+ Yorum Gönder
Elektronik ve Teknoloji ve Uzay Bilimleri Forumunda Ay Hakkında Bilgiler Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Mesport
  Moderators

  Ay Hakkında Bilgiler
  Ay Hakkında Bilgiler


  Yarıçapı 1738 km olan ayın kütlesi 7.35e22 kg.dır.Dünyanın tek uydusu olan ay dünya çevresindeki yörüngesini sabit bir yıldıza göre ortalama 27.32166 günde tamamlar. Buna sideral periyot adı verilir. Dünyadaki her hangi bir noktaya göre ayın güneşle aynı hizaya iki kez gelişi arasında 2953059 gün vardır buna ise sinodal periyot denir. Ay takvimi sinodal periyoda göre düzenlenmiştir. Ayın safhaları yaklaşık 19 yılda bir aynı güne denk gelir.
  Ayın oluşumu henüz tam bir cevap bulamamıştır. Güneş sistemi ve dünyanın oluşumu hakkında birçok teori öne sürülmüş olmasına rağmen ayın oluşumu ile ilgili gerçekçi bir teori yoktur. İleri sürülen üç değişik teori bulunmaktadır. Bunlardan ilki George H. Darwin’e aittir.

  Bu teoriye göre Ay dünya üzerinde oluşan merkez kaç kuvvetleri ve güneşin oluşturduğu çekim kuvvetin den kaynaklanan rezonans sonucu dünyadan kopmuştur. Bu teoriye parçalanma teorisi denir. Fakat Roche Limiti gereğince dünyadan kopan bir parçanın ayın bulunduğu noktaya gelmeden parçalanması gerekmektedir. Bu nedenle parçalanma teorisi geçerliliğini yitirmiştir. Diğer bir teoriye göre ise dünyayı oluşturan gaz bulutundan ayrılan bir halka daha sonra da ayı oluşturmuştur. Bu teori ise Roche’ye aittir ve kardeş hipotezi olarak adlandırılmaktadır. Bu teorilere göre daha mantıklı temellere dayanan ve T.J.J See tarafından 1909′da ileri sürülen diğer bir teoriye göre ise ay daha önce başka bir gezegenin uydusuyken yörüngesinden sapmış ve dünya yakınlarından geçerken dünyanın çekin alanına kapılmıştır. Bu teorinin doğruluğunun kanıtlanması için dünya ve Ay’ın kimyasal özelliklerinin farklı olması gerekmektedir. Fakat 1969 yılında aydan alınan ilk örneklerin incelenmesi ile yakalanma teorisi zayıflamıştır. Ay’ın oluşumu ile ilgili günümüzde de geçerliliğini koruyan bir hipotez yoktur.

  Ay’a ilk kez inen uzay aracı 1959′da Luna2 Sovyet uzay aracı olmuştur. Halen insanların ziyaret edebildiği tek uzay cismidir. Ay’a ilk insanlı iniş 20 temmuz 1969′da ve sonuncusu da 1972 aralığında gerçekleşmiştir. Ay yüzeyinden örnekler toplanarak dünyaya getirilen tek cisim olma özelliğini de halen korumaktadır.
  1994 yazında Clementine ve 1999′da da Lunar Prospector uzay araçları aracılığı ile Ay’ın son derece detaylı haritaları elde edilmiştir.

  Ay’dan Apollo ve Luna uzay programlarıyla dünyaya 382 kg. kaya örneği getirilmiştir. 20 sene sonra hala incelenmekte olan bu örneklerden ayın yapısı ve geçmişi hakkındaki bilgilerimizin büyük bir bölümü elde edilmiştir. Örneklerin büyük çoğunluğunun 4.6 ila 3 milyar yaşında olduğu anlaşılmıştır. Oysa dünyada 3 milyardan daha yaşlı örnekler bulmak hayli zordur. Bu örnekler güneş sisteminin dünyanın ve ayın oluşumu hakkında önemli ipuçları içermektedir.
 2. FERAY
  Devamlı Üye

  Ay ile İlgili Bilgiler

  Ay’ın yarıçapı: 3476 km
  Yüzeyinin büyüklüğü (alanı): 37,96 milyon km2
  Hacmi: 21,99 milyar km3
  Çekim gücü: 1,62 m/sn2
  Yerküreye ortalama uzaklığı: 384 405 km
  Yerküreye en büyük uzaklığı: 406 700 km
  Yerküreye en küçük uzaklığı: 356 400 km
  Dünyanın çevresinde dönüş süresi : 27,32 gün
  Dünyanın çevresinde dönüş süresi : 29,53 gün


+ Yorum Gönder