+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Hudeybiye Barışı Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Hudeybiye Barışı Hakkında Bilgi
  Hudeybiye Barışı hakkında bilgi kısaca 2. Diyar
  Yeni Üye

  Hudeybiye Barışı

  Müslümanların çoğu (Muhacirler) beşaltı yıldan beri doğdukları şehirden (Mekke) uzak olmanın hasreti ile yanıp tutuşuyorlardı. Hz. Muhammed Hendek Savaşı’ndan bir yıl sonra Kabe’yi tavafa karar verdi. Bu habere Müslüman muhacirler epey sevindi. Peygamberimiz bin beş yüz kişilik bir kafileyle Mekke’ye doğru yola çıktı (Mart 628). Müslümanların Mekke’ye yaklaşması müşrikleri telaşlandırdı.
  Onlar Müslümanları Mekke’ye sokmamak için HalidBin Velid ve ikrime Bin Ebu Cehil’i giriş yollarını tıkamakla görevlendirdiler. Hz. Muhammed Hudeybiye’ye geldiğinde su kuyularının Halid Bin Velid tarafından tutulduğunu gördü. Kureyşlilere haber göndererek, savaş maksadıyla değil, umre (küçük hac) yapmak niyetiyle geldiklerini bildirdi. Kureyşliler onun bu talebini kabul etmediler.
  Bu arada islam kafilesine yaklaşarak ok ve sapanla zarar vermek isteyen Kureyşlilerin bir kısmı esir edildiyse de Hz. Peygamber maksadının savaş olmadığını ispat için çoğunu serbest bıraktı. Mekkeliler Hz. Muhammed’ in savaş için değil gerçekten de umre için geldiğini anladılar ve inandılar. Elçilerin karşılıklı gidip gelmelerinden sonra, nihayet prensiplerde anlaşmaya varıldı. Hz. Muhammed Müslümanların itirazına rağmen, Kureyş elçilerinin isteklerini kabul ederek Mekkelilerle on yıllık bir anlaşma yaptı.

  Buna göre;
  1-Taraflar, birbirlerine zarar vermemek için 10 yıl süreyle savaşmayacaklardı.
  2-Barış hükümlerini bozmaktan kaçınmak için düşmanlıklar örtülü kalacaktı.
  3-İki taraf arasında, hırsızlık ve ihanet olmayacaktı.
  4-Tarafların, yolcu ve misafirlerinin, can ve mal emniyetine, karşılıklı uyulacaktı.
  5-Diğer kabileler, iki taraftan biri ile anlaşmakta serbest olacaktı.
  6-Müslümanlar, o yıl kurbanlarını bulunduktan yerde kesip dönecekler, gelecek yıl yanlannda kınında bir kılıçla, Mekke’ye gelebileceklerdi. Bu ziyaret üç gün sürecek, bu süre içinde de Kureyşliler, şehrin dışına çıkacaklardı.
  7-Müslümanlar, kendilerine tabi olan hiçbir Mekkeli mümini yanlannda götüremeyecekler, Mekke’de kalmak isteyen hiçbir mümine de engel olmayacaklardı.
  8-Kureyşlilerden; velisinden izin almadan Müslümanlara iltica edenler iade edilecek, diğer kabileler bu maddeden muaf tutulacak, Müslümanlardan Kureyşlilere iltica edenler geri verilmeyecekti. Bu anlaşmanın katipliğini Hz. Ali, şahitliğini de Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve bazı büyük sahabiler, Kureyş müşriklerinden de Mikraz ve Huveytıp yaptılar.

+ Yorum Gönder