+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Hz. Osman Dönemi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hz. Osman Dönemi Hakkında Bilgi
  Hz. Osman Dönemi hakkında bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Hz. Osman Dönemi

  İranın fethi tamamlanmış, Trablusgarp ve Tunus fethedilmiştir. Kafkaslara giren İslam Orduları Hazarlara yenilerek Kafkasların güneyine çekilmiştir.

  -Şam da ilk kez donanma kurulmuş, Kıbrıs bu donanmanın seferleri sonucunda vergiye bağlanmış, Rodos fethedilmiştir.

  Kuranı Kerimin Çoğaltılması

  Dört Halife döneminde sınırların genişlemesine paralel olarak değişik uluslar İslâmiyeti benimsemişti. Farklı dil ve şiveleri kullanan toplumlarda Kuranı Kerimin değişik okuma şekilleri ortaya çıktı. Bu durumu önlemek amacıyla Hz. Osman döneminde bir heyet kurularak Kur'an çoğaltılmıştır (651).

  İç Karışıklıkların Başlaması


  -Önemli görevlere Emevi ailesinden kişilerin getirilmesi

  -Yahudi asıllı Abdullah b. Sebe'nin ve İslâmiyet'i kabul etmiş gibi görünüp gerçekte benimsemeyen (münafık) kişilerin çalışmaları

  -Ganimet gelirlerinin azalması ve orduda memnuniyetsizlikler isyanları başlatmıştır.

  Hz. Osman döneminde yaşanan bu olaylar sonucunda;

  -İslâm dünyasında ilk defa anarşi faaliyetleri başlamıştır.

  -İslâm dünyasında başlayan görüş ayrılıkları; karışıklıklara ve fetihlerin durmasına neden olmuştur.


  (644 - 656)

  -Hz. Ömer'in ölümü üzerine 644 tarihinde, Emevi soyundan Hz. Osman halife seçildi.

  -Abdullah Bin Sa'd komutasında İslam ordusu Tunus bölgesini aldı.

  -Suriye valisi Muaviye, 649 yılında Kıbrıs, Rodos ve Girit'i fethetti.

  -Azerbaycan'ın fethi tamamlandı.

  -Trablusgarp, Tunus, Horasan ve Harezm ele geçirildi.

  -Kur'an-ı Kerim çoğaltıldı.

  UYARI : Bu, Kur'an-ın değişmeden günümüze kadar gelmesini sağladı.

  -Hz. Osman Emevi kökenli olduğu için kendi sülalesinden olan kişileri devlet içinde önemli mevkilere getirdi.

  UYARI : Bu durum İslam dünyasında ileride ortaya çıkacak ayrılıklar için zemin oluşturmuştur.

  -Hz. Osman, 656 yılında bir ayaklanma sırasında öldürüldü.

+ Yorum Gönder