+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Tarihte meydana gelen türk göçleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Tarihte meydana gelen türk göçleri
  Tarihte meydana gelen türk göçleri

  Tarihte meydana gelen türk göçleri ilgili bilgi

  Kırım'dan:

  Kırım, Ruslar tarafından işgal ve tahrip edildiği sırada (1771), 35 000 Kırımlı Türk, kılıçtan geçirildi. Bu türlü şiddet hareketleri karşısında, Anadolu'ya ve Balkanlar'a göçler yapıldı (1785-1788). Bu göçlerin en önemlisi, 1789-1790 yılları arasında oldu ve 1800'e kadar devam etti. Böylece, yaklaşık olarak 500 000 kişi Kırım'dan ayrıldı. 1812'de Osmanlı İmparatorluğu'nun Rusya'ya karşı Fransa ile işbirliği yapması üzerine Ruslar, Kırım Türklerine yeniden zulüm yapmaya başladılar. 1815-1828 yılları arasında göçler devam etti. Kırım'dan Türkiye'ye göçenler, Eskişehir yakınlarına yerleştiler. 1860-1862 yıllarındaki göçlere Nogaylar da katıldı ve 227 627 kişi göç etti. 1862'de, göç edenlerin sayısı 360 000 olarak tespit edildi. 1859-1864 yılları arasındaki Nogay göçleriyle birlikte göçmenlerin sayısı 700 000 oldu. 1874-1877 yıllarında yeni göç hareketleri görüldü. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan (93 Harbi) sonraki göçler, 1890-1891'de daha da arttı. Bu göçler sırasında Kırım'dan 18-20 000 kişi ayrıldı. 1902-1904'te de göç edenler oldu. 2. Harbikız
  Devamlı Üye

  Tarihte Türk Göçleri sebepleri ve sonuçları


  Sebepleri:
  * Kuraklık (En önemli neden)
  * Hayvan hastalıkları
  * Komşu devletlerin baskısı
  * Otlak, mera arayışı
  * Türk boyları arası mücadele
  * Nüfus artışı
  Not: Türklerin atlı ve göçebe kültüre sahip olması göçleri kolaylaştırmıştır.
  * Türkler Avrupa ve Afrika kıtalarına yayılmıştır.
  Not: Türklerin değişik coğrafya ve şartlarda yaşamaları Türk Tarihinin belirli bir zaman diliminde ve aynı coğrafyada bir bütün halinde incelenmesini zorlaştırmıştır.


  Sonuçları:
  * Yeni vatanlar bulunmuştur.
  * Bir çok Türk devleti kurulmuştur.
  * Kültürel etkileşim sonucu medeniyete katkıda bulunmuşlardır.
  * Kalabalık nüfuslar ile ve farklı dinlerle karşılaşan Türk boyları benliklerini kaybetmişlerdir. (Macarlar, Bulgarlar)
  * Gittikleri yerlerde yaşayanlara; hayvanları evcilleştirmeyi ve demirciliği (madenciliği) öğretmişlerdir.
+ Yorum Gönder