlarına göre tanrılar aynen insanlara benzer ve insanlar gibi yaşardı.
  • Frigyalılar tarımla uğraştıklarından bu durum dinlerine de yansımıştır.Frigyalıların en büyük tanrısı toprak ve bereket tanrısı olan Kibela’dır.
  • Lidyalılar İyonlardan etkilenerek onların tanrılarına tapmışlardır.
  • Lidyalılar, Artemis,Zeus,Apollo gibi pek çok Yunan tanrısını İyonlardan alarak kendi tanrıları haline getirmişlerdir.
  • İlk Çağ uygarlıklarından bazıları öldükten sonra dirilmeye inanırlardı.Bundan dolayı mezarlarını kayaları oyarak oda şeklinde yaparlar ve içlerine çeşitli eşyalar koyarlardı.
  • Tanrılara kurban keserler ve tanrılarına yiyecek ve içecek sunarlardı.

  SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT:
  • Anadolu’da kurulan İlk Çağ medeniyetlerinde insanlar eşit hak ve özgürlüklere sahip değillerdi.
  • Ülke sosyal sınıflara ayrılmış durumdaydı.Hititler’de Kral ve ailesi,soylular,rahipler ,askerler ve köleler olmak üzere sınıflar vardı.Bu sınıfların ayrı ayrı hakları vardı.Kölelerin ise hemen hemen hiçbir hakkı yoktu.
  • Hititler’de sınıflar arası ilişkiler kanunlarla belirlenmişti.Mal sahibi olma,miras,evlenme , boşanma kanunlarla belirtilmişti.
  • Frigyalılar tarıma önem verdikleri için sert kanunlar koymuşlardır.Sabanını kıran öküzünü öldürene ölüm cezası vermişlerdir.
  • Lidyalılar kara ticaretine önem vermişler ve Kral Giges Ege kıyılarından başlayan ve Mezopotamya’ya kadar uzanan “Kral Yolu’nu” yapmışlardır.Böylece ticaret canlanmıştır.
  • Lidyalılar parayı tarihte ilk defa icat ettiler.
  • İyonyalılar deniz ticaretinde ileri gittiler ve Akdeniz ve Karadeniz’de koloniler kurdular.

  YAZI ,DİL, EDEBİYAT BİLİM VE SANAT:
  • Hititler ve Urartular çivi yazısı ve resim yazısı(hiyeroglif) kullanmışlardır.
  • Lidyalılar,İyonyalılar ve Frigyalılar ise Fenikeliler’den aldıkları alfabeyi kullandılar.
  • Hititler Mezopotamya medeniyetlerinin destanlarını tercüme edip kullanmışlardır.
  • Hititler tarih yazıcılığına önem vermişler ve Anal adı verilen yıllıklar yazmışlar ve bir yıl içinde meydana gelen olaylar tarafsız olarak yazılıp tanrılara sunulmuştur.
  • Anadolu’da bilim ve sanatın gelişmesinde Mezopotamya ve Mısır uygarlıklarının etkisi görülür.
  • İyonya’da bilim ve sanat çok gelişmiştir.Bunun sebebi deniz ticaretiyle uğraşmaları uygarlıkların kesiştiği yerde olması bilimin zengin kişilerce desteklenmesi Ön Asya’dan gelen yolların bitiş yerinde olması bilimin gelişmesini sağlamıştır.
  • Tales,Diyojen, Pisagor,Heredot,Homeros gibi bilim adamları İyonya’da yaşamışlardır. 2. Zahra
  Üye

  İlk Çağlar da Kara Ticaretin de Asurlular ve Lidyalılar, Deniz Ticaretinde ise en fazla öncülük yapanlar İyonlular ve Yunanlılardır. İlk Kara Koloniciliği Asurlular tarafından başlatılmış, Deniz Koloniciliği ise Fenikeliler tarafından başlatılmıştır.
+ Yorum Gönder


ilkçağ deniz ve kara ticaretinde gelişen devletlerin uygarlık tarihi açısından ortak yönü,  ilkçağ deniz ve kara ticaretinde gelişen devletler,  ilkçağ deniz ve kara ticaretinde gelişen devletlerin ortak yönü,  ilkçağ deniz ve kara ticaretinde gelişen devletlerin,  ilkçağ,  ilkçağ deniz ve kara ticaretinde gelişen devletlerin uygarlık tarihi açısından ortak yönleri