+ Yorum Gönder
Coğrafya ve Ülkeler Coğrafyası Forumunda Avrupa ülkeleri özellikleri Nedir Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Ziyaretçi

  Avrupa ülkeleri özellikleri Nedir
  avrupa ülkeleri özellikleri nedir kısaca 2. Ebru
  Devamlı Üye

  Avrupa Ülkeleri'nin Özellikleri

  İTALYA- Roma

  • Apenin yarımadası olarakta bilinen İtalya: Sicilya,Sardinya ve 200 kadar adadan oluşur.
  • Kuzeyinde Alp dağları ile Po ovası güneyinde Apenin dağları uzanır.
  • Etna ve Vezüv Avrupa’nın en önemli volkanik dağlarıdır.
  • Ülkenin kuzeyinde karasal iklim, yarımada kesiminde Akdeniz iklimi görülür.
  • Ülkede tarım önemlidir.Avrupanın en çok pirinç üreten ülkesidir
  • Hayvancılık ve bağcılık gelişmiştir. Türkiyenin dış ticaretinde üçüncü sırada yer alır.
  • Yer altı kaynakları bakımından fakirdir.
  • Otomotiv,tekstil ve gıda sanayisi gelişmiştirDünyanın önde gelen sanayi ülkelerindendir.
  • Turizm önemli gelir kaynaklarındandır.Üzüm ve fındıkta 2.sırada


  İSPANYA- Madrid

  • İber yarım adasında yer alır.Akdeniz ve Atlas Okyanusu’na kıyısı vardır.
  • Ülkenin orta kesimi platoluk olup etrafı Pirene,İber ve Betik dağları ile çevrilidir.
  • Kuzeyinde okyanus, güneyinde ve doğusunda Akdeniz, iç kesimlerde karasal iklim görülür.
  • Tarımın ekonomiye katkısı büyüktür. Zeytin, narenciye ve üzümde Dünyanın önemli ülkesidir.
  • Yeraltı kaynakları bakımından zengindir.
  -Turizm önemli bir gelir kaynağıdır özellikle deniz turizmi ve boğa güreşleri ülkeye önemli gelir sağlar.
  • Ekonomisinin temelini turizm gelirleri oluşturur.Bu alanda Dünyanın önde gelen ülkelerindendir.
  • Sanayisi gelişmektedir.Otomotiv,demir-çelik,gıda ve tekstil sanayisi gelişmiştir.
  • Ülkede nüfus daha çok kıyılarda toplanmıştır.

  PORTEKİZ- Lizbon

  • İber yarımadasında yer alır.
  • Ülke ovalık ve platoluk alanlarla kaplıdır.Tajo ve Sado önemli akarsularıdır.
  • Ülkenin kuzeyinde ılıman okyanus,güneyinde Akdeniz,iç kesimlerinde karasal iklim görülür.
  • Sanayisi yeterince gelişmemiştir.Tarım ve hayvancılık en önemli ekonomik faliyettir.
  • Turizmin ülke ekonomisine katkısı büyüktür.
  • Nüfus daha çok kıyılarda ve ovalık alanlarda toplanmıştır.
  • Yer altı kaynakları bakımından fakirdir

  ALMANYA- Berlin

  • Ülkenin kuzeyi ovalık, orta kesimi dağlık, güneyi ise platoluktur.
  • Elbe,Tuna,Weser ve Ren en büyük akarsularıdır.
  • Ülkenin kuzeyinde ılıman okyanus güneyinde karasal iklim gürülür
  • Sanayisi çok gelişmiştir.A.B.D ‘den sonra dış ticarette dünyada ikincidir
  • Dünyanın en büyük otomobil üreticilerindendir.
  • Tarım , hayvancılık ve ormancılık çok gelişmiştir.
  • Taşkömürü ve linyit en önemli yer altı kaynaklarıdır.
  • Avrupanın en kalabalık ülkesidir.Türk nüfusun en fazla olduğu ülkedir.
  • Türkiye’nin en çok dış ticarette 1.sırada

  İSVİÇRE- Bern

  • Yerşekilleri dağlıktır. Alpler ve Jura dağları ülkedeki önemli dağlardır.
  • Göl bakımından zengindir. Leman,Zürih ve Konstanz en büyük gölleridir.
  • Ren ve Rhone en önemli akarsularıdır
  • Genelde karasal iklim görülür.Kışlar uzun ve sert geçer.
  • Orman örtüsü zengindir. Kış turizmi gelişmiştir
  • Nüfus yoğunluğu yüksektir ancak nüfus artış hızı düşüktür.
  • Tarım alanları çok azdır.Geniş meralar büyükbaş hayvancılığın gelişmesini sağlamıştır.
  • Sanayisi gelişmiştir.Turizm,bankacılık ve ulaşımın ekonomiye katkısı büyüktür.
  • İsviçre saatleri ve çikolataları dünyaca meşhurdur.
  • Mali ve siyasi istikrar nedeniyle Dünya para piyasasının merkezi olmuştur.
  • Ulaşım ağı gelişmiştir.Denizlere kıyısı olmadığı halde deniz ticareti gelişmiştir

  MACARİSTAN- Budadapeşte

  • Topraklarının büyük kısmı ovalıktır.
  • Balaton gölü ,Tuna veTisa nehirleri önemli su kaynaklarıdır.
  • Karasal iklim görülür.
  • Yerşekilleri sade olduğu için tarım alanları fazladır.Hayvancılık gelişmiştir.
  • Sanayisi gelişmiştir.Yeraltı kaynakları yetersizdir.
  • Nüfus artış hızı düşüktür.
  • Turizm gelişmiştir.
  • Ulaşım gelişmiştir.Balkanları batı avrupaya bağlayan yollar bu ülkeden geçer.
  • Son yıllarda Türkiye ile ilişkileri gelişmiştir.

  AVUSTURYA- Viyana

  • Ülkenin büyük bölümü Alp dağları ile kaplıdır .
  • Kuzeyi ovalık ve platoluktur.Bohemya platoları ve Tuna ovası önemli düzlükleridir.
  • Tuna ,Drava ve Mur önemli akarsularıdır.Ülkede buzul gölleride fazlaır..
  • Ülkede karasal iklim görülür.Orman bakımından çok zengindir.
  • Nüfus yoğunluğu fazladır ancak nüfus artış hızı düşüktür.
  • Tarım ve hayvancılık gelişmiştir.İntansif tarım uygulanır.
  • Sanayisi gelişmiştir.Yeraltı kaynakları bakımından fakirdir.
  • Turizm özellikle kış turizmi gelişmiştir.

  ÇEK CUMHURİYETİ- Prag

  • Ülkenin batısında Bohemya platoları doğusunda Moravya ovaları yer alır.
  • Elbe,Vitava ve Morava önemli akarsularıdır.
  • Karasal iklim görülür. Orman bakımından zengindir.
  • Yer altı kaynakları azdır ancak sanayisi gelişmiştir.
  • Tarım ,hayvancılık ve ormancılıkta ekonomiye önemli katkı sağlar.
  • 1992 da Slovakya’dan ayrılmıştır.Eski adı Çekoslavakyadır.

  SLOVAKYA- Bratislava

  • Karsal iklim görülür.Ormanlar geniş yer kaplar.
  • Sanayi gelişmemiştir.Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır.
  • Türkie ile ilişkileri 1992’den sonra gelişmiştir .
  • Eski Çekoslavakya ülkelerindendir. Büyük bir kısmı dağlıktır

+ Yorum Gönder