+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Yeni Türkçe Dönemi (15.–20. yüzyıllar arası) Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Yeni Türkçe Dönemi (15.–20. yüzyıllar arası)
  Yeni Türkçe Dönemi (15.–20. yüzyıllar arası)

  Yeni Türkçe Dönemi 15.–20. yüzyıllar  Orta Türkçe dönemindeki Türk lehçelerinin, edebiyatlarının gelişerek devam ettiği dönemdir. Bu dönemi, dil bilgisi yapısı bakımından belli farklılıklar olmakla birlikte Orta Türkçe Dönemi’nden kesin çizgilerle ayırmak pek mümkün değildir. Ancak Türkçe’nin dış etkiler sebebiyle bazı değişikliklere uğradığı zamanlar bu dönem içinde değerlendirilebilir.
  Bu dönemde bir tarafta Orhun, Uygur, Karahanlı Türkçeleri, Harezm Türkçesi ve onun devamı niteliğinde olan ve geçmişteki ses ve yapı bilgisi özelliklerini koruyan Çağatay Türkçesi gelişmesinini sürdürürken diğer tarafta Anadolu Selçukluları’yla birlikte Oğuz ağzı yazı dili olmaya başlamış ve kısa sürede büyük gelişmeler göstererek Türkçe’nin ikinci büyük, edebî yazı dili olmuştur.

  Milâttan önceki yüzyıllarda Hazar ve Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa içlerine kadar uzanan Türk göçleri, milâttan sonraki yüzyıllarda da devam ederek 15. yüzyıla kadar sürmüştür. Bu göçlerle birlikte birtakım siyasî gelişmeler de yaşanmış, yeni kültür merkezleri kurulmaya başlamış, Türk yazı dilinde dallanmalar ortaya çıkmış, Kuzey-Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi denen lehçeler grubu teşekkül etmiştir. 2. Acil

  Yeni Türkçe Dönemi (15.–20. yüzyıllar arası) isimli yazıya yorum yazın.

 3. Sponsor Bağlantılar
+ Yorum Gönder