+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Fetihler Dönemi Ve Mekke'nin Fethi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Fetihler Dönemi Ve Mekke'nin Fethi Hakkında Bilgi
  Fetihler Dönemi ve Mekke'nin Fethi hakkında bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Fetihler Dönemi Ve Mekke'nin Fethi

  Hudeybiye Barış Antlaşmasında yer alan iki taraf arasında 10 yıl süreyle savaş yapılmaması maddesiyle Mekkelilerin baskısından kurtulan Müslümanlar, İslamiyet’i yaymak için başka yerlere seferler düzenledi. Bölgede yaşayan Yahudilerin, İslamiyet’in yayılmasını engellemek için Hendek Savaşında Mekkelilerle işbirliği yapmaları ve Medine Şam arasında ticaret yapan Müslüman tüccarların kervanlarına zarar vermeleri üzerine 629 yılın da Yahudilerin elinde olan Hayber kalesi kuşatılarak fethedildi. Bu fetih sonucunda Şam ticaret yolunun güvenliği sağlanmıştır. Müslüman olmayan erkeklerden cizye vergisi alınmaya başlanmış, Yahudilerden ürün vergi alınmaya başlanmıştır.

  629 yılında yapılan Mute Seferinde Bizans ordusuyla karşılaşan Müslümanlar, önemli kayıplar vermişler buna rağmen Bizans karşısında üstünlük sağlayarak Medine’ye geri dönmüşlerdir. Bu savaş Müslümanların Bizans İmparatorluğuna karşı yaptığı ilk savaş ve kazandığı ilk zaferdir.

  Mekkeli Müşrikler, Mute seferinin Müslümanların zayıflamasına neden olduğunu düşünerek himayelerinde bulunan, Beni Bekr kabilesini Müslümanların himayesinde ki Huzaa kabilesi üzerine saldırttı. Bu durumun Hudeybiye barışının bozması nedeniyle Hz. Muhammed Mekke’nin fethine karar verdi.

  630 yılında Mekke’ye doğru hareket eden Müslümanlarla görüşmek üzere, Mekkeliler tarafından elçi olarak gönderilen Ebu Süfyan’ın Müslüman olması ve Mekkelilerin kan dökülmemesi için karşı koymamaya davet etmesiyle çaresiz kalan Mekke’nin ileri gelenleri, Mekke’yi Müslümanlara bırakmak zorunda kaldı. Mekke’nin fethi sırasında Hz. Muhammed’in genel af ilan ederek Mekkelileri özgür bırakması, Mekkelilerin Müslüman olmasında çok etkili olmuş ve İslamiyet Hicaz bölgesinde hızla yayılmıştır. Mekke’nin etrafında ki putperes kabileler Mekke’nin fethi üzerine telaşlanarak bir araya gelip büyük bir ordu hazırladı fakat Huneyn denilen yerde karşılaştıkları Hz. Muhammed’in ordusuna yenildiler.

  Huney seferinin ardından bu seferde putpereslere yardım eden Taifliler üzerine bir sefer düzenlendi Müslümanlar Taif kentini kuşattılar. Fakat, surlarla çevrili kenti alamadılar. Taifliler bir sene sonra Müslüman oldular.

  631 yılında Bizans’ın Gassaniler’e yardım etmek üzere sefer hazırlığı olduğunu haberinin gelmesi üzerine Hz. Muhammed sefere çıktı. Tebük şehrine gelindiğinde haberin asılsız olduğunun ortaya çıkmasıyla geri dönüldü.

  Hz. Muhammed’in son seferi olan Tebük seferi sonunda Suriye’de ki Gassani Arapları Müslüman oldu. Bu sefer Arabistan dışına yapılan ilk seferdir.

+ Yorum Gönder