+ Yorum Gönder
Türk Tarihi ve Türklerde yaşam Forumunda Uygurlar hakkında bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Kadir
  Devamlı Üye

  Uygurlar hakkında bilgi
  UYGURLAR (744 - 840)

  Yerleşik hayata geçen ilk Türk topluluğudur.

  Manihaizm ve Budizm inançlarının etkisiyle Uygur- j lar savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir. Manihaiz- i min et yemeyi yasaklaması Uygurların tarımla uğraşanlarına ve yerleşik yaşama geçmelerime ortam i hazırlamıştır. İbadethanelerin inşa edilmesiyle del mimari gelişmiştir.

  Fresk (duvar resmi) görülür.
  Minyatür sanatını geliştirmişlerdir.
  Orta oyunu sahnelemişlerdir.

  Kâğıt ve matbaayı (hareketli harf sistemi) kullanan ilk Türk devletidir.
  Kendilerine ait Uygur alfabesini oluşturmuşlardır.
  Dinî terimlerin Türkçe karşılıklarını kullanmaları ulusçu özelliğe sahip olduklarının kanıtıdır.
  Göç ve Türeyiş destanları önemli sözlü edebiyat eserleridir.
  Karabalgasun ve Sine-Uşi yazıtları önemli yazılı kaynaklardır. 2. Ömer
  Devamlı Üye

  Uygurlar türkler arsında göçebe yaşamaktan vaz geçip yerleşime gecen ilk uygarlıktır. kağıt ve matbaayı icat eden uygarlıktır
+ Yorum Gönder