+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Ülkeler Coğrafyası Forumunda Dünya ülkeleri Ve Cografi özellikleri Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Dr Zeynep
  Bayan Üye

  Dünya ülkeleri Ve Cografi özellikleri

  Dünya Ülkeleri ve Coğrafi Özellikleri
  Hakkında Bilgi  KOMŞULARIMIZ


  AZERBAYCAN
  • Ülkemize direk sınırı yoktur.Nahcivan Özerk Bölgesi ile Türkiye’ye komşudur.
  • Kaynagını türkiyeden alan Aras ve Kura nehirleri Azerbaycan’dan geçerek hazar denizine dökülür.
  • Karasal ve subtropikal iklim görülür.
  • Petrol ve dogalgaz bakımından zengindir.
  • Havyar üretiminde dünyanın önde gelen ülkesidir.
  • 1991 yılından sonra Türkiye ile ilişkileri gelişmiştir.

  GÜRCİSTAN
  • Türkiye’nin kuzey dogusunda yer alır.
  • En önemli dağları büyük ve küçük Kafkas dağlarıdır.
  • Kura ve Rioni en önemli nehirleridir.
  • Ilıman iklim özellikleri görülür.
  • Yer altı kaynakları bakımından fakirdir.
  • Tarıma dayalı sanayi gelişmiştir.
  • Nüfus ülkenin orta kesimlerinde toplanmıştır.
  • Sarp sınır kapısı ile Türkiye’ye bağlıdır.

  ERMENİSTAN
  • Kafkas ülkeleri içinde yüzölçümü en küçük olandır.
  • Genel olarak dağlık ve platoluk bir ülkedir.
  • Küçük Kafkas dağları,Aras nehri,Razdan ırmağı ve Gökçe gölü en önemli yerşekilleridir.
  • Genelde karasal iklim şartları görülür.
  • En önenli ekonomik faliyet tarım ve hayvancılıktır.
  • Yer altı kaynakları bakımından fakirdir.
  • Ticaretini genelde Rusya ile yapar.

  İRAN
  • Etrafı dağlarla çevrili ,orta kesimi platoluktur.
  • Elburz, Zagros ,Kopet ve Kuhistan en önemli dağlarıdır.
  • Kuzeyinde Deşti kebir ,güneyinde deşti lut çölü yer alır.
  • En büyük gölü kuzeyindeki Urmiye gölüdür.
  • Ülkede çöl,karasal ve ılıman iklim özellikleri görülür.
  • Tarım ve hayvancılık gelişmiştir.Karakul koyunları ve İran halıları dünyaca ünlüdür.
  • Petrol ve doğal gaz bakımandan zengindir.Ekonomisi petrole dayanır.
  • Gürbulak ve Esendere sınır kapıları ile Türkiye’ye bağlıdır.

  KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYET
  • En önemli yüzey şekillerini kuzeyindeki Beş parmak dağları ile güneyindeki İçova oluşturur.
  • Ülkede Akdeniz iklim özellikleri görülür.
  • Nüfus ülkenin güneyinde toplanmıştır.
  • Ekonomisi tarım ve turizme dayanır.
  • Bakır dışında önemli bir yer altı kaynağı yoktur.
  • Enerji ,hammadde ve sermaye yetersizliğinden sanayi gelişmemiştir.

  IRAK
  • Ülkenin kuzeyi dağlık olup orta ve güney kesimleri ovalıktır.
  • Orta kesiminde Fırat ve Dicle nehirlerinin suladığı Mezopotamya ovası yer alır.
  • Ülkenin kuzeyinde karasal iklim,güneyinde sıcak ve kuru bir iklim görülür.
  • Hurma üretiminde dünyada birincidir.
  • En önemli yer altı kaynağı petroldür.
  • Nüfusun %25’i başkent Bağdat’ta yaşar.
  • Habur gümrük kapısından Türkiye ile ticaret yapar

  SURİYE
  • Genel olarak yüzey şekilleri sade ve düzdür.
  • Ensariye dağları, Fırat ve Asi nehirleri en önemli yerşekilleridir.
  • Ülkenin batısında Akdeniz , iç kesimlerde ise karasal iklim görülür.
  • En önemli ekonomik faliyet tarımdır.Topraklarının ¾ ‘ünü tarımda kullanır.
  • En önemli yer altı kaynağı petrol ve fosfattır.
  • Nüfus artış hızı yüksektir.
  • Cilvegözü sınır kapısı ile Türkiye’ yle ticaret yapar.

  BULGARİSTAN
  • Balkan dağları, Rodop dağları en önemli yerşekilleridir.
  • Tuna ve Meriç en önemli akarsularıdır.
  • Ülkede genel olarak karasal iklim özellikleri görülür.
  • Tarım ve hayvancılık gelişmiştir.
  • En önemli yer altı kaynagı linyittir.
  • Nüfusun %8,5 ini Türkler oluşturur.
  • Kapıkule,Pazarkule,Karaağaç sınır kapılarından Türkiye ile ticaret yapar.

  YUNANİSTAN
  • Balkan yarımadası, Mora yarımadası ve pek çok adadan oluşur.
  • Dağlık bir ülke olan Yunanistan’da Pindus dağları veRodop dağları uzanır.
  • Meriç , Vardar, Nestos ırmakları ülke topraklarından denize dökülür.
  • Ülkede Akdeniz iklimi hakimdir.Orman açısından fakirdir.
  • Nüfus artış hızı çok düşüktür ve nüfus dağılımı düzenli değildir.
  • Zeytinyağı üretiminde dünyada önemli ülkelerden biridir.
  • Balıkçılık ve sünger avcılığı önemlidir.
  • Turizm gelirleri yüksektir.Dünyanın üçüncü büyük deniz ticaret filosuna sahiptir.
  • Dış ticaret sürekli açık vermesine rağmen bu açığı turizm gelirleri, deniz taşımacılığı ve AB’den aldığı yardımlarla kapatır.  ORTADOGU

  AFGANİSTAN
  • Çok dağlık bir ülkedir.Hindikuş dağları ülkeyi iki kısma böler.
  • En büyük akarsuyu Seyhun ve Ceyhun ‘dur. Ülke ekonomisi tarıma dayanır.
  • Genel olarak karasal iklim görülür.Bitki örtüsü bozkırdır.
  • Küçükbaş hayvancılık gelişmiştir.Dünyaca meşhur karakul koyunları bu ülkede yetişir.
  • Yer altı kaynakları açısından zengindir ,ancak teknik yetersizlik ve sermaye yetersizliği nedeniyleYeterince işlenmez

  LÜBNAN
  • Lübnan dağları ,Asi ve Litani nehirleri ile Bekaa vadisi en önemli yerşekilleridir.
  • Akdeniz kıyılarında akdeniz , iç kesimlerde step iklimi görülür.
  • Şehirleşme oranı yüksektir.Nüfusun büyük bir kısmı başkent Beyrut’ta yaşar.
  • Ekonomisi tarıma dayanır.
  • Yer altı kaynakları bakımından fakir olup sanayisi gelişmemiştir.

  ÜRDÜN
  • Ülkenin büyük bir bölümü platoluktur.Güneyinde ve dogusunda çöl alanları bulunur.
  • Ajlun ve Ram dağları ,Gor çukurluğu ,Şeria ve Zerka ırmakları ile Lut gölü en önemli
  yüzey şekilleridir.
  • Ülkenin batısında Akdeniz iklimi ,diğer kesimlerde ise kurak iklim şartları görülür.
  • Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.Sanayisi gelişmemiştir.
  • En önemli yer altı kaynağı fosfat’tır.

  İSRAİL
  • Ortadoğunun en zengin ülkelerindendir.
  • Ülkenin batısı ovalık ,orta kesimi tepelik olup güneyinde Necef çölü yeralır.
  • Lut ve Taberiye gölleri en önemli gölleridir.
  • Genel olarak ülkede Akdeniz iklimi görülür.
  • İntansif tarım ve hayvancılık, bunun yanında sanayide gelişmiştir.
  • İhracatının % 85 ini sanayi ürünleri oluşturur.
  • Yer altı kaynakları bakımından fakirdir.
  • Nüfusun büyük bir kısmı kentlerde yaşar.

  SUUDİ ARABİSTAN
  • Arap yarım adasının en büyük ülkesidir.
  • Ülkenin doğusu dağlık orta kesimi platoluk batısı ise alçak ovalıktır.
  • Kuzeyinde Nüfud güneyinde Rubülhali çölü yer alır.
  • Ülkede düzenli akarsu yoktur. En önemli tarım ürünü hurmadır.
  • Ülkenin büyük bölümünde çöl iklimi görülür.
  • Ekonomisi petrol ve doğalgaza bağlıdır.İhracatının %98 ini bu ürünler oluşturur.
  • Dünya petrol rezervinin % 25 ine sahiptir.
  • Nüfus ülkenin batısında Hicaz ve doğusunda Basra körfezi kıyılarında toplanmıştır.
  • Önemli gelir kaynaklarından biride turizmdir.


  KUVEYT
  • Küçük bir ülkedir.Ülkenin büyük bölümü ovalıktır.Doğudan batıya doğru yükselti artar.
  • Ülkede çöl iklimi görülür.
  • Nüfus Basra körfezi kıyılarında toplanmıştır.
  • Nüfusun yarıdan fazlasını yabancılar oluşturur.
  • Doğalgaz ve petrol bakımından zengindir.Dünya petrolünün % 10 una sahiptir.
  • Eğitim, sağlık, telefon hizmetleri ücretsizdir.

  BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
  • Yedi ayrı emirlikten oluşmuştur.
  • Genelde düz bir ülke olup çöllerle kaplıdır.
  • Tarım çok sınırlı olup hayvancılık gelişmemiştir.
  • En önemli zenginliği petroldür.Bu sayede dünyanın en zengin ülkelerindendir.
  • Ülke hızla sanayileşme ve modernleşmektedir.
  • Nüfusun % 80 i kentlerde yaşar.Yabancı nüfus oranı yüksektir.
  • Son yıllarda turizmi gelişmiştir.

  MISIR
  • Yüzey şekilleri sade ve düzdür.Bu yüzden çöl iklimi Akdeniz kıyılarına kadar etkilidir.
  • Ülkenin büyük bir bölümü çöllerle kaplıdır.
  • Ülkenin tek akarsuyu olan Nil nehri ülkeyi iki bölgeye ayırır.
  • Nüfusunun tamamına yakını Nil vadisi boyunca toplanmıştır.
  • Tarım Nil kıyılarında yapılır.Verim yüksektir.Özellikle pamukta verim çok yüksektir.
  • Mısır’da kümes hayvancılığı, besicilik ve balıkçılıkta yapılır.
  • En önemli yer altı kaynağı petrol ,doğal gaz ve fosfattır.
  • Turizm geliri yüksek olan ülke Süveyş kanalındanda önemli bir gelir sağlar.

  LİBYA
  • Kuzey Afrika’da yer alan ülke hemen hemen düzdür.
  • Kıyı bölgesinde Akdeniz, iç kesimlerde çöl iklimi görülür.
  • Nüfusun tamamına yakını Akdeniz kıyılarında toplanmıştır.
  • Tarımsal üretim yetersiz olup ülkenin kuzeyinde yapılır.
  • Ekonomisi petrol ürünlerine dayanan ülkenin en önemli madeni petrol,fosfat ve doğalgazdır.
  • Türkiye Libya ilişkilerinde siyasal alanda istikrarsızlık görülür.  AVRUPA

  MAKEDONYA
  • Balkan yarımadasında yer alan ülke genelde dağlıktır.
  • İç kesimlerde Vardar ırmağının suladığı verimli tarım alanları yer alır.
  • Ülke genelinde karasal iklim görülür.
  • Nüfus daha çok Vardar ovasında yoğunlaşmıştır.
  • Ekonomisi tarıma dayanır.Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkta gelişmiştir.
  • Sanayi tesisleri başkent Üsküp’te yoğunlaşmıştır.
  • İtalya ,Almanya en çok ticaret yaptığı ülkelerdir.

  YUGOSLAVYA(Sırbistan-karadağ)
  • Ülke toprakları genelde dağlıktır.Rodop ve Dinar en önemli dağlarıdır.
  • Tuna, Tise ve Sava en önemli akarsularıdır.
  • Adriyatik kıyılarında Akdeniz, iç kesimlerde karasal iklim görülür.
  • Ülke ekonomisi tarıma dayanır.Balıkçılık ve küçükbaş hayvancılıkta gelişmiştir.
  • Sanayisi gelişmekte olan ülkede kara ve demiryolu ulaşımı gelişmiştir.
  • Ülke B.M. tarafından ekonomik ambargo altındadır 2. BANGÜ
  Bayan Üye

  dünya ülkeleri coğrafi açıdan çok değişkenlik göstermektedir kiminde çölleşme kiminde ormalık alan kimisi kurak alandan ibarettir o anlamda ülkemiz pek çok bitkisel çeşitlilik açısından öenmli bir alandadadır
+ Yorum Gönder


ülkeler ve coğrafi özellikleri