+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Ülkeler Coğrafyası Forumunda Afrika ülkeleri Benin Hakkında Bilgi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Afrika ülkeleri Benin Hakkında Bilgi
  afrika ülkeleri benin hakkında bilgi kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Afrika Benin Ülkesi Hakkında Bilgi

  Konum: Batı Afrika'da, Kuzey Atlas Okyanusunun kıyısında, batıdan Togo, kuzeybatıdan Burkina Faso, kuzeydoğudan Nijer, doğudan da Nijerya ile çevrilidir.
  Coğrafi konumu: 9 30 Kuzey enlemi, 2 15 Doğu boylamı
  Harita konumu: Afrika
  Yüzölçümü: toplam: 112,620 km²
  kara: 110,620 km²
  su: 2,000 km²
  Sınırları: toplam: 1,989 km
  Sınır komşuları: Burkina Faso 306 km, Nijer 266 km, Nijerya 773 km, Togo 644 km
  Sahil şeridi: 121 km
  İklim: Kıyı bölgesinde Ekvator iklimi egemendir. Güneyde biri Mart ayından Hazirana, öteki Eylülden Kasıma değin süren iki yağmur mevsimi yaşanır. Bunlar arasında da iki kurak mevsim görülür. Kuzeyde yağmur mevsimi mayıstan Eylüle değin devam eder, öteki aylar kurak geçer.
  Arazi yapısı: Benin beş doğal bölgeye ayrılır: Kıyı bölgesi, kil bölgesi, Benin platoları, Atakora Dağları ve Nijer Düzlükleri.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Atlas Okyanusu 0 m
  en yüksek noktası: Sokbaro Dağı 658 m
  Doğal kaynakları: Kıyıdan uzakta az miktarda petrol birikintisi, kireç taşı, mermer, kereste
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %13
  sürekli ekinler: %4
  otlaklar: %4
  ormanlık arazi: %31
  diğer: %48 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 100 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Kuzeyde kışları kuru, sıcak ve tozlu harmattan rüzgarları etkilidirler.

  Nüfus: 6,590,782 (Temmuz 2001 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %47.32 (erkek 1,574,124; kadın 1,544,741)
  15-64 yaş: %50.38 (erkek 1,607,900; kadın 1,712,360)
  65 yaş ve üzeri: %2.3 (erkek 64,756; kadın 86,901) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.97 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.03 erkek/kadın
  15 yaş altı: 1.02 erkek/kadın
  15-64 yaş: 0.94 erkek/kadın
  65 yaş ve üzeri: 0.75 erkek/kadın
  toplam nüfus: 0.97 erkek/kadın (2001 verileri)
  Bebek ölüm oranı: 89.68 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 49.94 yıl
  erkek: 49.02 yıl
  kadın: 50.88 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 6.23 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %2.45 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyan insan sayısı: 70,000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 5,600 (1999 verileri)
  Ulus: Beninli
  Nüfusun etnik dağılımı: Afrikalı %99 (42 etnik grup, Fon, Adja, Yoruba, Bariba başlıcaları), Avrupalı 5,500
  Dinler: Yerel inançlar %50, Hıristiyan %30, Müslüman %20
  Dil: Fransızca (resmi), Fon ve Yoruba, diğer diller
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %37.5
  erkeklerin: %52.2
  kadınların: %23.6 (2000)

  Ülke adı: Resmi tam adı: Benin Cumhuriyeti
  kısa şekli : Benin
  Yerel tam adı: Republique du Benin
  yerel kısa şekli: Benin
  eski adı: Dahomey
  Yönetim biçimi: Çok partili demokratik cumhuriyet
  Başkent: Porto Novo resmi olarak başkenttir; Cotonou devletin bulunduğu ildir.
  İdari bölmeler: 6 eyalete ayrılmıştır; Atakora, Atlantique, Borgou, Mono, Oueme, Zou
  Bağımsızlık günü: 1 Ağustos 1960 (Fransa'dan ayrılmıştır)
  Milli bayram: Ulusal gün, 1 Ağustos (1960)
  Anayasa: Aralık 1990
  Hukuk sistemi: Fransız genel hukuku temel alınmıştır.
  Oy kullanma yaşı: 18 yaş ve üzeri; genel
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), ECOWAS (Batı Afrika Ekonomik Topluluğu), Entente, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), FZ, G-77, IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IDB (İslam Kalkınma Bankası), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MIPONUH, MONUC (BM Kongo Operasyonu), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OIC (İslam Konferansı Örgütü), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UPU (Dünya Posta Birliği), WADB (Batı Afrika Kalkınma Bankası), WAEMU (Batı Afrika Ekonomik ve Parasal Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)

  Ekonomiye genel bakış: Benin ekonomisi transit ticaret ve tarım üzerine kuruludur ve merkezi planlamayla yönlendirilir. Geleneksel balıkçılık, lagünlerin gitgide tuzlanması nedeniyle gerilemekte, ama açık deniz balıkçılığı gibi modern kesimlere yapılan yatırımlar artmaktadır. İmalat sanayisi küçük ölçeklidir. Büyük işletmeler devlet denetimindedir.Ülkenin en büyük sanayi işletmesi, Parakou dokuma kompleksidir. Gayri safi milli hasılanın %45`ini sağlayan hizmet sektöründe işgücünün üçte biri çalışır. Turizm sektörü de gelişme yoluna girmiştir. Birçok büyük otel inşa edilmekte ve bazıları da yenilenmektedir. Türkiye'de tüm sektörler itibariyle Benin'e 52 firma ihracat yapıyor.
  GSYİH: Satınalma gücü paritesi - 6.6 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %5 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %37.9
  endüstri: %13.5
  hizmet: %48.6 (1999)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %3 (2000 verileri)
  Bütçe: gelirler: 299 milyon $; giderler: 445 milyon$ (1995 verileri)
  Endüstri: tekstil, sigara; meşrubat, gıda; yapı malzemeleri, petrol
  Endüstrinin büyüme oranı: %6.9 (2000 verileri)
  Elektrik üretimi: 226 milyon kWh (1999)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: Fosil yakıtlar: %24.78
  hidro: %75.22
  nükleer: %0
  diğer: %0 (1999)
  Elektrik tüketimi: 510.2 milyon kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 300 milyon kWh (1999)
  Tarım ürünleri: mısır, fasulye, pirinç, pamuk, kümes hayvanları
  İhracat: 396 milyon $ (1999)
  İhracat ürünleri: Pamuk, ham petrol, palmiye ürünleri, kakao
  İhracat ortakları: Brezilya %14, Libya %5, Endonezya %4, İtalya %4 (1999)
  İthalat: 566 milyon $ (1999)
  İthalat ürünleri: Gıda, tütün, petrol ürünleri, sermaye ürünleri
  İthalat ortakları: Fransa %38, Çin %16, İngiltere %9, Cote d'Ivoire %5 (1999)
  Dış borç tutarı: 1.6 milyar $ (1998 verileri)
  Para birimi: Afrika frankı (XOF)
  Para birimi kodu: XOF
  Mali yıl: Takvim yılı

  Kullanılan telefon hatları: 36,000 (1997)
  Telefon kodu: 229
  Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 9, kısa dalga 4 (1998)
  Radyolar: 620,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 2 (1997)
  Televizyonlar: 60,000 (1997)
  Internet kısaltması: .bj
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
  Internet kullanıcıları: 10,000 (2000)

  Demiryolları: toplam: 578 km
  Karayolları: toplam: 6,787 km
  asfalt: 1,357 km
  asfalt olmayan: 5,430 km (1997 verileri)
  Limanları: Cotonou, Porto Novo
  Hava alanları: 5 (2000 verileri)

+ Yorum Gönder