+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Ülkeler Coğrafyası Forumunda Asya Kıtası Volkanik Dağlar Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Asya Kıtası Volkanik Dağlar
  asya kıtası volkanik dağları hangileridir 2. Muhammed
  Özel Üye

  Asya Kıtasındaki Volkanik Dağlar Hakkında Bilgi  Yer bilimcilere göre Asya, son biçimini, güney ve kuzeyde ortaya çıkan ilk kara parçaları olan Gondwana ile Laurasya kıtalarının çarpışmaları sonucu almıştır. Eski bir deniz olan Tetis Denizi’nin, üçüncü zamanda bu çarpışma sonucu dibi yükselerek kara parçalarını birbirinden ayırmış, kıtayı kuzey ve güney bölümlerine ayıran dağ sıraları ve yaylalar, bu hareketlenme sonucunda yaklaşık 60 milyon yıl önce oluşmuşlardır. Ayrıca, Batı ve Güneybatı Asya’daki ada yaylalarıyla; Sibirya’nın kuzeybatısındaki dağ sıraları da kıtaların yer değiştirmesinden sonra ortaya çıkmıştır.
  Genelde Asya’nın dağlık bölgeleri genç, yüksek ve kararsızdır. Ancak, özellikle Arabistan, Hindistan, Sibirya ve Çin’in bazı bölgelerinde yer alan prekambriyum döneminde oluşmuş kalkanlar, bu genellemenin dışında kalır. Günümüzde aralarında büyük açıklık bulunan ve kalkanların önceleri birleşik oldukları ve sonradan ayrıldıkları sanılmaktadır. Kalkanlar arasındaki topraklar; basınç altında kalarak kimi zaman çevredeki denizlerin yol açtığı sel baskınlarına uğramış ya da eğrilmiş ve bükülmüşlerdir. Bu alanlarda biçim değişimi günümüzde de sürmektedir. Kıtadaki en genç oluşumlar, Himalayalar ile Tibet’in kapladığı alanlarda uzanan yüksek dağlarla yaylalardır. Bu oluşumlar, Tetis Denizi’nin dibinden yükselmişlerdir. Tektonik hareketler de küçük dağ kümeleri (kuzeydoğudaki gibi) ve dev lav yığınları (Hindistan’da Dekkan Yaylası’nın volkanik katmanları gibi) oluşturmuştur. Günümüzde kıtanın bazı bölümlerinde (Malaya Takımadaları’nda ve Batı Asya, Japonya, Filipinler’deki ada yaylalarında) dağ oluşumu hâlâ sürmektedir. Bu alanlarda sürekli olarak karşılaşılan yersarsıntılarıyla volkanik hareketler, söz konusu gelişmeyi kanıtlamaktadır. Yerkabuğunun bazı bölgelerde kararsız bir yapı göstermesi, Güney ve Güneybatı Asya’da sık sık şiddetli yersarsıntılarına yol açmaktadır. Hindistan Yarımadası’nın kuzeybatısında Pamir Yaylası’nda odaklaşan ve doğudan batıya uzanan karmaşık bir dağ sistemi, kıtanın başlıca engebeli bölgesini oluşturur. Birbirine karşıt yaylalar biçiminde Avrasya’yı aşarak doğu yönünde Atlas Okyanusu’ndan Büyük Okyanus’ a doğru yayılan dağlar, özellikle batıda düğümlü bir biçim alır. Eski ve yeni dağ kıvrımlarıyla prekambriyum döneminden kalma alanlar kıtanın jeoloji açısından en önemli özelliklerini gösteren bölgelerdir. Kuzeyde, bu yüksek alanların kenarlarında dünyanın en geniş düzlükleri yer alır. Bu düzlüklerin Moğolistan ve Tibet gibi bazı kesimleri, Pamir’den yayılan dev dağ kollarıyla kuşatılır. Güneybatı, güney, güneydoğu ve doğuda kalan bölgelerse, takımadaların özelliğini gösterir ya da iç kesimlerin niteliğini yansıtır. Kıtadaki ova ve yaylaların bir bölümü, tortul kütlelerle kaplıdır.

+ Yorum Gönder