+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Hz. Ömer Dönemi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hz. Ömer Dönemi Hakkında Bilgi
  Hz. Ömer Dönemi hakkında bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Hz. Ömer Dönemi

  -Hz. Ebubekir'in vefatı üzerine 634 yılında Hz. Ömer halife seçildi.


  -635 yılında yapılan Ecnadin Savaşı sonunda İslam orduları galip geldi ve Suriye Müslümanlar'ın denetimine girdi.


  UYARI : Bu savaşla İran yolu Müslümanlara açıldı.

  -Suriye'nin yanı sıra Filistin ve Kudüs de denetim altına alındı.

  UYARI : Suriye'nin denetim altına alınması ile birlikte İslam dünyası Anadolu ile komşu olmuştur.

  -632 yılında Amr İbn-ül As komutasındaki islam ordusu, Bizans'ın elinde bulunan Mısır'ı fethetti.

  UYARI : Mısır'ın alınması ile İslamiyet ilk defa Kuzey Afrika'da yayılmaya başladı. Böylece, Bizans İmparatorluğu'nun Kuzey Afrika'daki egemenliği sarsıldı.

  -634 yılında Ebu Ubeyde komutasındaki İslam ordusu Köprü Savaşı'nda Sasanilere yenildi.

  -Sa'd Bin Ebi Vakkas komutasında yeni bir ordu , 636 yılında Kadisiye Savaşı'nda Sasani ordusunu yendi ve bütün Irak'ı ele geçirdi.

  UYARI : Bu dönemde, Suriye, Filistin ve Kudüs'ün Müslümanlar tarafından alınması ile Bizans'ın Orta Doğu'daki varlığı sona erdi.

  -Sasani ordusu, 642 yılında yapılan Nihavend Savaşı ile tekrar yenildi. Bu savaş ile Sasani Devleti sona erdi.

  Hz. Ömer Dönemindeki Teşkilatlanma Çalışmaları

  -Hz. Ömer zamanında bir çok fetihler yapıldığı için devlette teşkilatlanmaya olan ihtiyaç arttı.

  -Teşkilatlanmada Sasani ve Bizans etkisi görülür.

  -Mali ve askeri özellik taşıyan ilk " divan örgütü" kuruldu.

  -Fethedilen yerler, ilk defa yönetim birimlerine ayrıldı.

  -Adli teşkilatlanmaya önem verildi.

  -İslam Devleti'nde ilk kadı bu dönemde atandı.

  -Hicri takvim düzenlendi.


  (634 - 644)

  Siyasal Gelişmeler

  -Suriye, Filistin, İran, Irak, Mısır, Azerbaycan fethedilmiştir.

  -İslâm kültürü ilk kez bu dönemde farklı kültürlerle karşılaşmıştır.

  -Bizans ve Sasani kültürleri İslâm kültürünü olumlu yönde etkilemiştir.


  Teşkilatlanma Alanındaki Gelişmeler

  -Hz. Ömer zamanında toprakların genişlemesiyle yeni düzenlemelere gidilmiştir:

  -Hicretin 20. yılında daha çok mali problemleri çözümlemek için ilk divan örgütü kurulmuştur.

  -Vilayetlere gönderilen valilerin yanına adalet işlerinden sorumlu kadılar gönderilmiştir.

  -Fetih edilen yerler ilk defa yönetim birimlerine ayrıldı. Böylece ülke büyük illere bölünmüştür.

  -İlk defa Hz. Ömer döneminde stratejik önemi olan yerlere daimi ordugahlar (cündler) kurulmuştur. Bu ordugahlar yapılan fetihlerde önemli rol oynamıştır.

  -İkta sistemi, ilk defa bu dönemde uygulanmıştır.

+ Yorum Gönder