+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Muaviye Dönemi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Muaviye Dönemi Hakkında Bilgi
  Muaviye Dönemi hakkında bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Muaviye Dönemi İle İlgili Bilgi

  (661 – 680)
  -Hazreti Ömer, Muaviye Şam valiliğine getirdi.
  -Hazreti Osman’ın zamanında aynı vazîfeye devam etti. Kendisini Şamlılar’a sevdirdi, 16 yıl bu vazifede kaldı.
  -Güçlü bir orduya ve hazîneye sahipti.
  -Hazreti Ali’nin zamanında Şam Emîri olarak 4 sene daha vazîfe yaptı. 19 sene de saltanatını sayarsak, tam 39 yıl yöneticilikte bulundu.
  -Hazreti Osman’ın katillerini bulmadıkça Hazreti Ali’ye biat etmeyeceğini bildirdi.
  -Hazreti Ali’yle, Hazreti Muâviye’nin 80 bin kişilik orduları Sıffin’de karşılaştı. Hâkem usulüyle anlaşmak istediler; Haricîler, Hazreti Ali’yi şehid edince Muâviye güç kazandı.
  -Hazreti Hasan da hilâfetten vaz geçince, Emevî Devleti’nin hâkimi Hazreti Muâviye oldu.
  -Müslümanların kurduğu devlete ilk defa bir isim veriliyordu: Emevîler.
  -Devlet Başkanı Muâviye (r), 661 den 680′e kadar 19 sene hilâfette bulundu Hz. Osman zamanında Şam valiliğine getirilen Muaviye, 661 yılında halife oldu. Muaviye Emevi Devleti’nin ilk hükümdarıdır.
  -Halifelik seçim sisteminden çıkarılarak saltanat haline getirildi.
  -İstanbul kuşatıldı fakat alınamadı. İslam tarihinde ilk defa Emeviler İstanbul’u kuşatmıştır.
  -Ölmeden önce oğlu Yezid’i halife tayin etti ve böylece halifelik resmen saltanat haline geldi.
  (661 – 680)
  -Hz. Osman zamanında Şam valiliğine getirilen Muaviye, 661 yılında halife oldu.
  -Muaviye Emevi Devleti’nin ilk hükümdarıdır.
  -Bu dönemde halifelik seçim sisteminden çıkarılarak saltanat haline getirildi.
  -İstanbul kuşatıldı fakat alınamadı.

+ Yorum Gönder