+ Yorum Gönder
Okul ve Eğitim ve Vücudumuzu Tanıyalım Forumunda Anatomi Nedir Anatomi Fizyoloji İnsan Anatomi Konusunu Okuyorsunuz..
 1. Gizli @ yara
  Özel Üye

  Anatomi Nedir Anatomi Fizyoloji İnsan Anatomi
  Anatomi Nedir

  Anatomi, canlılar bilimi olan Biyolojinin bir koludur.
  Biyolojinin çok geniş olan sınırı içine giren insan morfolojisi Embriyoloji ve Anatomiden meydana gelir.
  Anatomi, grekçe ana (içinden) tome (kesmek) mânasına gelir kî disseksiyon yapmak demektir.
  tnsan anatomisi, insan vücudunu meydana getiren ve belirli görevleri olan organ ve oluşumlardan bahseder.
  İnsan vücudu birçok bakımdan incelenebilir; Estetik (güzel sanatlar). Filozofik bakımdan olduğu gibi.

  Hekimlik ve cerrahlık bakımından Anatomi öğrenim ve öğretiminde kullanılan metodlar çeşitlidir:

  1) Sistematik Anatomi
  2) Topoğrafik Anatomi - Regional Anatomi
  3) Tıbbî ve Cerrahî Anatomi - Tatbikattı Anatomi
  4) Mikroskopik Anatomi - Histoloji
  5) Developmental Anatomi - Embriyoloji
  6) Kıyaslı (Komparatif) Anatomi
  7) Yüzeyel Anatomi - Yüzey (Surface) Anatomisi.

  Etimolojik anlamda anatomi, disseksiyon demek ise de insan vücudunu incelemek için, disseksiyondan başka usuller de vardır. iç organların muayenesinde kullanılan radiyolojik metodlar, yüzeyel ve topografik anatomide öğretilen projeksiyonlar üzerinde veya, doğrudan doğruya gözle, elle, parmak vurarak yapılan muayene gibi.

  Anatomi Dersi, Anatomi Ders Notları

  Öğrenim ve öğretim bakımından kullanılan bütün bu metodlar normal insan vücuduna aittir (Normal Anatomi).

  Hasta organ ve vücutlardan bahseden Patolojik Anatomi-dir. Bu Anatominin ölü üzerinde yaptığı makroskopik muayene ve araştırmalar Otopsi adı alır.

  Sistematik Anatomi (Sistem Anatomi); Doku yapısı (strüktürü) birbirine yakınlık gösteren ve aynı görevle ilgili organlar, anatomik sistemleri meydana getirirler.

  Sistematik Anatomi, insan vücudunu sistemlere ayırdıktan sonra, her bir sistem içindeki organları sırası ile ele alır ve onların görünüş-leriyle, şekil ve karakterlerini; birbirleriyle olan ilgi ve komşuluklarıyla, yapılarını anlatır.

  Topografik Anatomi; İnsan vücudunu bir takım bölgelere ayırdık-tan sonra, her bölgenin görüşü ve anatomik özelliklerini, hangi sistemle ilgili olursa olsun, o bölgede organları ve bunların birbiri ile ilgilerini ve yapılarını tabaka tabaka gözden geçirir. Buna Bölge Anatomisi (Regional Anatomi) adı verilir.

  Tıbbî ve Cerrahî Anatomi ise, bu bölgelerin anatomisi ile birlikte Tıp ve Cerrahlık bakımından da önemini anlatır.

  Yüzey (surface) Anatomisi veya Canlı üzerinde Anatomi; Derindeki organ ve anatomik oluşumlardan mümkün olanlarının dışardan veya yüzeyden, gözle, elle veya âletle yapılabiecek muayenesini, sınırlarının veya şekillerinin gösterilmesini veya çizimesini anlatır. Bu anatominin içine Endoskopik ve Radyoskopik Anatomi de girer.

  Mikroskopik Anatomi veya Histoloji; Mikrotekni metodlarıyla normal insan vücudunu, mikroskop altında inceleyen ve anlatan anatomidir.

  Gelişim Anatomisi veya Embriyoloji (Developmental Anatomi); Bu anatomi, aşılanmış yumurtacığın uterus içinde olgunlaşıp doğuncaya kadar geçen gelişimini inceler.

  Embriyoloji Nedir, Embriyoloji Ders Notları

  İnsan Embriyo ve Foetus'u ile birçok doku ve organların gelişimini incelemeden önce, gelişim teorilerini ve genel biyogenetik kanunları gözden geçirir.

  Kıyaslı (Komparatif) Anatomi; Hayvan gruplarına ait organiz-maları karşılaştırmalı olarak gözden geçiren bu anatomi her hayvana ait aynı organı seri halinde anlatır.

  İnsan vücudu aşağıdaki sistemlere ayrılır, İnsan Vücudu Anatomisi:

  1) Hareket Sistemi (Lokomotor sistem); Bu sistem içinde: kemik bilim - Osteoloji (Osteologia), Eklembilim - Artroloji (Arthrologia) Kasbilim - Miyoloji (Myologia) vardır. Bu üç bilime iskelet sistemi, eklem sistemi, kas sistemi de denilmektedir.
  2) Dolaşım veya Damar sistemi (Systema vasorum)
  3) Sinir sistemi (Systema nervorum)
  4) Duyu organları (Organa sensuum)
  5) Sindirim sistemi (Systema digestorium)
  6) Solunum sistemi (Systema respiratorium)
  7) Uro - genital sistem (Systema urogenitale)
  8) iç salgılı bezler - Endokrin sistem (Endacrinologia)
  İç organlar bilimi (Splanchnologia); sindirim, solunum sistemleriyle uro - genital sistemin içine giren organlarla, iç salgılı bezlerin ilmidir.

  Bütün bu sekiz sistemi üçe indirmek mümkündür :

  1) İlgilenme sistemi
  2) Beslenme sistemi
  3) Üretme sistemi.

  Hareket, sinir, duyu organları birinci sistem içine; solunum, dolaşım, sindirim organlarıyla iç salgı bezleri ikinci sistem içine, geri kalan idrarı yapan ve götüren organlarla genital organları üçüncü sistem içine sokmak kabilse de bu sakilde bir bolünüm anatomik değildir.
 2. AZMİYE
  Devamlı Üye

  Anatomi canlıların yapısı ve düzeni ile ilgilenen bilim dalıdır. Anatominin iki kolu vardır bunlardan biri hayvanlarla ilgilenen hayvan anatomisi diğeri ise bitkilerle ilgilenen bitki anatomisidir.
 3. Nesrin
  Devamlı Üye
  Anatomi canlılarla ilgilenen canlı bilimi olan biyolojinin alt dalından biridir. anatomi bilimi canlıların yapısal ve fiziksel özelliklerini incelemektir. anatomi de kendi içinde ikiye ayrılır. bunlar; hayvan anatomisi ve bitki anatomisidir.
+ Yorum Gönder