+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Ülkeler Coğrafyası Forumunda Kıta oluşumu epirojenez tanımı Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Kıta oluşumu epirojenez tanımı
  Kıta Oluşumu Epirojenez Tanımı


  Geniş yerkabuğu parçalarının yükselmesi ya da çökmesi şeklindeki yer hareketine epirojenez denir.

  Bu hareketler sonucunda kara ve deniz dağılışında büyük ölçüde değişebilir.Alçak alanları deniz basar.

  Deniz ilerlemesi: Transgresyon veya deniz dipleri yükselerek kara haline geçer.


  Şekil: Deniz ilerlemesi, Transgresyon

  Deniz gerilemesi: Regrasyon

  k-ta-olu-umu-epirojenez-tan-m-1.png
  Şekil: Deniz gerilemesi, Regrasyon

  Epirojenez de tabakaların durumu bozulmaz. Uzak sahalarda yükselmeler, alçalmalar olur. Epirojenez yerkabuğunun yaylanması olarak ta adlandırılır. Epirojenik hareketler yerkabuğunun izostatik dengesinin bozulması ile meydana gelir.

  İzostatik denge: Katı haldeki yer kabuğunun sıvı haldeki Manto üzerinde batmadan kalabilmesine denir.

  İzostatik Dengeyi Bozan Faktörler:

  1. Karalarda aşınmanın, denizlerde birikmenin fazla olması,
  2. İklim değişmeleri,
  3. Dağ oluşumu hareketleri
  4. Volkanizma ve Yan basınçlar

  Epirojenez yer yüzünü en uzun sürede şekillendiren iç kuvvettir.

  Epirojenez sonucunda; Epirojenez yeryüzünü en uzun zaman içinde şekillendiren kuvvettir.
  Ülkemizde Karadeniz ve Akdeniz Havzalarının çökmesi, Toroslar,K.Anadolu ve Batı Anadolu dağlarının yükselmesi, Ergene ve Adana havzalarının(Çukurova) tortulanma alanı haline gelerek çökmesi epirojenez sonucudur.

  Türkiye 3.zaman sonu 4. zaman başında epirojenik olarak toptan yükselmiştir.

  Dünya üzerinde ise İskandinavya yarımadası yükselirken , Almanya ve Hollanda çökmektedir. Deniz ilerlemesinin görüldüğü yerde akarsuyun ağız kısmı deniz suları altında kalır. Akarsuyun enerji potansiyeli azalır ve biriktirme yapar. Deniz gerilesi var ise akarsuyun yatak eğimi artar ve aşındırma gücü artar.Eğer bir yerde akarsu vadisi deniz içinde de devam ediyorsa; deniz ilerlemesinden bahsedilebilir. Kıyı şekilleri yüksekte veya kara içlerinde kalmış ise deniz gerilemesi olmuştur
 2. CAVİDAN
  Devamlı Üye

  İklim değişmeleri İzostatik dengeyi bozan en önemli etkendir. Orojenik hareketler aynı orojenik hareketlerde olduğu gibi günümüzde halen devam edebilen kuvvetlerdir.
+ Yorum Gönder


deniz gerilemesi,  epirojenez