+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda türkler asyada nasıl bir yaşam sürmüşlerdir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  türkler asyada nasıl bir yaşam sürmüşlerdir

  Türkler asyada nasıl bir yaşam sürmüşlerdir hakkında bilgi  Türkler'in İlk Ana Yurdu


  Türkler'in ilk ana yurdu Orat Asya'da; Batı'da Hazar Denizi'nden Doğu'da Kingan Dağları'na, Kuzey'de Altay Dağları'ndan Güney'de Hindukuş ve Karanlık Dağları'na kadar uzanan bölgedir.

  Bu bölge, coğrafi yapısı ve iklim şartlarının da elverişli olması nedeniyle Türkler tarafından Ana Yurt olarak tercih edilmiştir.

  Göçebe kültürünün sonucunda şu durumlar ortaya çıkmıştır.

  *Merkezi yapı güçlenememiş,

  *Teşkilatçı özellik gelişememiş,

  *Mimari ve şehircilik ortaya çıkmamış,

  *Ekonomi, hayvancılığa dayalı kalmış,

  *Askeri yapıysa gelişmiştir
  .

  Türkler'in Orta Asya'dan Göç Etmenlerinin Nedenleri :


  *Topraklarının tarıma elverişsiz olması,

  *Hayvanlar için otlakların yetersiz olması,

  *İklim koşullarının değişmesi nedeniyle kuraklık ve şiddetli kış yaşanması,

  *Türk boyları ve yabancı kavimlerle yapılan mücadelelerdir.

  Asya Hun (Büyük Hun) Devleti


  Merkez Ötügen olmak üzere Orhun ve Selenga nehirleri çevresinde kuruldu.

  Tarihte bilinen ilk Türk devletidir. Devletin kurucusu ve ilk hükümdarı Teoman'dır.

  Çinlilere karşı seferler yaptılar, Çinliler de bu seferleri durdurmak için Çin Seddi'ni yapmak zorunda kalmışlardır.

  Teoman'ın oğlu Meta Han döneminde; diğer Türk devletlerine de örnek olacak "onluk sistem"e dayalı ilk düzenli Türk ordusu kuruldu.

  Asya Hun Devleti'nin Yıkılışı

  Mete Han'ın ölümünden sonra oğulları ülkeyi iyi yönetemediler.

  Çin entrikaları ve bu devletle yapılan savaşlar ülkeyi zayıflattı.

  İpek Yolu'nun Çin kontolüne geçmesi nedeniyle Hun ekonomisi bozuldu.

  Artan Çin baskısı nedeniyle ülke iyice zayıflayarak Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı 2. Hakim
  Devamlı Üye

  türkler asya da yaşadıkları zaman o zamanda hiç bir şey gelişmemiş olup yaşam kriterleri çok düşüktür onun için buradakiler düzünli bir yaşam sürememişlerdir
+ Yorum Gönder