+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Uzay Bilimleri Forumunda Uranüs Hakkında Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Uranüs Hakkında Bilgiler
  Uranüs Hakkında Bilgiler

  Uranüs 2.872.460.000 km lik mesafe ile güneşe yakınlık sırasında 7. gezegendir. 1781 yılında Sir W. Herschel tarafından gözlenmiştir. Çapı yaklaşık olarak 25600 km kadardır. 17 saat civarında tamamladığı eksen periyodunu yuvarlanarak yapar. Bu nedenle kutuplardaki basıklığı yüksektir. Güneşe olan uzaklığı nedeni ile hakkında pek fazla bilgi bulunmamaktır. Gezegenin yapısı ve atmosferi hakkındaki bilgiler çoğunlukla tahminlere ve 1986 yılında gezegenin yakınlarından geçen Voyager 2 sondasından alınan bilgilere dayanmaktadır. Bu bilgiler ışığında; gezegenin hidrojen bakımından zengin metan ve helyum içeren çok yoğun bir atmosfere sahip olduğu yüzey sıcaklığının -221 Cº civarlarında olduğu dünyanınkinden daha büyük bir mağnetik alana sahip olduğu ve kayalık bir çekirdeğinin bulunduğu gibi tahminler ileri sürülmektedir.

  Uranüs’ün şu ana kadar gözlene bilinmiş 17 uydusu bulunmaktadır. Bu uydulardan ikisi olan Titana ve Oberon gezegeni ilk gözlemleme ünvanına da sahip olan Sir W. Herschel tarafından gözlenmiştir. 1948 yılına kadar beş büyük ana uydusu gözlenile bilinmişti. Fakat 1986′da Voyager 2 sondası bu uydulara ek olarak 10 küçük uydu daha bulmuştur. 31 Ekim 1997′de ise yarı çapları 160 ve 80 km olan iki uydu daha gözlenmiştir.

  Gezegenin çevresinde 9 ince halka bulunmaktadır. Bu halkalar 10 Mart 1997 yılında bir yıldızın gezegenin arkasında kalması sonucunda yapılan gözlemler ile keşfedilmiştir. Halkalar gezegenin merkezinden 42000 km sonra başlamaktadır ve en genişi bile kalınlığı bile 10 Km’den fazla değildir. En içten dışa doğru halkalara 6 5 4 α β γ δ ε isimleri verilmiştir. Sırası ile bu halkaların gezegenin merkezine olan uzaklıkları 41980 42360 42663 44844 45799 47323 47746 48423 ve 51000 km dir. En dıştaki halka olan ε halkası elips şeklindedir ve her iki ucunda yarıçapları 40-50 km olan iki uydu yer almaktadır.

  Uranüsün Özellikleri :
  Güneşe Olan Uzaklığı 2.872.460.000 km
  Yarı Çapı 25600 km
  Kütlesi 86832 x 10 24 kg
  Yoğunluğu 1270 kg/m3
  Atmosferik Basınç —-
  Sıcaklığı -221 Cº
  Görünür Parlaklığı 5.8 m
  Güneş Etrafında Dönme Süresi 84 yıl
  Kendi Ekseninde Dönme Süresi 17 saat
  Dönme Hızı 6.81 km/sn
 2. Zeyneb
  Bayan Üye

  Güneş sisteminin Satürn'den sonraki gezegeni. 1690'dan başlanarak gözlemlenen ve o tarihlerde yıldız sanılan Uranüs'ün, 13 Mart 1781'de William Herschel'in gerçekleştirdiği bir dizi gözlem sonucunda gezegen olduğu anlaşılmıştır. Beş uydusu bulunan, metan ve amonyak bulutlarıyla örtülü bu dev gezegen (ekvator çapı 50.800 km, yani Yer'inkinin dört katı), Güneş sisteminde, aşağı yukarı kendi yörünge düzleminde yeralan bir eksen çevresinde dönmesiyle, yörüngesi üstüne “yatmış” görünümlü tek gezegendir. 10 Mart 1977'de yapılan gözlemlerde, çevresinde on halka belirlenmiştir. Çok soğuk (-170° C) bir gezegen olan Uranüs, hidrojen bakımından çok zengindir; ayrıca metan ve amonyak bulutları bulunur. Amonyağın büyük bölümü donmuş haldedir. Bulutsu atmosferin görünen dış tabakası, büyük bir hidrojen kütlesi ile seyreltik metandan oluşur; bu nedenle gezgen yeşil görünür.

  Beş uydusunun (sırasıyla Ariel, Umbriel, Titania, Oberon ve Miranda) en büyüğü olan Titania'nın çapı 1.100 km, en küçüğü olan Miranda'nın çapı yaklaşık 300 km'dir. Uranüs'ün gecesi, bu beş “ay”a karşın, çok az aydınlıktır.

+ Yorum Gönder


uranüs hakkında ilginç bilgiler,  uranüs hakkında bilgi,  uranüs ile ilgili ilginç bilgiler,  neptün hakkında ilginç bilgiler,  üranus hakkinda bilgi,  uranüs i