+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Orta asya türk göçlerinin sebepleri-sonuçları maddeler halinde Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Orta asya türk göçlerinin sebepleri-sonuçları maddeler halinde
  Orta asya türk göçlerinin sebepleri-sonuçları maddeler halinde

  Orta asya türk göçlerinin sebepleri-sonuçları


  Yüzyıllarca devam eden Türk göçlerinin sebepleri şunlardır:

  1-Orta Asya'da iklim değişiklikleri ( Soğuk hava)

  2-Nüfusun hızla artması sebebiyle geçim kaynaklarının yetersiz kalması

  3-Dış baskılar (Çin, Kitan baskıları)

  4-Özellikle Çin, Moğol saldırıları sonucu esaret altına girmektense yurtlarını terkedip bağımsız yaşama arzusu

  5-Yeni ülkeler fethetme arzusu

  6-Türk boyları arasındaki mücadeleler

  7-Hayvan hastalıkları

  MILLATTAN ÖNCEKI TÜRK GÖÇLERI

  Milattan önce Türkler Çin'in kuzeybatısındaki Kansu ve Ordos bölgelerine doğru göç etmeye başladılar. Bir kısım Türk boyları da Iran üzerinden geçerek Mezopotamya ve Anadolu'ya yerleştiler. Yakut ve Çuvaş Türkleri de Sibirya'ya doğru göç ettiler.

  MILATTAN SONRAKI TÜRK GÖÇLERI


  Bu dönemdeki göçler daha çok güney ve batı yönlerine olmuştur. Güneye göç edenler Çin içlerine yerleşerek çeşitli Türk devletleri kurdular. Batıya yapılan göçler 9. yüzyıl sonlarına kadar devam etti. Orta Macaristan'a kadar ilerleyen topluluklardan Hunlar, Avarlar, Bulgarlar ve Macarlar Avrupa'da devletler kurdular. Batıla göç eden türklerden bir kısmı ise Afganistan ve Kuzey Hindistan'a yerleşerek Akhunlar (Eftalitler) Devleti'ni kurdular.


  GÖÇLERDEN SONRA ANA YURT


  Anayurtta kalan Türkler Orhun-Selenga ırmakları ve Baykal Gölü çevresinde yaşamaya devam ettiler. Bu Türkler, Orta Asya'da Asya Hun Devleti'ni, Göktürk Devleti'ni, Kutluk Devleti'ni (II.Göktürk Devleti) ve Uygur Devleti'ni kurdular.


  ORTA ASYA TÜRK GÖÇLERININ GENEL SONUÇLARI

  1-Göç eden Türkler Asya ve Avrupa'nın siyasal ve kültürel yapısının değişmesine sebep oldular.

  2-Göç ettikleri yerlerdeki yerli kavimlerin başka yerlere göç etmelerine sebep oldular.

  3-Batıya göç eden Hunlar, Kavimler Göçü'nün gerçekleşmesine ve Roma Imparatorluğu'nun zayıflayıp parçalanmasına yol açtılar.

  4-Göçlere katılan bazı boylar Hazar ve Sabar devletlerini kurarak Kafkasya'da üç yüz yıldan fazla hakimiyet sürdüler.

  5-Horosan topraklarında Büyük Selçuklu Devleti'ni kuran Oğuzlar Yakın Doğu'ya egemen oldular. Anadolu Selçuklu Devleti'ni, Anadolu Türk beyliklerini ve Osmanlı Devleti'ni kuran Oğuzlardır 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Türk göçlerinin sebepleri

  1.
  İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklığın artması, otlakların ve tarım alanlarının daralması,
  2. Bağımsız yaşama duygusu, bir başka topluluğun egemenliği altına girmektense özgür yaşanacak yerlere gitme düşüncesi,
  3. Türk boylarının birbirleriyle hakimiyet mücadelesi vermesi,
  4. Hayvan hastalıklarının artması ve buna bağlı olarak ekonomik sıkıntıların ortaya çıkması,
  5. Nüfusun artması ve buna bağlı olarak ekonominin olumsuz etkilenmesi,
  6. Dış güçlerin baskısı (Çin, Moğol, Tunguz),
  7. Yeni yerler ele geçirme arzusu.

+ Yorum Gönder