+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Hz. Ali Dönemi Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hz. Ali Dönemi Hakkında Bilgi
  Hz. Ali Dönemi hakkında bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Hz. Ali Dönemi

  Hz. Ali'nin halife seçilmesinden kısa bir süre sonra, Hz. Osman'ın katillerinin bulunmasında yavaş davranıldığını söyleyen Hz. Muaviye ve Hz. Aişe, Hz. Ali'nin halifeliğini tanımadılar. Bu nedenle Hz. Aişe'nin önderliğindeki Mekke grubu ile Hz. Ali grubu arasında Cemel Savaşı yapılmıştır (656).

  -Müslümanlar arasında yapılan bu ilk savaşı Hz. Ali kazanmış ve İslâm dünyasında herhangi bir ayrılık olmamıştır.

  Hz. Muaviye'nin başını çektiği Şam grubu ile Hz. Ali grubu arasında Sıffin Savaşı yapılmıştır (657).

  Hakem Olayı'ndan sonra Müslümanlar, siyasal gruba ayrılmıştır.

  Hariciler; 661'de sadece Hz. Ali'yi şehit etmişlerdir.

  Dört Halife dönemi bitmiş, Emeviler dönemi başlamıştır.


  (656 - 661)

  -Hz. Osman'ın ölümü üzerine Hz. Muhammed (sav)'in damadı ve amcası Ebu Talib'in oğlu olan Hz. Ali halife seçildi.

  -Hz. Ali'nin halifeliği Emeviler sülalesinin hoşuna gitmedi.

  -656 yılında iki taraf Kufe şehri yakınlarında bir araya geldi.
  -Yapılan savaşta Hz. Ali galip geldi.

  UYArı: Bu olaydan sonra Hz. Ali güvenlik gerekçesiyle devletin merkezini Kufe'ye taşıdı. Böylece, İslam Devleti'nin merkezi ilk defa değişti.

  -Hz. Ali, 657 yılında Muaviye'nin üzerine yürüdü.

  -Sıffin Savaşı'nda Muaviye'nin hile yapması üzerine sonuç alınamadı ve hakeme başvuruldu.

  UYARI : Bu savaş Müslümanlar arasında yapılan ilk savaştır.


  (656 - 661)

  -Halifeliğini tanımayan peygamberin eşi Ayşe ile yapılan savaşı kazandı Bu olaya Deve olayı veya Cemel Vakası denir.

  -Halifeliğini tanımayan Muaviye ile yapılan Sıffin Savaşı sonuçsuz kaldı.

  -Halifeyi belirlemek için başvurulan Hakem Olayı sonucunda islam dünyasında ilk ayrılıklar ortaya çıktı.

  Buna göre;

  a- Ali taraftarları Şiiler

  b- Muaviye taraftarları Emeviler

  c- ikisine de karşı çıkan Hariciler olmak üzere İslam dünyası üçe ayrıldı.

+ Yorum Gönder