+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Ilk Türk Devletlerinin Isimleri Ve Kurucuları Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Ilk Türk Devletlerinin Isimleri Ve Kurucuları








  ilk türk devletlerinin isimleri ve kurucuları







 2. Ebru
  Devamlı Üye





  Ilk Türk Devletlerinin İsimleri ve Kurucuları Hakkında Bilgi
  ilkturkdevletleri.jpg

  Tarihte Kurulan Tük Devletleri

  Büyük Hun (Asya Hun) Devleti (M.Ö. 220 – M.S. 216)
  Avrupa Hun Devleti (375-454)
  Göktürkler (552-659)
  2. Göktürk (Kutluk) Devleti (680-745)
  Uygurlar (745-840)

  Büyük Hun (Asya Hun) Devleti Özellikleri ve Yıkılış Nedeni

  Teoman tarafından kurulmuştur. Başkentleri Ötükendir.
  Türkler ilk defa bir bayrak altında toplandılar.
  Teomandan sonra başa geçen Mete Han, Çini vergiye bağladı.
  Teoman’ın akınlarını durdurmak için Çinliler, Çin seddini yaptılar.
  Ordu ilk defa onlu sisteme göre düzenlendi.
  Hun devlet adamlarının Çinli prenslerle evlenme, İpek Yolu’nun elden çıkması, taht kavgaları ve lüks merakı nedeni ile devlet zayıflayıp yıkıldı.

  Avrupa Hun Devleti Özellikleri
  Balamir tarafından kuruldu.
  Merkezi Budapeşte’dir.
  En güçlü hükümdarları Atilla’dır.
  Roma’yı kuşatan Türk devletidir.
  Avrupa’ya ilk defa ayak basan Uldız Han’dır.
  Avrupa’da kalan Hunlar, milli benliklerini yitirmişlerdir.

  Göktürkler Özellikleri ve Yıkılış Nedenleri


  Kurucusu Bumin Kağandır.
  Hun devletinden sonra Asya’da kurulan ikinci Türk devletidir.
  Türk adı ilk defa bir devlet adı olarak kullanılmıştır.
  Çin saldırısı sonucunda önce ikiye ayrıldı. Sonra yıkıldılar.

  2. Göktürk (Kutluk) Devleti Özellikleri ve Yıkılış Nedeni
  Kultuk İlteriş Kağan tarafından kuruldu.
  Başkenti Karakum’dur.
  Bilge Kağan döneminde Orhun anıtlarını diktiler.
  Orhun anıtları tarihte Tük adının geçtiği ilk Türkçe metindir.
  Karluk, Basmil ve Uygur saldırısı sonucu yıkıldı.

  Uygurlar Özellikleri ve Yıkılış Nedeni
  Kultuk Bilge Kül Kağan tarafından kuruldu.
  Başkentleri ilk olarak Ordu Balıktır. Sonra Karabalgasun’dur.
  Mani ve Budizm dinini ilk defa benimseyen Türk toplumudur.
  Yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir.
  Saray ve tapınak mimarisinde çok ilerleme kaydettiler.
  Uygur alfabesini kullandılar.
  Türeyiş ve Göç destanları bulunmaktadır.
  Tarihte en çok yazılı belge bırakan Türk devletidir.
  Moğolların Türkleşmesini sağladılar.
  Kırgız isyanı sonucunda yıkıldılar.

  Bu devletlerin yanında diğer Türk Boy ve Devletleri şunlardır:
  Bulgarlar
  Hazarlar
  Akhunlar
  Karluklar
  Kırgızlar
  Avarlar Juan-Juan
  Sabirler
  Başkurt
  Oğuzlar
  Türgişler
  Peçenekler
  Macarlar
  Kumanlar
  İskitler





+ Yorum Gönder


türk devleti kurucuları,  ilk türk devletleri kurucuları,  türk devletleri ve kurucuları,  ilk türk devletleri ve kurucuları,  türklerin kurucuları,  ilk türk devletlerinin kurucuları